Bài giảng Tài chính học: Chương 4 - GV: Lê Thị Tuyết

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
37
lượt xem
1
download

Bài giảng Tài chính học: Chương 4 - GV: Lê Thị Tuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính học: Chương 4 Tín dụng và lãi suất do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm tín dụng, bản chất tín dụng, chức năng tín dụng, vai trò của tín dụng, các loại hình tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính học: Chương 4 - GV: Lê Thị Tuyết

4.1<br /> 4.2<br /> <br /> TÍN DỤNG<br /> LÃI SUẤT<br /> <br /> 4.1.1 Khái niệm<br /> 4.1.2 Bản chất<br /> 4.1.3 Chức năng<br /> <br /> 4.1.4 Vai trò của tín dụng<br /> 4.1.5 Các loại hình tín dụng<br /> <br /> 4.1.1 Khái niệm<br /> Tín dụng ?<br /> <br /> Tín dụng là một phạm trù kinh tế phản ánh sự chuyển nhượng<br /> quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng<br /> trong một thời kỳ nhất định với một khoản chi phí nhất định<br /> <br /> 4.1.2 Bản chất của Tín dụng<br /> Phân phối<br /> vốn<br /> <br /> Sử dụng vốn<br /> <br /> Hoàn trả<br /> <br /> • Là quan hệ chuyển nhượng tạm thời vốn trên cơ sở sự tin tưởng,<br /> tín nhiệm.<br /> • Chỉ làm thay đổi quyền sử dụng, ko làm thay đổi quyền sở hữu<br /> <br /> • Có thời hạn<br /> • CSH vốn được nhận lợi tức<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản