intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính Quốc tế - Chương 2: Cán cân thanh toán

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
80
lượt xem
2
download

Bài giảng Tài chính Quốc tế - Chương 2: Cán cân thanh toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: Cán cân thanh toán thuộc bài giảng Tài chính Quốc tế trình bày nội dung về công dụng và cấu trúc của BOP, các nhân tố ảnh hưởng BOP, BOP và nền kinh tế, BOP và tỷ giá hối đoái. Mời các giảng viên và các bạn sinh viên tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính Quốc tế - Chương 2: Cán cân thanh toán

  1. 4/22/2008 CÁN CÂN THANH TOÁN Á Â Á (BOP) Công dụng và cấu trúc của BOP Các nhân tố ảnh hưởng BOP ố BOP và nền kinh tế BOP và tỷ giá hối đoái 1. BOP – Tổng quan • Cán cân Thanh toán (BOP) – Báo cáo thống kê định kỳ ố – Phản ánh các giao dịch kinh tế phát sinh trong kỳ – Giữa chủ thể cư trú và chủ thể phi cư trú • Giao dịch kinh tế phản ánh trong BOP qua – Giao dịch vãng lai – Giao dịch vốn (tài chính) – Giao dịch liên quan đến dự trữ chính thức 1
  2. 4/22/2008 1. BOP – Tổng quan • Bút toán phản ánh giao dịch trong BOP – Bút toán Kép (Nợ - Có đối ứng) ố • Đơn vị tiền tệ – Bản tệ – Ngoại tệ chủ chốt (USD, EUR) • Đối tượng giao dịch – Tài sản thực : hàng hóa – Tài sản tài chính : tiền, chứng khoán, vàng 1. BOP – Tổng quan • Công dụng của BOP – Phản ánh tập trung các quan hệ kinh tế quốc tế của ế ố ế một quốc gia với thế giới – Cơ sở dữ liệu phân tích và hoạch định chính sách kinh tế của chính phủ – Cơ sở dữ liệu đánh giá và dự báo kinh tế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2
  3. 4/22/2008 2. BOP Cấu trúc & Đặc điểm Cấu trúc BOP Triệu USD CẤU TRÚC BOP chi tiết, năm 2006 Malaysia Việt Nam Tài khoản Vãng lai 1. Xuất khẩu 160,736 39,826 2. Nhập khẩu ẩ - 123,927 - 42,602 • Cán cân thương mại (TB) 36,809 - 2,776 1. Chuyển giao thu nhập - 6,738 - 1,503 2. Chuyển giao vãng lai đơn phương - 4,529 3,980 • Cán cân vãng lai (CAB) 25,542 - 299 Tài khoản Vốn & Tài chính 1. Tài khoản Vốn (Chuyển Vốn đơn -- -- phương) 19 2,315 2 315 2. Đầu tư trực tiếp 3,496 1,313 3. Đầu tư danh mục - 15,403 - 300 4. Đầu tư khác - 11,888 3,328 • Cán cân Vốn & Tài chính (KAB) Sai số thống kê - 6,777 1,293 •Cán cân Tổng thể (= CAB + KAB) 6,877 4,322 Cán cân Dự trữ chính thức (ORB) - 6,877 - 4,322 3
  4. 4/22/2008 2. BOP Cấu trúc & Đặc điểm • Nguyên tắc Bút toán Kép Giao dịch CÓ NỢ VÃNG LAI Xuất / Nhận Nhập / Chi •Dòng vốn vào •Dòng vốn ra •Tăng tài sản của •Giảm tài sản của TÀI CHÍNH PCT trong nước t ớ PCT trong nước t ớ •Giảm tài sản của •Tăng tài sản của NCT ở nước ngoài NCT ở nước ngoài DỰ TRỮ Giảm dự trữ Tăng dự trữ 2. BOP Cấu trúc & Đặc điểm • Đẳng thức cơ bản của BOP CAB + KAB = 0 CAB + KAB = - ORB 4
  5. 4/22/2008 2. BOP Cấu trúc & Đặc điểm • Cán cân bộ phận của BOP – Cán cân Thương mại TB (Trade Balance) – Cán cân Vãng lai CAB – Cán cân Vốn & Tài chính KAB – Cán cân Thanh toán Tổng thể (Overall BOP) – Cán cân Dự trữ chính thức ORB 3. Các nhân tố ảnh hưởng BOP • Các nhân tố tác động hoạt động thương mại quốc tế ố – Giá cả hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu – Thị hiếu tiêu dùng – Năng lực sản xuất – Lạm phát – Thu nhập và tăng trưởng kinh tế – Tỷ giá hối đoái 5
  6. 4/22/2008 3. Các nhân tố ảnh hưởng BOP • Các nhân tố tác động hoạt động đầu tư & tài trợ ố t quốc tế – Môi trường đầu tư/tài trợ (cơ hội tạo ra lợi nhuận, mức chi phí, mức rủi ro) – Thị hiếu đầu tư/tài trợ – Kỳ vọng thị trường ỳ g g 3. Các nhân tố ảnh hưởng BOP • Chính sách can thiệp BOP của Chính phủ – Chính sách tiền tệ ề – Chính sách tài chính – Chính sách thương mại quốc tế – Chính sách quản lý dòng vốn quốc tế – Chế độ tỷ giá và Chính sách tỷ giá 6
  7. 4/22/2008 4. BOP & Nền kinh tế • Đẳng thức kinh tế cơ bản Y = A + (X – M) • Mối quan hệ giữa BOP & Nền kinh tế Y–A=X–M=S–I Y – A = CAB = - KAB = S – I 5. BOP & Tỷ giá • BOP & Sự hình thành tỷ giá cân bằng H$ / F$ SSF$ FXR0 DDF$ Q0 QF$ 7
  8. 4/22/2008 5. BOP & Tỷ giá • BOP & Sự thay đổi tỷ giá cân bằng H$ / F$ SSF$ SS’ FXR0 FXR1 DDF$ Q0 Q1 QF$ 5. BOP & Tỷ giá • BOP & Cung-Cầu Nội tệ – Cung ngoại tệ = Cầu nội tệ trên thị trường FX ầ – Cầu ngoại tệ = Cung nội tệ trên thị trường FX • Ý nghĩa – BOP, Tỷ giá, & Chính sách tiền tệ-tài chính của chính phủ có mối quan hệ mật thiết 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2