intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
6
lượt xem
1
download

Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4: Quản trị tài trợ ngắn hạn của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Mô tả các hình thức tài trợ ngắn hạn mà công ty ĐQG có thể tiếp cận, lý giải động cơ và cách thức quyết định tài trợ từ nước ngoài của các công ty ĐQG, bàn luận về các tiêu chuẩn phải quan tâm khi lựa chọn tài trợ từ nước ngoài của công ty ĐQG.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  1. TMU H T H T T T D D DH DH Chương 4 Quản trị tài trợ ngắn hạn U của công ty ĐQG U U U T M T M T M T M _ _ _ _ T M T M T M T M D H 8/24/2017 D H 1 D H DH Nội dung chính:  Mô tả các hình thức tài trợ ngắn hạn mà công ty ĐQG có thể tiếp cận U  Lý giải động cơ và cách thức quyết định tài trợ từ U U U T M nước ngoài của các công ty ĐQG  Bàn luận về các tiêu chuẩn phải quan tâm khiT M TM T M _ _ lựa chọn tài trợ từ nước ngoài của công ty ĐQG _ _ T M bằng tổ hợp tiền tệ T M  Phản ánh những lợi ích có thể của việc tài trợ T M T M D H 8/24/2017 DH 2 D H D H Một số lựa chọn trong thanh toán quốc tế:  Người nhập khẩu trả tiền trước (…) U  Người xuất khẩu mở tài khoản ghi Nợ người nhập U U U T M khẩu (…)  Sử dụng phương thức tín dụng chứng từ (…) T M T M T M _ _  Sử dụng phương thức nhờ thu phiếu trơn hoặc _ _ TM M M M nhờ thu kèm chứng từ (…) T  Công ty mẹ gửi hàng cho chi nhánh hoặc công ty T T DH DH H H con tiêu thụ (…) 8/24/2017 3 D D DFM_MFM2017_Ch04 1
  2. TMU H T H T T T D D DH DH Tài trợ thương mại từ trung gian tài chính:  Tài trợ khoản phải thu (…)  Bao thu (…)  U Tài trợ mở thư tín dụng (…) U U U   T M Xác nhận thư tín dụng (…) Tái tài trợ thư tín dụng trả tiền ngay (…) T M T M T M  _ _ Tài trợ thông qua chấp nhận của ngân hàng (…) _ _  T  M Tài trợ tư bản lưu động (…) T M Tài trợ cho các hàng hóa tư bản trung hạn (…) T M T M D H 8/24/2017 D H 4 D H DH Nguồn tài trợ ngắn hạn của công ty ĐQG:  Phát hành trái khoán Châu Âu dưới sự bảo lãnh của ngân hàng thương mại (…) U  Phát hành thương phiếu theo giá bán chiết khấu U U U T M qua người môi giới (…)  Vay ngắn hạn trực tiếp từ các ngân hàng thươngT M TM T M _ mại ở nước ngoài (…) _ _ _ T M mại trong nước (…) T M  Vay ngắn hạn trực tiếp từ các ngân hàng thương T M T M D H 8/24/2017 DH 5 D H D H Lợi thế của công ty ĐQG khi tài trợ nội bộ:  Tự chủ về chi phí tài trợ (…) U  Linh hoạt về hình thức tài trợ thông qua các hoạt U U U T M động thương mại giữa công ty mẹ với các công ty T con, các chi nhánh và giữa các công ty con, cácM T M T M _ chi nhánh với nhau _ _ _ TM M M M  Chuyển giá (…)  Giảm thuế (…) T T T DH DH H H  Né tránh các hạn chế từ phía các Chính phủ (…) 8/24/2017 6 D D DFM_MFM2017_Ch04 2
  3. TMU H T H T T T D D DH DH Lý do nên cân nhắc tài trợ bằng ngoại tệ:  Bù đắp khoản phải thu bằng ngoại tệ để vừa tận dụng lợi thế về lãi suất tài trợ, vừa trung hòa trạng thái ngoại hối nhằm giảm thiểu rủi ro hối đoái nghiệp vụ thuầnU U U U T M T M  Giảm thiểu chi phí tài trợ khi kết hợp giữa lãi suất tài trợ bằng ngoại tệ và các biện pháp phòng ngừa T M T M _ _ rủi ro hối đoái đem lại kết quả là chi phí tài trợ _ _ T M M bằng ngoại tệ thấp hơn so với tài trợ bằng nội tệ T T M T M D H 8/24/2017 D H 7 D H DH Lãi suất tài trợ hiệu quả Rf  Chi phí thực của việc tài trợ của công ty vay nợ sẽ tuỳ thuộc vào lãi suất tính bởi ngân hàng cung cấp U khoản cho vay và sự thay đổi giá trị của đồng tiền U U U T M vay trong thời gian vay, nghĩa là: Rf = (1+if) (1+ef) - 1 T M TM T M trong đó_ _ _ _ T M T M ef = (SPOTt+1 – SPOTt)/ SPOTt if là lãi suất cho vay bằng ngoại tệ T M T M D H 8/24/2017 DH 8 D H D H Tài trợ bằng ngoại tệ khi tồn tại ngang giá LS (Forward-Spot)/Spot = [(1+ih)/(1+if)] – 1 U  Hãy so sánh tài trợ bằng ngoại tệ nếu kết hợp với U U U T M phòng ngừa bằng hợp đồng kỳ hạn? T M  Nếu Forward là dự báo chính xác của Spot trong T M T M _ _ tương lai, tài trợ bằng ngoại tệ không bù đắp bằng _ _ TM M M M hợp đồng kỳ hạn có kết quả như thế nào? T  Nếu Spot tương lai dự kiến thấp hơn Forward thì T T DH DH H H sao? Và nếu tỷ giá biến động ngược lại thì sao? 8/24/2017 9 D D DFM_MFM2017_Ch04 3
  4. TMU H T H T T T D D DH DH Tài trợ ngoại tệ khi không tồn tại IRP  Mức gia tăng kỳ hạn vượt chênh lệch lãi suất, hãy so sánh tài trợ bằng ngoại tệ có phòng ngừa kỳ hạn với việc tài trợ bằng nội tệ? U  Nếu mức khấu trừ kỳ hạn thấp hơn chênh lệch lãi U U U M suất thì kết quả so sánh sẽ như thế nào? T T M T M T M _ _  Nếu mức gia tăng kỳ hạn ít hơn chênh lệch lãi suất thì sao? _ _ T M T M  Nếu mức khấu trừ kỳ hạn cao hơn chênh lệch lãi suất thì sao? T M T M D H 8/24/2017 D H 10 D H DH Sử dụng Forward như một dự báo cho Spot Rf = (1+if)[1+(Forward-Spot)/Spot] - 1  Nếu Spot trong tương lai thấp hơn Forward thì tài U trợ bằng ngoại tệ sẽ “rẻ” hơn và ngược lại (…) U U U T M T M  Nếu Forward được tin tưởng là một dự báo không chệch của Spot trong tương lai thì công ty nên yên TM T M _ _ tâm với việc tài trợ bằng nội tệ với các thông số tài _ _ T M M trợ ổn định và dễ dàng biết trước (…) T T M T M D H 8/24/2017 DH 11 D H D H Dự báo tỷ giá khi tài trợ bằng ngoại tệ  Nếu if=4% trong khi rf=5% thì ngoại tệ tài trợ phải U hứa hẹn tăng giá khoảng 0,96% để tài trợ bằng U U U T M ngoại tệ cũng giống tài trợ bằng nội tệ T M  Nếu công ty ĐQG dự tính ngoại tệ tăng giá cao T M T M _ hơn 0,96% thì nên tài trợ bằng nội tệ _ _ _ TM M M M  Nếu công ty ĐQG dự tính ngoại tệ tăng giá ít hơn T 0,96% thì nên cân nhắc lợi thế của tài trợ bằng T T DH DH H H ngoại tệ so với các vấn đề về rủi ro và chi phí (…) 8/24/2017 12 D D DFM_MFM2017_Ch04 4
  5. TMU H T H T T T D D DH DH Kịch bản chi phí tài trợ bằng ngoại tệ iUSD=8% iEUR=6% iJPY=7% ± X.Suất Rf Rf* EUR 1% U 0.2 7.06% 8.226% U U U EUR EUR T M2% 3% 0.5 0.3 8.12% 9.18% T M T M T M JPY _ -1% 0.1 5.93% _ 8.070% _ _ T M JPY JPY 1% 2% 0.7 0.2 8.07% 9.14% T M T M T M D H 8/24/2017 D H 13 D H DH Phân tích tài trợ tổ hợp (50:50) Kết hợp các khả năng Rf Xác suất Rf tổ hợp EUR JPY (50:50) 7.06% 7.06% U5.93% 8.07% 0.02 0.14 6.495% 7.565% U U U 7.06% 8.12% T M 9.14% 5.93% 0.04 0.05 T M 8.100% 7.025% TM T M 8.12% _ 8.07% 0.35 _8.095% _ _ TM M M M 8.12% 9.14% 0.10 8.630% T T T 9.18% 5.93% 0.03 7.555% 9.18% 8.07% 0.21 8.625% DH DH H H 9.18% 9.14% 0.06 9.160% 8/24/2017 14 D D U U U U T M T M T M T M _ _ _ _ TM T M T M T M DH 8/24/2017 DH 15 DH DH DFM_MFM2017_Ch04 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2