intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7, trình bày các nội dung sau: Động viên nhân viên bán hàng, các phương pháp động viên, mục tiêu của thù lao bán hàng, thu nhập bán hàng, các loại thu nhập,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết các nội dung của bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

10/5/2017<br /> <br /> ÑOÄNG VIEÂN NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG<br /> <br /> Th.s Huỳnh Hạnh Phúc<br /> 05/10/2017<br /> <br /> 1<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 2<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 3<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10/5/2017<br /> <br /> Các phương pháp Động Viên<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> Kế hoạch khuyến khích đội ngũ bán hàng<br /> <br /> 5<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 8<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA THÙ LAO BÁN HÀNG<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 10/5/2017<br /> <br /> THU NHẬP CỦA BÁN HÀNG<br /> <br /> THU NHẬP CỦA BÁN HÀNG<br /> <br /> 9<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> CÁC LOẠI THU NHẬP<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 10<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> CÁC LOẠI THU NHẬP<br /> <br /> 11<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 12<br /> <br /> 10/5/2017<br /> <br /> CÁC KHOẢN PHỤ CẤP<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> PHÚC LỢI<br /> <br /> 13<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 15<br /> <br /> 14<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 16<br /> <br /> 10/5/2017<br /> <br /> Dựa vào hành vi cư xử<br /> <br /> Lập bảng kiểm soát hành vi<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 17<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 18<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 19<br /> <br /> 05/10/2017<br /> <br /> 20<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản