intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ - TS. Nguyễn Hữu Xuyên

Chia sẻ: Nguyen Huu Xuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

60
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ - TS. Nguyễn Hữu Xuyên có nội dung trình bày khái quát quản lý nhà nước về KH&CN; Chức năng, nguyên tắc, phương pháp, công cụ quản lý nhà nước về KH&CN; Chính sách và hệ thống cơ quan QLNN về KH&CN; Hoàn thiện quản lý nhà nước về KH&CN;.., Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ - TS. Nguyễn Hữu Xuyên

 1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TS. Nguyễn Hữu Xuyên Điện thoại: 098382098 Email: huuxuyenbk@gmail.com; nhxuyen@most.gov.vn Hà Nội, 2022 1
 2. NỘI DUNG MÔN HỌC 1. Khái quát 2. Chức năng và quản lý nhà nguyên tắc QLNN nước về KH&CN về KH&CN 5. Hoàn 3. thiện Phương QLNN pháp và về công cụ KH&CN QLNN về ở VN KH&CN 4. Chính sách và hệ thống cơ quan QLNN về KH&CN PL: Một số kết quả hoạt động KH&CN Việt Nam 2
 3. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 1. Học viện KH,CN và ĐMST(2022), Chuyên đề 4: Quản lý nhà nước về KH&CN, MTI, Hà Nội. 2. Bộ KH&CN (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), Khoa học và Công nghệ Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. 3. Nguyễn Hữu Xuyên (2014), Chính sách khoa học và đổi mới công nghệ, NXB ĐH Kinh tế quốc dân. 4. Nguyễn Hữu Xuyên, Trịnh Minh Tâm (2017), Khai thác sáng chế và Đổi mới sáng tạo, NXB ĐH Kinh tế quốc dân. 5. Nguyễn Hữu Xuyên (2021), Quản lý sáng chế và công nghệ (Kiến tạo chính sách phục vụ ĐMST), NXB Khoa học và Kỹ thuật. 6. Luật KH&CN (2013) và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. 3
 4. GIỚI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN Họ và tên: Nguyễn Hữu Xuyên Trình độ:  Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử, 2003  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), 2008  Tiến sĩ Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), 2013 Quá trình làm việc:  2015-nay: Phó viện trưởng (NIPTECH), Bộ Khoa học và Công nghệ 2008-2015: Giảng viên/phó trưởng BM (2014), ĐH Kinh tế Quốc dân  2005-2008: Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu triển khai Công nghệ cao, ĐH Bách Khoa Hà Nội.  2003-2005: Kỹ sư, Phòng Quản lý công trình, Công ty Xây lắp Hóa chất (CCIC) - VINAINCON Tham gia các dự án tư vấn, đào tạo về CGCN, ĐMST,... 4
 5. PHƯƠNG PHÁP Rút ra bài học kinh nghiệm Kết luận Sự đồng tình hay bất đồng quan điểm giữa các nhóm Thảo luận nhóm và đưa ra các ý kiến có sự đồng Trình bày kết quả tình cao nhất Chia thành các nhóm (3 đến 5 nhóm cùng giải quyết một vấn đề) Cùng nhau trao đổi Các câu hỏi quản lý được đặt ra Nêu vấn đề 5
 6. KHỞI ĐỘNG Kiểm tra thầy: Anh/chị hãy đặt 01 câu hỏi mà anh/chị cho là khó có liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN và yêu cầu giảng viên trả lời? 6
 7. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN 1.1. Khái niệm QLNN về KH&CN 1.2. Vai trò QLNN về KH&CN 1.3. Trách nhiệm QLNN về KH&CN 7
 8. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN Khởi động Hoạt động Khoa học Công nghệ KH&CN Lĩnh vực NC Quản lý Nhà nước KH&CN Quản lý nhà nước về KH&CN???????? Tri thức có được thông qua NCKH TIỀN Đổi mới sáng tạo 8
 9. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN Khởi động Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, kèm theo công cụ, phương tiện dùng để hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy. biến đổi nguồn lực thành sản phẩm Hoạt động KH&CN là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển KH&CN Đổi mới sáng tạo (innovation) là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa 9
 10. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN Khởi động KH tự nhiên Lĩnh vực KH&CN KH kỹ thuật và CN Các dạng hoạt động KH&CN KH Y, dược NC KH KH Nông nghiệp Phát triển CN Dịch vụ KH&CN KH xã hội KH nhân văn QĐ12/2008/QĐ-BKHCN 10
 11. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN Khởi động Nhà nước với tư cách là đại diện Nhà nước với tư cách là bộ máy cho toàn dân, thực hiện quyền sở hành chính, bộ máy kiến tạo hữu đối với tài sản công Phương pháp và các công cụ quản lý Phát huy sáng Huy động nguồn tạo của tổ chức lực xã hội và cá nhân 11
 12. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN Khởi động (tiếp) Nguồn: Cirera , Maloney (2017), TN. Ca (2021) 12
 13. 13
 14. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN 1.1. Khái niệm QLNN về KH&CN Nhà nước Chính sách, pháp luật P.triển KH&CN - Tổ chức, cá nhân h.động Nguồn lực KH&CN Hiệu quả hiện có - Các hoạt động/lĩnh vực KH&CN Chủ thể Đối tượng Mục tiêu quản lý quản lý quản lý Nguồn lực ĐMST; phát triển tiềm lực KH&CN; SHTT; tiêu chuẩn đo huy động lường chất lượng; Hiệu lực được Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công 14
 15. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN 1.1. Khái niệm QLNN về KH&CN (tiếp) What Who How Nền kinh tế thị Nền Nền kinh trường kinh tế chỉ huy tế hỗn hợp Nền kinh tế truyền KH&CN????? thống 15
 16. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN 1.1. Khái niệm QLNN về KH&CN (tiếp) Cơ chế kế hoạch hoá tập trung Cơ chế thị trường 1. Kế hoạch mang tính chủ quan, không 1. Kế hoạch gắn với thị trường, dựa trên dựa vào thực trạng nguồn lực thực trạng nguồn lực 2. Kế hoạch thay thế cho thị trường 2. Kế hoạch hỗ trợ cho thị trường 3. Kế hoạch mang tính mệnh lệnh: giao chỉ 3. Kế hoạch mang tính định hướng: đưa ra tiêu, cấp phát nguồn lực bộ khung chung làm cơ sở 4. Kế hoạch thiếu tính linh hoạt, cấp trên 4. KH mang tính linh hoạt, được quyết giao cho cấp dưới. định bởi từng cấp. KH&CN????? 16
 17. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN 1.1. Khái niệm QLNN về KH&CN(tiếp) Quan điểm 1 Quan điểm 2 Đến từ nguồn tài nguyên thiên Đến từ tăng năng suất của hoạt nhiên được thừa kế động sản xuất, dịch vụ Sự thịnh vượng có hạn Sự thịnh vượng không giới hạn Chính phủ đóng vai trò trung Doanh nghiệp đóng vai trò tâm trong nền kinh tế trung tâm trong nền kinh tế Nhà nước/Chính phủ điều Nhà nước/Chính phủ kiến tạo hành KH&CN????? 17
 18. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN 1.2. Vai trò QLNN về KH&CN Dẫn dắt/Định Điều tiết hướng Khắc phục thất bại của thị trường Giải quyết khiếm Hài hòa khuyết hệ lợi ích thống Kích thích Tạo tiền đề 18
 19. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN TK: Nội dung QLNN về KH&CN??????????????? (1) Định hướng cho (2) Cung cấp dịch vụ, phát triển KH&CN kết cấu hạ tầng KH&CN (3) Tạo môi trường pháp (4) Điều tiết hoạt động lý cho phát triển KH&CN KH&CN (5) Kiểm soát c ác hoạt (6) Gắn phát triển động KH&CN KH&CN với KT-XH Chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án,…. 19
 20. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN 1.3. Trách nhiệm QLNN về KH&CN Trách nhiệm của Chính phủ (Điều 73) Trác nhiệm của Bộ KHC&N (Điều 74) Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ (Điều 75) Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh (Điều 76) Luật KH&CN (2013) có 11 Chương, 81 Điều TK: Thông tư 01/2021/TT-BKHCN của Bộ KH&CNvề việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2