intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 2 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:23

0
30
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 2 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 "Hoạch định và tuyển dụng nhân lực" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Hoạch định chiến lược nhân lực, xác định nguồn tuyển dụng và xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực, tuyển chọn nhân lực,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 2 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

 1. Chương 2: Hoạch định và tuyển  dụng nhân lực  2.1) Hoạch định chiến lược nhân lực  2.1.1) Các căn cứ hoạch định chiến lược nhân lực  2.1.2) Mục tiêu và giải pháp của chiến lược nhân lực  2.1.3)  Mối  quan  hệ  giữa  chiến  lược  nhân  lực  với  tuyển  dụng nhân lực 
 2. 2.2) Xác định nguồn tuyển dụng và xây dựng kế hoạch  tuyển dụng nhân lực  2.2.1) Xác định các nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược nhân  lực  2.2.2) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo chiến lược nhân  lực  2.3) Tuyển chọn nhân lực  2.3.1) Thi tuyển  2.3.2) Phỏng vấn  2.3.3) Hội nhập 
 3. CHIẾN  LƯỢC  là  kế  hoạch  phức  hợp  toàn  diện,  được hoạch định nhằm đảm bảo thực hiện sứ mạng  của đơn vị và đạt được các mục tiêu của nó. HOẠCH  ĐỊNH  (KẾ  HOẠCH  HOÁ)  CHIẾN  LƯỢC  CỦA ĐƠN VỊ là tổng hợp các hành động và giải pháp  do  người    lãnh  đạo  của  đơn  vị  đề  ra  thông  qua  các  chiến lược chuyên biệt nhằm tạo điều kiện cho đơn  vị đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.  
 4.       Quá trình    kế hoạch 
 5. CHIẾN LƯỢC  +  HÀNH ĐỘNG  =  THÀNH CÔNG
 6. Môi trường bên ngoài - Các yêu cầu, quy định, luật của chính phủ - Công đoàn - Các điều kiện kinh tế trong và ngoài nước - Tính cạnh tranh - Thành phần của lưc lượng lao động - Địa điểm công ty 
 7. Môi trường bên trong - Chiến lược  - Mục tiêu - Văn hóa tổ chức - Bản chất nhiệm vụ - Nhóm làm việc - Phong cách, kinh nghiệm người lãnh đạo
 8. Chiến lược (dài hạn) Quản lý (trung hạn) Vận hành (ngắn hạn)
 9. Hoạch định nhân lực là quá trình dự báo nhu cầu về  nguồn  nhân  lực  của  một  tổ  chức  để  tiến  hành  các  bước tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Hoạch  định  nguồn  nhân  lực  là  một  tiến  trình  đảm  bảo cho tổ chức có đủ số người với những kỹ năng  cần  thiết  để  hoàn  thành  công  việc  nhằm  đạt  được  mục tiêu của tổ chức  
 10.       Chiến  lược  nhân  lực  và  mục  tiêu  kinh  doanh  –  5  mức  độ  phối  hợp  chiến  lược  kinh doanh với chiến lược QTNNL Mức độ A: CLKD tách biệt với CLQTNNL  Mức độ B: CLKD tác độngtới CLQTNNL Mức  độ  C:  CLKD,  CLQTNNL  cùng  tác  động tới nhau Mức độ D: CLKD, CLQTNNL gắn kết chặt  với nhau
 11.    Hoạch định nhu cầu nhân lực một cách cụ  thể bao gồm: Xác  định  cần  bao  nhiêu  người  với  trình  độ  lành  nghề  thích  ứng  để  thực  hiện  các  nhiệm  vụ hay mục tiêu của tổ chức. Xác định lực lượng lao động sẽ làm việc cho  tổ chức. Lựa  chọn  các  giải  pháp  để  cân  đối  cung  và  cầu nhân lực của tổ chức tại thời điểm thích  hợp trong tương lai.
 12. Tiến  trình lập 
 13. Các phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực: a. Theo giai đoạn Dự báo nhu cầu trước mắt   Dự báo trong tương lai gần Dự báo trong tương lai xa
 14. b, Theo phương thức 1.  Phương  pháp  dựa  vào  nhu  cầu  của  từng  đơn vị (dưới báo lên) 2. Phương pháp  ước lượng (dựa vào thời kỳ  trước) 3.  Phương  pháp  theo  tiêu  chuẩn  hao  phí  lao  động/đơn vị sản lượng 4. Phương pháp dự đoán xu hướng 5. Phương pháp hồi quy tuyến tính 6. Phương pháp chuyên gia
 15. Các giải pháp khắc phục mất cân đối  NNL Giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt  nguồn nhân lực Giải pháp để khắc phục tình trạng dư thừa  nguồn nhân lực
 16. Thu hút nguồn nhân lực Nguồn cung cấp ứng viên từ bên trong  công ty (nguồn cung cấp nội bộ) Nguồn cung cấp ứng viên từ bên ngoài
 17. Tuyển chọn cán bộ cao cấp     Nhà quản lý, người lãnh đạo Gia Cát Lượng: (Chí , Biến, Thức, Dũng, Tính, Liêm, Tín) Tuyển quan lại dưới thời phong kiến ở VN 
 18. Các phương pháp thay thế tuyển dụng ­ Làm thêm giờ ­ Thuê công ty cung ứng từ bên ngoài ­ sử dụng LĐ tạm thời Phân tích tài chính trong tuyển dụng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản