intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
454
lượt xem
31
download

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành với mục tiêu chính là: Trang bị cho sinh viên những kiến hành thức ngành căn bản về quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành, kỹ năng lập và triển doanh nghiệp lữ hành khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn đề quản trị tác nghiệp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành - ĐH Thương Mại

D<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> Số tín chỉ: 3 (36,9)<br /> <br /> M<br /> U<br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu của học phần<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br />  Mục tiêu chung: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến<br /> <br /> hành.<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> thức ngành căn bản về quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ<br /> <br />  Học phần tham gia trang bị cho sinh viên kỹ năng lập và triển<br /> <br /> U<br /> <br /> doanh nghiệp lữ hành.<br /> <br /> M<br /> <br /> khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn đề quản trị tác nghiệp<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục tiêu của học phần<br /> <br /> D<br /> <br />  Mục tiêu cụ thể: Trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận<br /> <br /> H<br /> <br /> cơ bản về QTTN DNLH, bao gồm:<br /> QTTN DNLH;<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br />  Khái quát về HĐKD của DNLH và nội dung cơ bản của<br />  Tầm quan trọng và nội dung hoạch định KHHĐ của DNLH;<br />  Các hình thức quan hệ của nhà cung cấp với DNLH;<br /> <br /> M<br /> <br />  Nội dung quản trị quá trình kinh doanh CTDL;<br /> <br /> U<br /> <br />  Nội dung quản trị kinh doanh dịch vụ đại lý lữ hành;<br />  Quản trị nhân lực, tài chính, CSVCKT trong DNLH;<br />  Các rủi ro, phương pháp phòng ngừa, quản trị rủi ro của<br /> <br /> DNLH<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nội dung học phần<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br />  Chương 1: Tổng quan về QTTNDNLH<br />  Chương 2: Hoạch định kế hoạch hoạt động của DNLH<br />  Chương 3: Quan hệ giữa nhà cung cấp với DNLH<br /> <br />  Chương 4: Quản trị quá trình kinh doanh chương trình du lịch<br /> <br /> M<br /> <br />  Chương 5: Quản trị quá trình kinh doanh dịch vụ đại lý lữ hành<br /> <br /> U<br /> <br />  Chương 6: Quản trị nguồn lực kinh doanh trong DNLH<br />  Chương 7: Quản trị rủi ro trong kinh doanh của DNLH<br /> 4<br /> <br /> TLTK bắt buộc<br />  [1]. Nguyễn Doãn Thị Liễu (chủ biên) (2011), Giáo trình Quản<br /> <br /> D<br /> <br /> trị tác nghiệp doanh nghiệp du lịch, NXB Thống kê, Hà Nội.<br /> (TLTK chính)<br /> [2]. Nguyễn Doãn Thị Liễu (chủ biên) (2011), Các tình huống<br /> Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp du lịch, NXB Thống kê, Hà<br /> Nội.<br /> [3]. Nguyễn Văn Mạnh – Phạm Hồng Chương (chủ biên)<br /> (2009), Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Đại học<br /> Kinh tế quốc dân, Hà Nội.<br /> [4]. Betsy Fay (1992), Essentials of tour management, Prentice<br /> Hall. Inc, New Jersey 07632.<br /> [5]. Robert T. Reilly (1991), Handbook of professional tour<br /> 5<br /> management, Delman published. Inc, second edition.<br /> <br /> U<br /> <br /> <br /> <br /> M<br /> <br /> <br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> <br /> <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2