intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị chất lượng - PGS.TS Đỗ Thị Ngọc

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
55
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản trị chất lượng - PGS.TS Đỗ Thị Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chất lượng gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng, quản trị chất lượng trong tổ chức, quản trị chất lượng dịch vụ, các kỹ thuật và công cụ quản trị, mô hình quản trị chất lượng, triển khai hệ thống quản trị chất lượng trong tổ chức,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng - PGS.TS Đỗ Thị Ngọc

D<br /> <br /> T<br /> <br /> NG<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> N<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> Chương nh<br /> n<br /> t u<br /> c<br /> n: 36, 9<br /> ng viên: PGS.TS<br /> <br /> c<br /> <br /> U<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài<br /> <br /> D<br /> <br /> , đối tượng, nội dung, phương<br /> <br /> H<br /> <br /> ş.1<br /> <br /> mở đầu<br /> p<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> nghiên cứu của học phần<br /> ş.2 Đôi nét khái quát về chất lượng<br /> ş.3 Lịch sử phát triển và những triết lý cơ bản<br /> của Quản trị chất lượng<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang<br /> <br /> 2<br /> <br /> Kết cấu nội dung học phần<br /> Bài mở đầu<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chất<br /> lượng và quản trị chất lượng<br /> <br /> TM<br /> <br /> Chương 2: Quản trị chất lượng trong tổ chức<br /> Chương 3: Quản trị chất lượng dịch vụ<br /> <br /> Đọc 1 phần<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> Chương 4: Các kỹ thuật và công cụ quản trị Đọc 1 phần<br /> chất lượng<br /> Đọc 1 phần<br /> Chương 5: Mô hình quản trị chất lượng<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 6: Triển khai hệ thống quản trị chất<br /> lượng trong tổ chức<br /> Chương 7: Kiểm tra, đánh giá chất lượng<br /> Chương 8: Quản lý nhà nước về chất lượng<br /> 9/27/2017<br /> <br /> Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang<br /> <br /> 3<br /> <br /> D<br /> <br /> CHƢƠNG 1:<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƢỢNG VÀ<br /> QUẢN TRỊ CHẤT LUỢNG<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1 Chất lƣợng sản phẩm<br /> <br /> 1.2 Quản trị chất lƣợng<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 1.1.1 Sản phẩm<br /> 1.1.1 Một số quan điểm về chất lượng<br /> 1.1.3 Các đặc điểm của chất lượng<br /> 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng<br /> 1.1.5 Chi phí chất lượng<br /> 1.1.6 Chất lượng, năng suất và tính cạnh tranh<br /> 1.2.1 Một số khái niệm và thuật ngữ trong QTCL<br /> 1.2.2 Chức năng của QTCL<br /> 1.2.3 Các đặc trưng quản trị bai gianglượng<br /> Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ chất<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1 Chất lƣợng sản phẩm<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> 1.1.1 Sản phẩm<br /> <br /> TM<br /> <br /> 1.1.1 Một số quan điểm về chất lượng<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> 1.1.3 Các đặc điểm của chất lượng<br /> <br /> 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1.5 Chi phí chất lượng<br /> <br /> 1.1.6 Chất lượng, năng suất và tính cạnh tranh<br /> 9/27/2017<br /> <br /> Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản