intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thị trường ngoại hối: Chương 2 - GV. Trần Nguyễn Trùng Viên

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

148
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Thị trường ngoại hối Chương 2 Giao dịch ngoại hối giao ngay nhằm nêu khái niệm giao dịch ngoại hối giao ngay, kỹ thuật giao dịch ngoại hối giao ngay, rủi ro trong giao dịch ngoại hối giao ngay, nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường ngoại hối: Chương 2 - GV. Trần Nguyễn Trùng Viên

 1. CHƯƠNG 2: GIAO DỊCH NGOẠI HỐI GIAO NGAY GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 1
 2. NỘI DUNG 2.1 Khái niệm giao dịch ngoại hối giao ngay 2.2 Kỹ thuật giao dịch ngoại hối giao ngay 2.3 Rủi ro trong giao dịch ngoại hối giao ngay 2.4 Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 2
 3. KHÁI NIỆM GIAO DỊCH NGOẠI HỐI GIAO NGAY Giao dịch ngoại hối giao ngay (forex spot) là giao dịch trong đó 2 bên thỏa thuận mua bán ngoại hối theo tỷ giá ngày hôm nay (spot rate) và việc giao hàng (thanh toán) sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo. Tại sao cần có 2 ngày làm việc? GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 3
 4. KỸ THUẬT GIAO DỊCH Ngày giao dịch và ngày giá trị Tỷ giá trong giao dịch Các kỹ thuật yết tỷ giá Giao dịch giao ngay bán lẻ và liên ngân hàng GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 4
 5. Ngày giao dịch và ngày giá trị Ngày giao dịch (Transaction Date): ngày thực hiện việc thỏa thuận hợp đồng giữa 2 bên mua bán. Ngày giá trị (Value date): ngày 2 bên thực hiện việc thanh toán cho nhau. Theo thông lệ quốc tế: ngày giá trị trong giao dịch forex spot là ngày làm việc thứ 2 sau ngày giao dịch. Trong trường hợp ngày giá trị rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ: ngày giá trị là ngày làm việc kế tiếp gần nhất. GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 5
 6. Tỷ giá trong giao dịch Forex Spot Tỷ giá giao ngay được hình thành trên cơ sở cung cầu của thị trường ở thời điểm hiện tại đối với một đồng tiền. Tỷ giá giao ngay biến động liên tục. Khi yết giá, các nhà tạo thị trường luôn yết tỷ giá giao ngay mua vào và tỷ giá giao ngay bán ra. Tỷ giá có thể yết trực tiếp hoặc gián tiếp. (Giao dịch có USD – yết giá theo kiểu châu Âu hoặc theo kiểu Mỹ) GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 6
 7. Giao dịch Forex spot bán lẻ và liên ngân hàng Giao dịch Forex Spot bán lẻ Đối tượng giao dịch: ngân hàng thương mại và khách hàng mua bán lẻ. Ngân hàng thương mại là nhà tạo giá. Khách hàng bán lẻ là ngưới chấp nhận giá. Mua bán được thực hiện trên cơ sở yết giá 2 chiều. Tỷ giá áp dụng: Tỷ giá bán lẻ (tỷ giá công bố của ngân hàng). Tỷ giá được hình thành dựa vào tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng. GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 7
 8. Qui trình giao dịch và thanh toán diễn ra như thế nào? Giao dịch forex spot bán lẻ (tt) Công ty ABC cần mua USD1,000,000 để thanh toán cho nhà xuất khẩu XYZ của Mỹ. XYZ yêu cầu ABC thanh toán số tiền này vào tài khoản của mình ở Citibank New York trước ngày 30/6/2007. Ngày 26/6/2007, ABC liên hệ với VCB để mua USD1,000,000 với tỷ giá 16,100 GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 8
 9. Giao dịch forex spot bán lẻ (tt) Ngày 26/6/2007 Bước 1: ABC cung cấp thông tin (tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản, ngân hàng phục vụ) của mình và XYZ cho VCB. Bước 2: VCB kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ của giao dịch. Bước 3: VCB xác nhận hợp đồng bán USD cho ABC bằng văn bản và thực hiện các quy trình giao dịch kiểm soát nội bộ (cập nhật giao dịch vào sổ nhật ký giao dịch, chuyển bộ phận back office kiểm soát). GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 9
 10. Giao dịch forex spot bán lẻ (tt) Ngày 28/6/2007 Bước 4: VCB ghi nợ tài khoản ABC số tiền 16,100,000,000 VND. Bước 5: VCB gửi một bức điện (qua hệ thống Swift) tới Citibank New York yêu cầu ngân hàng này trích tài khoản nostro của mình mở ở Citibank số tiền 1,000,000 USD để ghi có cho tài khoản của XYZ. GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 10
 11. Giao dịch forex spot liên ngân hàng Các ngân hàng là nhà tạo thị trường, tạo giá cho lẫn nhau; Mua bán trên cơ sở yết giá 2 chiều; Mục đích giao dịch: hedging, speculating, arbitraging GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 11
 12. Giao dịch liên hàng trực tiếp Các nhà kinh doanh hỏi giá nhau nhưng không nói ý định là mua hay bán. Các nhà kinh doanh liên lạc với nhau bằng điện thoại, telex và hệ thống máy vi tính nối mạng. Khi báo giá, các nhà kinh doanh đồng thời đưa ra cả tỷ giá mua và tỷ giá bán. Khi giao dịch, các nhà kinh doanh phải đối mặt với các vấn đề về việc xác định tỷ giá và trạng thái ngoại hối. GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 12
 13. Giao dịch forex spot liên ngân hàng Các ngân hàng là nhà tạo thị trường, tạo giá cho lẫn nhau; Mua bán trên cơ sở yết giá 2 chiều; Mục đích giao dịch: hedging, speculating, arbitraging GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 13
 14. Giao dịch liên ngân hàng trực tiếp Các nhà kinh doanh hỏi giá nhau nhưng không nói ý định là mua hay bán. Các nhà kinh doanh liên lạc với nhau bằng điện thoại, telex và hệ thống máy vi tính nối mạng Khi báo giá, các nhà kinh doanh đồng thời đưa ra cả tỷ giá mua và tỷ giá bán. Khi giao dịch, các nhà kinh doanh phải đối mặt với các vấn đề về việc xác định tỷ giá và trạng thái ngoại hối. GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 14
 15. KỸ THUẬT YẾT GIÁ Using the spread: Khi Dealer ở trạng thái cân bằng hoặc ở trạng thái tốt đối với một đồng tiền. Yết giá với spread rộng hơn mức giá hiện có trên thị trường. Shading the rate: Khi Dealer ở trạng thái không mong muốn đối với một đồng tiền. Đẩy giá mua cao hơn giá thị trường/ Hạ giá bán thấp hơn giá thị trường. GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 15
 16. Giao dịch liên ngân hàng gián tiếp Giao dịch có sự tham gia của nhà môi giới. Các nhà kinh doanh gửi lệnh mua và lệnh bán cho nhà môi giới. Nhà môi giới đối chiếu và làm khớp các lệnh. Khi được hỏi giá, nhà môi giới sẽ chào giá tay trong (inside rate) GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 16
 17. Giao dịch liên ngân hàng gián tiếp (tt) Nhà môi giới nhận được các lệnh đặt mua và bán EUR như sau: Banks Volume Bid Ask A 1M 1.34 B 2M 1.30 C 2M 1.36 D 1M 1.35 E 2M 1.39 F 2M 1.37 Nếu được hỏi giá nhà môi giới sẽ báo giá như thế nào? GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 17
 18. Giao dịch liên ngân hàng gián tiếp (tt) Nhà kinh doanh được chào với giá mua và giá bán tốt nhất trên thị trường. Cho phép các nhà kinh doanh dấu tên cho đến khi giao dịch được thực hiện. Nhà kinh doanh chủ động hơn: quyết định chiều hướng giao dịch (mua/bán), chỉ đưa ra giá 1 chiều, thời điểm giao dịch (limit order), số lượng giao dịch tối đa. Không bị ràng buộc khi yết giá, cho phép nhà kinh doanh hủy lệnh khi lệnh chưa được thực hiện. GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 18
 19. RỦI RO TRONG GIAO DỊCH FOREX SPOT Rủi ro thị trường. Rủi ro tín dụng. GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 19
 20. NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ Kinh doanh chênh lệch tỷ giá (arbitrage) là hình thức kiếm lời bằng cách khai thác sự không giống thống nhất về tỷ giá giữa các thị trường. Arbitrage 2 bên Arbitrage 3 bên Mua vào và bán ra một đồng tiền cùng một thời điểm ở 2 thị trường khác nhau: không có rủi ro. GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2