Bài giảng Tài chính học: Chương 5 - GV: Lê Thị Tuyết

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
38
lượt xem
1
download

Bài giảng Tài chính học: Chương 5 - GV: Lê Thị Tuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính học: Chương 5 Tài chính công do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính khác của nhà nước, chính sách tài khoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính học: Chương 5 - GV: Lê Thị Tuyết

https://sites.google.com/site/lindatuyetle/<br /> <br /> 3.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC<br /> 3.2 CÁC QUỸ TÀI CHÍNH KHÁC<br /> CỦA NHÀ NƯỚC<br /> 3.3 CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ<br /> <br /> 3.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC<br /> 3.1.1 Tổng quan về ngân sách nhà nước<br /> <br /> 3.1.2 Thu ngân sách nhà nước<br /> <br /> 3.1.3 Chi ngân sách nhà nước<br /> <br /> Khái niệm NSNN:<br /> “Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của<br /> Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có<br /> thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để<br /> đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà<br /> nước.”<br /> <br /> Ngân sách nhà nước là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc<br /> gia. Nó bao gồm những quan hệ tài chính nhất định trong tổng thể<br /> các quan hệ tài chính quốc gia, cụ thể:<br /> <br /> <br /> Quan hệ tài chính giữa nhà nước và công dân<br /> <br /> <br /> <br /> Quan hệ tài chính giữa nhà nước với doanh nghiệp<br /> <br /> <br /> <br /> Quan hệ tài chính giữa nhà nước với tổ chức xã hội<br /> <br /> <br /> <br /> Quan hệ tài chính giữa nhà nước với quốc tế.<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản