Bài giảng Tài chính học: Chương 7 - GV: Lê Thị Tuyết

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
33
lượt xem
1
download

Bài giảng Tài chính học: Chương 7 - GV: Lê Thị Tuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính học: Chương 7 Thị trường tài chính và Các định chế tài chính trung gian do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm về thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, công cụ của thị trường tài chính, tổng quan về tài chính trung gian, giới thiệu định chế tài chính trung gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính học: Chương 7 - GV: Lê Thị Tuyết

7.1 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH<br /> <br /> 7.2. CÁC ĐỊNH CHẾ TCTG<br /> <br /> 7.1.1 Khái niệm về TTTC<br /> <br /> 7.2.1 Tổng quan về TCTG<br /> <br /> 7.1.2 Cấu trúc của TTTC<br /> <br /> 7.2.2 Giới thiệu định chế TCTG<br /> <br /> 7.1.3 Công cụ của TTTC<br /> <br /> 7.1.1 Khái niệm:<br /> TTTC là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền<br /> sử dụng các khoản vốn ngắn hạn hoặc dài hạn thông qua các công<br /> cụ tài chính nhất định.<br /> Các công cụ tài chính (các chứng khoán) gồm:<br />  Chứng khoán nợ: là CK xác nhận quyền được nhận lại khoản<br /> vốn đã cho vay và lãi khi đáo hạn<br />  Chứng khoán vốn: là chứng khoán xác nhận quyền được sở<br /> hữu một phần thu nhập và tài sản của công ty phát hành<br /> <br /> Cấu trúc<br /> TTTC<br /> Sự luân chuyển<br /> các nguồn tài<br /> chính<br /> <br /> Thị<br /> trường<br /> sơ cấp<br /> <br /> Thị<br /> trường<br /> thứ cấp<br /> <br /> Kỳ hạn của<br /> chứng khoán<br /> <br /> Thị<br /> trường<br /> tiền tệ<br /> <br /> Thị<br /> trường<br /> vốn<br /> <br /> Phương thức tổ<br /> chức và giao<br /> dịch<br /> Thị<br /> trường<br /> tập<br /> trung<br /> <br /> Thị<br /> trường<br /> phi tập<br /> trung<br /> <br /> TT sơ cấp là thị trường trong đó các chứng khoán mới được<br /> các nhà phát hành bán cho các khách hàng đầu tiên, và do<br /> vậy còn được gọi là thị trường phát hành.<br />  Đặc điểm:<br /> • Cho phép các chủ thể kinh tế huy động vốn.<br /> • Hoạt động giao dịch diễn ra giữa các nhà phát hành và các<br /> nhà đầu tư lớn theo hình thức bán buôn.<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản