intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 6 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
98
lượt xem
11
download

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 6 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Quản lý chi phí dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: quy trình quản lý chi phí dự án, xây dựng ngân sách dự án, giám sát ngân sách dự án,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương 6 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

 1. CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN Giảng viên: ThS Đỗ Thị Lan Anh Bộ môn: Quản lý dự án – Khoa Tài chính Kế toán Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014
 2. Quản lý chi phí dự án  Quản lý chi phí dự án bao gồm những quá trình cần phải thực hiện để chắc chắn rằng dự án được hoàn thành với ngân sách thoả đáng.  QLCP bao gồm quản lý chi phí về lao động, nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu, cơ sở vật chất, dịch vụ, thuế v.v Bài giảng môn học Quản lý dự án 2 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 3. Quy trình quản lý chi phí dự án  Dự toán chi phí dựa trên kế hoạch sử dụng nguồn lực; -> chi phí cho mỗi hoạt động là bao nhiêu  Xây dựng ngân sách cho các khoản chi đã lên kế hoạch; -> chi phí lấy từ nguồn nào, khi nào chi?  Giám sát, điều phối việc sử dụng ngân sách Bài giảng môn học Quản lý dự án 3 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 4. Dự toán chi phí Cần dự toán những gì? Chi phí biến đổi VC (Variable Costs): nguyên vật liệu, lương… Chi phí cố định FC (Fixed Costs): Chi thuê nhà xưởng, chi phí thành lập… Chi phí trực tiếp Direct Costs: chi cho các khoản mục của dự án Chi phí gián tiếp Indirect Costs: chi quản lý, thuế, phụ cấp ngoài lương… Bài giảng môn học Quản lý dự án 4 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 5. Kỹ thuật dự toán chi phí  Ước tính từ trên xuống (Top down)  Ước tính từ dưới lên (Bottom-up)  Ước tính tương tự (Analogous Estimate)  Ước tính tham số (Parametric Estimate)  Ước tính bình quân (Three-point Estimate) Bài giảng môn học Quản lý dự án 5 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 6. Kỹ thuật dự toán tương tự/ từ trên xuống Sử dụng số liệu của các dự án tương tự đã có từ trước Ưu điểm Nhược điểm  Nhanh  Ít chính xác  Không cần xác định hoạt  Ít thông tin chi tiết, ít động chi tiết hiểu dự án  Ít tốn chi phí  Yêu cầu kinh nghiệm cao  Có thể dự đoán ở mọi  Khó áp dụng với những mức độ chi tiêt của dự dự án phức tạp án  Không thấy được sự khác  Cho thấy tổng chi phí dự nhau giữa các dựgiảng môn án Bài kiến học Quản lý dự án 6 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 7. Kỹ thuật dự toán từ dưới lên Dựa vào WBS, ước tính chi phí và lịch trình cho từng gói công việc, sau đó tổng hợp lại để tính tổng số cho dự án. Ưu điểm Nhược điểm  Chính xác  Tốn thời gian và chi phí  Có sự đóng góp của đội  Đội dự án phải được đào dự án tạo kỹ năng dự toán  Có sự phân tích dự án chi  Yêu cầu phải hiểu rõ và tiết đã phân tích dự án chi  Cung cấp khả năng quản tiết lý, điều khiển dự án hiệu quả Bài giảng môn học Quản lý dự án 7 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 8. Bài giảng môn học Quản lý dự án 8 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 9. Kỹ thuật dự toán tham số Là dự toán từ trên xuống, sử dụng các mô hình toán học và các công cụ tính toán để đưa ra các dự báo. Bài giảng môn học Quản lý dự án 9 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 10. Bài giảng môn học Quản lý dự án 10 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 11. Kỹ thuật dự toán 3 điểm  Ước lượng khả dĩ nhất (ML-Most Likely): Chi phí cần để hoàn thành công việc trong điều kiện “bình thường” hay “hợp lý”.  Ước lượng lạc quan nhất (MO-Most Optimistic): Chi phí cần để hoàn thành công việc trong điều kiện “tốt nhất” hay “lý tưởng” (không có trở ngại nào).  Ước lượng bi quan nhất (MP-Most Pessimistic): Chi phí cần để hoàn thành công việc một cách “tồi nhất” (đầy trở ngại).  Ước lượng cuối cùng tính theo công thức: (MO + 4(ML) + MP)/6 Bài giảng môn học Quản lý dự án 11 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 12. Xây dựng ngân sách DA - Bản ước tính - Bản quy định việc chi phí và sử dụng đồng vốn KH chi phí một cách hiệu - Hồ sơ tiến quả trình DA - Các điều kiện để - Hồ sơ KH sử được giải ngân dụng - Điều chỉnh hồ sơ các nguồn lực sổ sách - Các HĐ - Các quy định Bài giảng môn của DN học Quản lý dự án 12 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 13. Xây dựng ngân sách DA Bài giảng môn học Quản lý dự án 13 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 14. Xây dựng ngân sách DA Bài giảng môn học Quản lý dự án 14 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 15. Xây dựng ngân sách DA Bài giảng môn học Quản lý dự án 15 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 16. Giám sát ngân sách DA Bài giảng môn học Quản lý dự án 16 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
 17. Kinh doanh dịch vụ Photocopy CHI PHÍ CỐ ĐỊNH/THÁNG/COPIER SỐ MÁY THUÊ 40 CHI PHÍ THUÊ MÁY $250,00 VỚI MỘT TRANG COPY CHI PHÍ NGƯỜI PHỤC VỤ $35,00 GIÁ CHO MỘT TRANG $0,05 CHI PHÍ CỐ ĐỊNH KHÁC $50,00 CHI PHÍ BIẾN ĐỔI $0,03 LỰA CHỌN 1 LỰA CHỌN 2 LỰA CHỌN 3 PHÍ ĐỊA ĐIỂM + CHI PHÍ ĐỊA ĐIỂM PHÍ ĐỊA ĐIỂM + PHÍ HOA HOA HỒNG KHI ĐỊNH TRƯỚC HỒNG VƯỢT NGƯỠNG SỐ TRANG COPIES/THÁNG/MÁY 30.000 30.000 30.000 CHI PHÍ THUÊ ĐỊA ĐIỂM $150,00 $50,00 $75,00 PHÍ HOA HỒNG/ TRANG COPY $0,005 $0,01 NGƯỠNG TRẢ HOA HỒNG 20.000 Bài giảng môn học Quản lý dự án 17 www.ptit.edu.v 6/12/2014 n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2