Bài giảng Tài chính học: Chương 6 - GV: Lê Thị Tuyết

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
40
lượt xem
1
download

Bài giảng Tài chính học: Chương 6 - GV: Lê Thị Tuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính học: Chương 6 Tài chính doanh nghiệp do GV: Lê Thị Tuyết biên soạn trình bày các nội dung sau: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu & lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính học: Chương 6 - GV: Lê Thị Tuyết

https://sites.google.com/site/lindatuyetle/<br /> <br /> NỘI DUNG CHƢƠNG<br /> 6.1 TỔNG QUAN VỀ TCDN<br /> <br /> 6.2 QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TRONG DN<br /> 6.3 CHI PHÍ KINH DOANH CỦA DN<br /> 6.4 DOANH THU & LỢI NHUẬN CỦA DN<br /> <br /> 6.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp:<br /> TCDN là hệ thống các quan hệ kinh tế trong phân<br /> phối các nguồn tài chính gắn liền với quá trình tạo<br /> lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong hoạt động sản<br /> xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt tới<br /> mục tiêu nhất định.<br /> <br /> 6.1.2 Các hình thức hoạt động của DN<br /> Lĩnh vực hoạt động:<br />  Lĩnh vực phi tài chính<br />  Lĩnh vực kinh doanh tài chính (tiền tệ - chứng khoán).<br /> Quy mô hoạt động:<br />  Quy mô vừa và nhỏ<br />  Quy mô lớn<br /> Tính chất mục tiêu kinh doanh:<br />  DN hoạt động công ích<br />  DN hoạt động kinh doanh<br /> <br /> 6.1.2 Các hình thức hoạt động của DN<br /> Phƣơng thức quản lý doanh nghiệp<br />  Doanh nghiệp hoạt động độc lập<br />  Doanh nghiệp hoạt động phụ thuộc<br /> Hình thức sở hữu doanh nghiệp<br /> Doanh nghiệp nhà nước<br />  Công ty cổ phần<br />  Công ty trách nhiệm hữu hạn<br />  Công ty hợp danh<br />  Công ty liên doanh<br />  Doanh nghiệp tư nhân.<br /> <br /> <br />
Đồng bộ tài khoản