intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 3 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:12

0
62
lượt xem
16
download

Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 3 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 3 Thiết kế và phân tích công việc do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Các phương pháp thiết kế và TK lại công việc, việc tạo thành các CV là kết quả của việc phân công LĐ trong nội bộ tổ chức, phương pháp để thiết kế CV,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 3 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

 1. PHẦN II KẾ HOẠCH HÓA VÀ BỐ TRÍ NHÂN LỰC Chương iii. Thiết kế và phân tích công việc Chương iv. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực Chương v. Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực Chương vi. Bố trí nhân lực và thôi việc 1
 2. CHƯƠNG III. THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC • II.  Khái  niệm  công  việc:  2
 3. • 1.  Khái  niệm:  TKCV  là  quá  trình  xác  định  các    nhiệm  vụ,  trách  nhiệm  cụ  thể  được  thực  hiện  bởi  từng  người  LĐ  trong  tổ  chức  cũng  như  ĐK  để thực hiện nhiệm vụ đó. • Khi thiết kế CV cần phải xác định  3 yếu tố  của  CV sau: Nội dung CV (là yếu tố trung tâm); Các  trách nhiệm đối với tổ chức; Các Điều kiện LĐ. • 5 Đ ặ c trưng  cơ b ản t ạo nên n ộ i dung công vi ệ c:  II.      Thiết kế công việc Tập  hợp  các  kỹ  năng;  Yêu  cầu  của  nhiệm  vụ;  Tầm quan trọng của nhiệm vụ; Mức độ tự quản  và  Sự  phản  hồi.  Xác  định  rõ  5  Đặc  trưng    giúp  Thiêt kế và Thiết kế lại CV hợp lý hơ 3n
 4. 2. Các phương pháp thiết kế và TK lại công việc ­ Phương pháp truyền thống (theo CV cũ) ­ Nghiên cứu hao phí thời gian và chuyển động ­ Mở rộng công việc ­ Luân chuyển công việc ­ Làm giàu công việc: Tăng thêm sức hấp dẫn  cho CV 4
 5. • 1. Phân tích CV – Công cụ của QTNNL: Là quá trình thu thập các tư liệu và đánh giá 1 cách có hệ III. thống PHÂN TÍCH các thôngCÔNG tin liênVIỆC quan đến CV cụ thể nhằm làm rõ bản chất của từng CV • Các thông tin cần thu thập • + Các nhiệm vụ, trách nhiệm, hoạt động, mối quan hệ của CV • + Thông tin về máy móc, trang thiết bị, nguyên VL • + Điều kiện làm việc: Chế độ thời gian, ĐK vệ sinh ATLĐ, • + Yêu cầu của CV: Kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm cần phải có cho CV 5
 6. 1.1. Bản mô tả CV: • ­Xác  định  CV:  Tên  CV,  mã  số  CV,  bộ  phận  hay  địa  điểm  làm  việc…   • ­Nhiệm  vụ  và  trách  nhiệm  CV:  Nhiệm  vụ  làm  gì,  tại  sao  phải  làm, trách nhiệm của người LĐ • ­Điều kiện làm việc: Máy móc,  thời gian, ĐK vệ sinh, ATLĐ 6
 7. 1.2. Bản yêu cầu của CV đối với NLĐ - Kiến thức - Kỹ năng - Kinh nghiệm - Trình độ GD, ĐT - Thể lực và tinh thần 7
 8. • - TCTHCV là hệ thống các chỉ tiêu phản ảnh các yêu cầu về SL và CL nhiệm vụ CV • - Thông qua Mức lao động (định mức) • - Gắn liền với hệ thống khuyến khích nếu vượt mức. 1.3. Bản tiêu chuẩn thực hiện CV • Ý nghĩa của Phân tích CV: Lập KH NNL; Tuyển mộ, tuyển chọn; Đánh giá THCV; Trả thù lao; Đào8 tạo; Kỷ
 9. 2. Các phương pháp thu thập thông tin phân tích CV: • - Quan sát; • - Ghi chép các sự kiện quan trọng; • - Nhật ký CV; • - Phỏng vấn; • - Phiếu điều tra (có thang điểm); – - Hội thảo chuyên gia 9
 10. IV. VAI TRÒ CỦA PHÒNG NNL VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Phòng nguồn nhân lực có vai trò chính trong PTCV, Phòng có các nhiệm vụ sau: • Xác định mục đích của PTCV; Kế hoạch hóa và điều phối các hệ thống, các quá trình có liên quan; Xác định các bước tiến hành PTCV • Xây dựng các văn bản thủ tục, các bản câu hỏi, bản mẫu điều tra để thu thập thông tin • Tổ chức lực lượng CB tham gia vào PTCV 10
 11. Các bước tiến hành PTCV - Bước 1: Xác định các CV cần phân tích - Bước 2: Lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin - Bước 3: Thu thập thông tin - Bước 4: Sử dụng thông tin thu thập vào các mục đích của PTCV: KHH NNL; Nhu cầu Đào tạo; XD bản mô tả CV-bản yêu cầu của CV- bản tiêu chuẩn thực hiện CV (Lưu ý có hội thảo lấy ý kiến về chỉnh sửa rồi trình lãnh đạo phê duyệt, in ra phát cho các bộ phận có liên quan. 11
 12. TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 3 -Việc tạo thành các CV là kết quả của việc phân công LĐ trong nội bộ tổ chức. - Các CV cần được thiết kế hợp lý để vừa tăng NSLĐ, vừa thỏa mãn LĐ đối với người LĐ - Có nhiều phương pháp để thiết kế CV - Phân tích CV giúp cho tổ chức XD được các văn bản làm rõ bản chất của CV • CÂU HỎI ÔN TẬP • 1. Trình bày khái niệm và nội dung của thiết kế CV; Các phương pháp thiết kế CV? • 2. Tại sao nói phân tích CV là công cụ của QLNL trong tổ chức? Nếu các bước tiến 12 hành PTCV?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2