Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Đạt

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
9
lượt xem
0
download

Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Đạt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thuế, thuế và sự phân phối thu nhập, thuế và hiệu quả kinh tế, phân tích thuế tối ưu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Đạt

CHƯƠNG 6:<br /> KHUÔN KHỔ PHÂN TÍCH<br /> CHÍNH SÁCH THUẾ<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG CHÍNH<br />  Giới thiệu<br /> <br /> về thuế<br />  Thuế và sự phân phối thu nhập<br />  Thuế và hiệu quả kinh tế<br />  Phân tích thuế tối ưu<br /> <br /> 2<br /> <br /> THUẾ<br /> Nhà nước<br /> <br /> Thuế<br /> <br /> “ Thuế là một dạng cưỡng bức quan trọng. Tất cả mọi<br /> người đều phải chịu theo luật. Sự thật là toàn bộ<br /> công dân tự mình đặt gánh nặng thuế lên mình và<br /> mỗi công dân cũng được hưởng phần hàng hóa công<br /> cộng do chính phủ cung cấp” (Paul A. Samuelson)<br /> <br /> 3<br /> <br /> TÍNH CHẤT CƠ BẢN<br /> Tính chất cơ bản của thuế:<br />  Tính bắt buộc<br />  Tính không hoàn trả trực tiếp<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHÂN LOẠI THUẾ<br /> Theo phương<br /> thức đánh<br /> thuế<br /> (cơ chế đánh<br /> thuế)<br /> <br /> Theo đối<br /> tượng đánh<br /> thuế<br /> <br /> Theo phương<br /> pháp tính thuế<br /> <br /> Thuế<br /> gián thu<br /> <br /> Thuế<br /> tiêu<br /> dùng<br /> <br /> Thuế cố định<br /> (thuế đơn vị)<br /> <br /> Thuế<br /> trực thu<br /> <br /> Thuế thu<br /> nhập<br /> <br /> Thuế tỉ lệ<br /> <br /> Thuế tài<br /> sản<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản