Bài giảng Quản trị công ty: Chương 8 - TS. Võ Tấn Phong

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
16
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản trị công ty: Chương 8 - TS. Võ Tấn Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan, khung đánh giá hội đồng quản trị, phương pháp đánh giá, qui trình đánh giá hội đồng quản trị, đánh giá thành tích cá nhân của thành viên hội đồng quản trị, các hệ thống xếp loại quản trị công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị công ty: Chương 8 - TS. Võ Tấn Phong

QUẢN TRỊ CÔNG TY<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ<br /> <br /> Nội dung<br /> Tổng quan<br />  Khung đánh giá HĐQT<br />  Phương pháp đánh giá<br />  Qui trình đánh giá HĐQT<br />  Đánh giá thành tích cá nhân của thành viên<br /> HĐQT<br />  Các hệ thống xếp loại quản trị công ty<br /> <br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ<br /> <br /> Tổng quan<br /> Quan điểm về đánh giá HĐQT<br /> Không ủng hộ<br />  Được bầu vào HĐQT là minh chứng cho việc có<br /> đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết;<br />  Làm thế nào để đánh giá được từng thành viên<br /> trong khi hoạt động của HĐQT là một nỗ lực tập<br /> thể;<br />  Mỗi thành viên có những đóng góp khác nhau và<br /> sẽ thay đổi khi tình hình của công ty thay đổi nên<br /> việc đánh giá là vô ích;<br />  Đánh giá có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ.<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ<br /> <br /> Tổng quan<br /> Quan điểm về đánh giá HĐQT<br /> <br /> Ủng hộ<br />  Hầu hết HĐQT đã nhận thức được tầm quan<br /> trọng của chương trình đánh giá kết quả làm việc<br /> ở tầm HĐQT;<br />  Tầm quan trọng của một hệ thống đánh giá hiệu<br /> quả hoạt động của thành viên HĐQT điều hành;<br />  Cadbury Report (1992) kiến nghị đánh giá<br /> HĐQT hàng năm;<br />  Theo chỉ dẩn về quản trị công ty của OECD, việc<br /> đánh giá HĐQT là một trong những nhiệm vụ<br /> quan trọng;<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ<br /> <br /> Tổng quan<br /> Quan điểm về đánh giá HĐQT<br /> <br /> Ủng hộ<br />  Các qui định của pháp luật:<br />  Qui định của Luật kết hợp của Anh (UK<br /> Combined Code);<br />  Luật các nước.<br />  Tiêu chuẩn của các công ty niêm yết theo qui của<br /> các sở giao dịch chứng khoán:<br /> NYSE (2003) yêu cầu các công ty niêm yết hàng<br /> năm phải có đánh giá hoạt động của HĐQT và<br /> các thành viên cũng như các ủy ban của HĐQT.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản