Bài giảng Tài chính học: Chương 3 - GV: Lê Thị Tuyết

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
43
lượt xem
1
download

Bài giảng Tài chính học: Chương 3 - GV: Lê Thị Tuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính học: Chương 3 Ngân hàng và hệ thống ngân hàng do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: tổng quan về ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính học: Chương 3 - GV: Lê Thị Tuyết

CHƢƠNG 3<br /> <br /> 3.1 TỔNG QUAN VỀ NHTW<br /> <br /> 3.2 CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHTW<br /> <br /> 3.3 NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> <br /> <br /> <br /> Giai đoạn 1: giai đoạn ra đời ngân hàng phát hành độc quyền:<br /> <br /> <br /> <br /> Từ cuối thế kỷ 17 trở về trước: nhiều NH phát hành giấy bạc<br /> <br /> <br /> <br /> Đến thế kỷ 18: do nhu cầu của sản xuất và lưu thông hàng hóa,<br /> hình thành:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ngân hàng trung gian (NHTG)<br /> Ngân hàng phát hành<br /> <br /> Từ giữa thế kỷ18 đến đầu thế kỷ 20: 1 NH duy nhất độc quyền<br /> phát hành tiền.<br /> <br /> <br /> <br /> Giai đoạn 2: giai đoạn ngân hàng phát hành độc quyền phát<br /> triển thành NHTW<br /> <br /> <br /> <br /> Đầu thế kỷ 20: các NH phát hành vẫn thuộc sở hữu tư nhân<br /> <br /> <br /> <br /> Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai: thấy được tầm quan trọng<br /> phải thành lập một NHTW<br /> Các NHTW được thành lập hoặc bằng cách:<br /> <br /> <br /> Quốc hữu hoá các ngân hàng phát hành hiện có<br /> <br /> <br /> <br /> Thành lập mới thuộc quyền sở hữu nhà nước<br /> <br /> Mô hình<br /> NHTW<br /> <br /> NHTW trực<br /> thuộc chính<br /> phủ<br /> <br /> NHTW độc<br /> lập với chính<br /> phủ<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản