intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - Nguyễn Xuân Trường (tt)

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
35
lượt xem
1
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - Nguyễn Xuân Trường (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán quốc tế" giúp người học có thể hiểu được cấu trúc, ý nghĩa của BOP, phân tích và đánh giá tình trạng BOP của 1 quốc gia, hiểu được các nhân tố ảnh hưởng tới BOP. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - Nguyễn Xuân Trường (tt)

CHƯƠNG 3<br /> CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ<br /> BALANCE OF PAYMENT<br /> BOP<br /> <br /> 9/3/2011<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hiểu được cấu trúc, ý nghĩa của<br /> BOP;<br /> Phân tích và đánh giá tình trạng<br /> BOP của 1 quốc gia;<br /> Hiểu được các nhân tố ảnh hưởng<br /> tới BOP.<br /> <br /> 9/3/2011<br /> <br /> 2<br /> <br /> CÁC WEB HỮU ÍCH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> www.unsystem.org<br /> www.europa.eu.int<br /> www.bea.doc.gov<br /> www.mof.go.jp<br /> www.wto.org<br /> www.research.stlouisfed.org/publica<br /> tions/iet<br /> <br /> 9/3/20119/3/2011<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.KHÁI NIỆM<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BOP của một quốc gia là một bản báo cáo<br /> thống kê tổng hợp có hệ thống, ghi chép<br /> tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư<br /> trú và người không cư trú trong một thời<br /> kỳ nhất định, thường là một năm<br /> BOP là bảng kết toán tổng hợp toàn bộ<br /> các mối quan hệ kinh tế giữa 1 quốc gia<br /> với các nước khác trong 1 thời kỳ nhất<br /> định.<br /> <br /> 9/3/2011<br /> <br /> 4<br /> <br /> GIAO DỊCH KINH TẾ<br /> <br /> 9/3/2011<br /> <br /> 5<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br />  NGƯỜI CƯ TRÚ:<br />  Các tổ chức kinh tế,<br /> <br /> chính trị, quân sự…,<br /> được thành lập hoạt<br /> động, kinh doanh tại<br /> Việt Nam.<br />  Các doanh nghiệp nước<br /> ngòai kinh doanh tại<br /> Việt Nam.<br />  Các TCTD Việt Nam và<br /> nước ngòai kinh doanh<br /> tại Việt Nam.<br />  Văn phòng đại diện của<br /> các tổ chức kinh tế, tín<br /> dụng Việt Nam hoạt<br /> động tại nước ngoài.<br /> 9/3/2011<br /> <br />  NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ:<br />  Các tổ chức kinh tế, chính<br /> <br /> trị, quân sự…, được thành<br /> lập hoạt động, kinh doanh<br /> tại nước ngòai.<br />  Các tổ chức kinh tế, chính<br /> trị, quân sự…, Việt Nam<br /> được thành lập hoạt động,<br /> kinh doanh ở nước ngòai.<br />  Các TCTD Việt Nam được<br /> thành lập và kinh doanh ở<br /> nước ngòai<br />  Văn phòng đại diện của các<br /> tổ chức kinh tế, tín dụng,<br /> nước ngòai hoạt động tại<br /> Việt Nam.<br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> KHÁI NIỆM(tt)<br />  NGƯỜI CƯ TRÚ:<br /> <br />  Các cơ quan ngọai giao<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> của Việt Nam tại nước<br /> ngòai, bao gồm những<br /> người làm việc cho tổ chức<br /> này và những người đi<br /> theo<br /> Công dân Việt Nam ở Việt<br /> Nam và công dân Việt<br /> Nam cư trú ở nước ngòai<br /> < 12 tháng.<br /> Công dân nước ngòai cư<br /> trú tại Việt Nam >= 12<br /> tháng.<br /> Công dân Việt Nam du<br /> học, du lịch, chữa bệnh,<br /> thăm viếng ở nước ngòai<br /> không kể thời hạn.<br /> <br />  NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ:<br /> <br />  Các cơ quan ngọai giao nước<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ngòai tại Việt Nam, bao gồm<br /> những người làm việc cho tổ<br /> chức này và những người đi<br /> theo<br /> Công dân Việt Nam cư trú ở<br /> nước ngòai > = 12 tháng.<br /> Công dân nước ngòai cư trú<br /> tại Việt Nam < 12 tháng.<br /> Công dân nước ngòai đến Việt<br /> Nam du học, du lịch, chữa<br /> bệnh, thăm viếng không kể<br /> thời hạn.<br /> <br /> Ở VN, căn cứ vào NĐ 164/1999/NĐ-CP về quản lý BOP<br /> <br /> 9/3/2011<br /> <br /> 7<br /> <br /> NGƯỜI CƯ TRÚ<br /> <br /> <br /> <br /> Thời hạn cư trú từ 12 tháng trở lên;<br /> Có nguồn thu nhập từ quốc gia cư<br /> trú.<br /> <br /> 9/3/2011<br /> <br /> 8<br /> <br /> TẠI SAO NGHIÊN CỨU BOP<br /> <br /> 9/3/2011<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> LƯU Ý<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Đối với các công ty đa quốc gia:<br /> Chi nhánh đặt tại nước nào được<br /> xem là người cư trú của nước đó<br /> Đối với các định chế tài chính,<br /> thương mại quốc tế:<br /> Các tổ chức này là người không cư<br /> trú của mọi quốc gia, ngay cả quốc<br /> gia nó đặt trụ sở. Ví dụ: IMF, WB,<br /> UN…<br /> <br /> 9/3/2011<br /> <br /> 10<br /> <br /> LƯU Ý<br />  Một<br /> <br /> giao dịch kinh tế đưa<br /> vào BOP khi giao dịch đó<br /> phải được tiến hành giữa<br /> người cư trú và người không<br /> cư trú.<br /> <br /> 9/3/2011<br /> <br /> 11<br /> <br /> 2.Ý NGHĨA<br /> <br /> 9/3/2011<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3. QUI TẮC BÚT TOÁN KÉP<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mọi giao dịch được ghi Nợ và ghi Có<br /> đồng thời;<br /> Ghi Nợ (Có) khi phát sinh dòng tiền từ<br /> người cư trú (người không cư trú)<br /> chuyển cho người không cư trú (người<br /> cư trú);<br /> Ghi Có (Nợ) khi phát sinh dòng Tài<br /> Sản từ người cư trú (không cư trú)<br /> chuyển cho người không cư trú (cư<br /> trú).<br /> <br /> 9/3/2011<br /> <br /> 13<br /> <br /> BÚT TOÁN KÉP<br /> GHI CÓ<br /> -Xuất<br /> -Xuất<br /> -Tiếp<br /> <br /> khẩu hàng hóa<br /> khẩu dịch vụ<br /> <br /> GHI NỢ<br /> -Nhập<br /> -Nhập<br /> <br /> khẩu hàng hóa<br /> khẩu dịch vụ<br /> <br /> -Tiếp<br /> <br /> nhận thu nhập<br /> nhận viện trợ, chuyển tiền<br /> <br /> -Chuyển<br /> <br /> -Tiếp<br /> <br /> nhận vốn, tài sản<br /> <br /> -Chuyển<br /> <br /> về<br /> <br /> -Tăng tài sản trong nước của<br /> người không cư trú<br /> -Giảm tài sản ở nước ngoài của<br /> 9/3/2011 cư trú<br /> người<br /> <br /> -Cấp<br /> <br /> trả thu nhập<br /> viện trợ, chuyển tiền đi<br /> giao vốn, tài sản<br /> <br /> -Giảm tài sản trong nước của<br /> người không cư trú<br /> -Tăng tài sản ở nước ngoài của<br /> 14<br /> người cư trú<br /> <br /> 4. GIAO DỊCH ĐẶC TRƯNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 9/3/2011<br /> <br /> Trao đổi hàng hóa, dịch vụ này lấy<br /> hàng hóa, dịch vụ khác;<br /> Trao đổi hàng hóa, dịch vụ lấy TS<br /> tài chính;<br /> Trao đổi TS tài chính này lấy TS tài<br /> chính khác;<br /> Chuyển giao hàng hóa, DV 1 chiều;<br /> Chuyển giao TS tài chính 1 chiều.<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2