Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 8 - Nguyễn Đức Kiên

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
117
lượt xem
17
download

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 8 - Nguyễn Đức Kiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 8 Thù lao lao động giúp bạn hiểu được các khái niệm về thù lao lao động, ảnh hưởng của thù lao lao động với tăng xuất lao động... bài giảng chất lượng dành cho sinh viên ngành quản trị nhân sự tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 8 - Nguyễn Đức Kiên

 1. Chương 8 Thù lao lao động WWW.WATSONWYATT.COM MBA Nguyễn Đức Kiên Nguyễ Đức
 2. Mục tiêu của chương 1. Thù lao lao động 2
 3. Câu hỏi của chương 1. Thù lao lao động 3
 4. Cấu trúc trình bày  Thù lao lao động  Tiền lương/tiền công  Khuyến khích tài chính  Phúc lợi và dịch vụ 4
 5. Thù lao lao động  Khái niệm và cơ cấu  Mục tiêu  Tầm quan trọng  Yếu tố ảnh hưởng  Yêu cầu đối với hệ thống TLLĐ 5
 6. Khái niệm và cơ cấu  Khái niệm  Là tất cả các khoản mà người lao động nhận được thông qua quan hệ thuê mượn giữa họ với tổ chức. 6
 7. Khái niệm và cơ cấu (tiếp)  Cơ cấu:  Thù lao cơ bản  Khuyến khích tài chính  Phúc lợi và dịch vụ 7
 8. Sơ đồ 1: Cơ Cấu Thù Lao Tổng hoàn trả từ công việc Tài chính Phi tài chính Trực tiếp Gián tiếp Bản thân công Môi trường làm việc việc Thù lao Khuyến Phúc lợi cơ bản khích và dịch tài vụ chính 8
 9. 9
 10. 10
 11. Thù lao lao động  Khái niệm và cơ cấu  Mục tiêu  Tầm quan trọng  Yếu tố ảnh hưởng  Yêu cầu đối với hệ thống TLLĐ 11
 12. Mục tiêu  Thúc đẩy gia nhập tổ chức  Thúc đẩy người lao động ở lại tổ chức  Thúc đẩy người lao động trong tổ chức thực hiện công việc ở mức độ cao 12
 13. Thù lao lao động  Khái niệm và cơ cấu  Mục tiêu  Tầm quan trọng  Yếu tố ảnh hưởng  Yêu cầu đối với hệ thống TLLĐ 13
 14. Sơ đồ 2: Một mô hình về các hậu quả của sự bất mãn về thù lao (Lawler III, 1971, 233) Thự hiệ Thực hiện công việ việc Đình công Mong muốn thù lao muố thù nhiề nhiều hơn Bất bình bình Vắng mặt Tìm kiế Tìm kiếm một công việ trả việc trả cao hơn Tỷ lệ thay thế nhân viên thê Sự thoái lui thoái Sự bất mãn mãn Sự hấp dẫn của của công việc thấp hơn việ thấ về tâm lý lý về thù lao thù Bất mãn mãn Viế Viếng thăm trong công việc việ cơ sở y tế Vắng mặt Sức khỏe tâm thần khỏe thầ kém kém 14
 15. Thù lao lao động  Khái niệm và cơ cấu  Mục tiêu  Tầm quan trọng  Yếu tố ảnh hưởng  Yêu cầu đối với hệ thống TLLĐ 15
 16. Yếu tố ảnh hưởng Môi trường bên trường ngoài ngoài Cá nhân người người Thù lao Tổ chức chứ lao động Công việc việ 16
 17. Yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài Thị trường Thị trường lao động Khu vực địa lý lý Mong đợi xã hội, phong tục, tập quán xã tục quán Công đoàn oàn Luậ pháp Luật pháp Tình trạng của Tình trạng của nền kinh tế 17
 18. Yếu tố thuộc về tổ chức Lĩnh Lĩnh vực hoạt động hoạt Công đoàn oàn Lợi nhuận và khả năng chi trả nhuậ và khả trả Quy mô Trình Trình độ trang bị kỹ thuật kỹ thuậ Quan điểm, triết lý của tổ chức trong trả lương điể triế lý của chứ trả 18
 19. Yếu tố thuộc về công việc Kỹ Kỹ năng Trách nhiệ Trách nhiệm Cố gắng Điề kiệ làm việ Điều kiện làm việc 19
 20. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động Sự hoàn thành công việc hoàn thành việ Thâm niên công tác tác Kinh nghiệm nghiệ Sự trung thành thành Tiề Tiềm năng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản