Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM

Chia sẻ: Thúy Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
83
lượt xem
22
download

Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Tuyển mộ nhân lực thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tiến trình tuyển mộ nhân lực, khái niệm tuyển mộ nhân lực, các nguồn tuyển mộ nhân lực, của tổ chức, doanh nghiệp, các cách thức tuyển mộ nhân lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM

 1. Chương 4 Tuyển mộ nhân lực • Tiến trình tuyển mộ nhân lực • Khái niệm tuyển mộ nhân lực • Các nguồn tuyển mộ nhân lực của tổ chức, doanh nghiệp • Các cách thức tuyển mộ nhân lực
 2. Khái niệm tuyển mộ nhân lực • Nhu cầu tuyển mộ xuất hiện khi – Mới thành lập – Nhu cầu thay thế nhân lực trong quá trình hoạt động – Thiếu nhân lực trong quá trình hoạch định nhân lực
 3. Tiến trình tuyển mộ nhân lực Tập hợp ứng viên
 4. Khái niệm tuyển mộ nhân lực • Thiếu nhân lực khi tiến hành hoạch định nhân lực • Các giải pháp thay thế – Làm thêm giờ – Hợp đồng gia công – Sử dụng lao động thời vụ – Thuê, mướn lao động của công ty, doanh nghiệp khác.
 5. Khái niệm tuyển mộ nhân lực • Tuyển mộ nhân lực: “là quá trình tìm kiếm những lao động có trình độ và động viên họ tham gia vào quá trình dự tuyển” • Tại sao phải tiến hành tuyển mộ? – Cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực của tổ chức, doanh nghiệp đến người lao động – Ảnh hưởng đến quá trình tuyển chọn. • Mục đích của tuyển mộ
 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển mộ nhân lực • Nhóm các yếu tố thuộc về môi trường kinh tế - chính trị - xã hội Các quy định về Các điều kiện về lao động, việc làm thị trường lao động của Chính phủ Địa bàn hoạt động của Đối thủ cạnh tranh tổ chức, doanh nghiệp
 7. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển mộ nhân lực • Nhóm các yếu tố thuộc về tổ chức, doanh nghiệp Quảng cáo tuyển mộ của Uy tín,các mối quan hệ tổ chức, doanh nghiệp của tổ chức, doanh nghiệp Các nguồn lực Chính sách nhân sự dành cho tuyển mộ
 8. Các nguồn và cách thức tuyển mộ nhân lực • Nguồn bên trong tổ chức, doanh nghiệp – Công nhân – Nhân viên – Quản lý cấp thấp – Quản lý cấp trung • Đặc trưng khi sử dụng nguồn bên trong
 9. Các nguồn và cách thức tuyển mộ nhân lực • Cách thức tuyển mộ đối với nguồn bên trong tổ Sử dụng bản thông chức, doanh nghiệp báo về công việc Sử dụng sự giới thiệu của nhân viên Sử dụng danh mục các kỹ năng
 10. Các nguồn và cách thức tuyển mộ nhân lực • Nguồn bên ngoài tổ chức, doanh nghiệp – Các ứng viên tự nộp đơn – Bạn bè của nhân viên trong tổ chức, doanh nghiệp – Nhân viên của các tổ chức, doanh nghiệp khác – Nhân viên cũ của tổ chức, doanh nghiệp – Sinh viên tốt nghiệp – Lao động tự do….. • Đặc trưng khi sử dụng nguồn bên ngoài
 11. Các nguồn và cách thức tuyển mộ nhân lực • Cách thức tuyển mộ đối với nguồn bên ngoài tổ chức, doanh nghiệp – Sử dụng sự giới thiệu từ công nhân viên – Sử dụng các phương tiện quảng cáo, truyền thông, báo chí… – Sử dụng các tổ chức trung gian môi giới nhân lực – Sử dụng các hội chợ việc làm – Trực tiếp liên hệ với các Trường, cơ sở đào tạo nhân lực

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản