Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Nguyễn Đức Kiên

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
104
lượt xem
24
download

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Nguyễn Đức Kiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gồm các khái niệm, mục đích, vai trò và ý nghĩa trình tự xây dựng các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Nguyễn Đức Kiên

 1. Logo Chương 7 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực MBA Nguyễn Đức Kiên
 2. Logo Nội dung 1 Khái niệm, mục đích, vai trò và ý nghĩa 2 Trình tự xây dựng các chương trình ĐT-PT NNL 3 Các phương pháp ĐT-PT NNL www.themegallery.com Company Logo
 3. Logo Khái niệm, mục đích, vai trò và ý nghĩa  Khái niệm  Mục đích  Vai trò  Ý nghĩa www.themegallery.com Company Logo
 4. Logo Khái niệm  Phát triển nguồn nhân lực (theo nghĩa rộng) là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động www.themegallery.com Company Logo
 5. Logo Đào tạo Phát triển PT NNL Giáo dục www.themegallery.com Company Logo
 6. Logo Khái niệm Đào tạo Giáo dục Phát triển Phát triển là các hoạt động học tập vượt ra Là các hoạt động học khỏi phạm vi công Là các hoạt động tập để chuẩn bị cho việc trước mắt của học tập nhằm giúp con người bước vào người lao động, người lao động có một nghề nghiệp nhằm mở ra cho họ thể thực hiện hiệu hoặc chuyển sang những công việc mới quả hơn chức năng, một nghề mới, thích dựa trên cơ sở những nhiệm vụ của mình. hợp hơn trong tương định hướng tương lai lai. của tổ chức hoặc phát triển khả năng nghề nghiệp của họ. www.themegallery.com Company Logo
 7. Logo Mục đích Giúp cho người lao động hiểu rõ hơn về 1 công việc, nắm vững hơn về nghề nghiệp. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lao động tự giác hơn, với thái độ 2 tích cực hơn. Nâng cao khả năng thích ứng của người lao động với các công việc trong tương 3 lai. www.themegallery.com Company Logo
 8. Logo Vai trò 1 2 3 Đáp ứng nhu cầu Là một hoạt động Thỏa mãn nhu cầu của tổ chức về đầu tư. học tập của người nguồn nhân lực. lao động. www.themegallery.com Company Logo
 9. Logo Tai nạn lao động B Hiệu quả A C Bầu không khí TL-XH Lợi ích Tính năng động E D Tính ổn định www.themegallery.com Company Logo
 10. Logo Nội dung 1 Khái niệm, mục đích, vai trò và ý nghĩa 2 Trình tự xây dựng các chương trình ĐT-PT NNL 3 Các phương pháp ĐT-PT NNL www.themegallery.com Company Logo
 11. Logo Quy trình Xác định nhu cầu Xác định mục tiêu Lựa chọn đối tượng XD khung chương trình và lựa chọn phương pháp Dự tính chi phí Lựa chọn và đào tạo giáo viên Xác định tiêu thức, phương pháp và quy trình ĐG www.themegallery.com Company Logo
 12. Logo Nội dung 1 Khái niệm, mục đích, vai trò và ý nghĩa 2 Trình tự xây dựng các chương trình ĐT-PT NNL 3 Các phương pháp ĐT-PT NNL www.themegallery.com Company Logo
 13. Logo www.themegallery.com Click to edit company slogan .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản