intTypePromotion=1

Bài giảng Thống kê y tế: Bài 1 - Y tế công cộng Đồng Tháp

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
226
lượt xem
32
download

Bài giảng Thống kê y tế: Bài 1 - Y tế công cộng Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài 1 Giới thiệu về môn học thống kê y tế nằm trong bài giảng thống kê y tế nhằm giúp học viên hiểu được vai trò và ứng dụng của Thống kê Y tế, phân biệt được các loại biến số, lựa chọn, tính toán và giải thích được các số thống kê tóm tắt tính toán và giải thích được khoảng tin cậy và hiểu nguyên lý và thực hiện được các kiểm định thống kê cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê y tế: Bài 1 - Y tế công cộng Đồng Tháp

 1. Thống kê Y tế Lớp CN YTCC Đồng Tháp 5/29/2014 1
 2. Kinh nghiệm • Chia sẻ 5/29/2014 2
 3. Mục tiêu • Hiểu được vai trò và ứng dụng của Thống kê Y tế • Phân biệt được các loại biến số • Lựa chọn, tính toán và giải thích được các số thống kê tóm tắt • Tính toán và giải thích được khoảng tin cậy • Hiểu nguyên lý và thực hiện được các kiểm định thống kê cơ bản 5/29/2014 3
 4. Phương pháp • Lý thuyết và thực hành • Đánh giá: – Kiểm tra: 02 bài – Thi hết môn • Tài liệu: – Thống kê cơ bản – Bài giảng “Luôn nghĩ về ứng dụng thực tế của các bài học” 5/29/2014 4
 5. Bài 1: Thống kê Y tế • Mục tiêu – Hiểu được vai trò và ứng dụng của Thống kê Y tế – Phân biệt được các loại biến số – Lựa chọn được cách trình bày phù hợp 5/29/2014 5
 6. Thống kê y tế • Thống kê là gì? – Thu thập, tóm tắt, trình bày và phân tích số liệu – Suy luận từ mẫu nghiên cứu  quần thể 5/29/2014 6
 7. Ví dụ 1 • Thể lực của sinh viên lớp K2 như thế nào? – Thể lực: BMI – Thực hiện trên 14 học viên – Kết quả: 24,4 30,4 21,4 25,1 21,3 23,8 20,8 22,9 23,2 21,1 23,0 20,6 26,0 20,9 – Báo cáo như thế nào? 5/29/2014 7
 8. Ví dụ 1 (tt) • Báo cáo: Thống – Trung bình BMI là 23.21 kê – Độ lệch chuẩn là 2.7 mô tả được hiểu như thế nào? Thống Làm thế nào để kết luận kê suy cho toàn thể lớp? luận 5/29/2014 8
 9. Quần thể và mẫu “Suy luận kết quả từ mẫu vào quần thể là một vai trò quan trọng của thống kê” 5/29/2014 9
 10. Quần thể và mẫu (tt) • Quần thể – Là một tập hợp các cá thể mà người nghiên cứu quan tâm và tìm kiếm những giá trị đặc tính của quần thể đó: + Quần thể dân cư VN. + Quần thể trẻ em dưới 5 tuổi của Hải dương • Mẫu – Là một phần của quần thể được NC và từ đó đưa ra những kết luận, suy luận về quần thể đó. 5/29/2014 10
 11. Hai lĩnh vực của TK • Thống kê mô tả – Các con số, vấn đề được mô tả dựa trên các giá trị thống kê như: trung bình, trung vị, mode, tổng số, khoảng, độ lệch chuẩn, tỉ lệ ... – Trình bày các kết quả dựa trên các bảng biểu và đồ thị. • Thống kê suy luận – Dựa trên các con số từ một mẫu để cung cấp các giá trị khái quát, suy luận về quần thể. 5/29/2014 11
 12. Ví dụ 2 • Mô tả các đặc điểm của bệnh nhân cao HA ở huyện Tam Nông? 5/29/2014 12
 13. Ví dụ 2 (tt) • Các đặc điểm: – Tuổi Đo – Giới tính lường – Chỉ số khối cơ thể BMI như – Mức độ cao HA: độ I, độ II, độ III thế – Loại điều trị nào? – Chế độ ăn uống – …. Các đặc điểm/đặc tính này được gọi là biến số (variable) 5/29/2014 13
 14. Biến số • Là đặc điểm của một người, một vật hoặc một hiện tượng có thể nhận những giá trị khác nhau. Các giá trị này có thể ở dưới 2 dạng: – Số (vd: tuổi)  BIẾN ĐỊNH LƯỢNG • Biến định lượng rời rạc: giá trị số nguyên – Ví dụ: số lượng người trong gia đình… • Biến định lượng liên tục: sử dụng thập phân – Ví dụ: cân nặng, chiều cao… – Đặc tính (vd: giới tính)  BIẾN ĐỊNH TÍNH • Định danh • Nhị phân • Thứ bậc 5/29/2014 14
 15. Biến định tính Dạng Khái niệm Ví dụ Định Chỉ là một dạng liệt kê. Số liệu Quê quán: danh không thể sắp xếp theo thứ tự 1 Hải Dương, 2 Bắc Ninh, 3 Hà Nội Thứ Giá trị của biến được sắp xếp Tình trạng kinh tế: bậc theo thứ bậc cao thấp 1 Giàu 2 Trung bình 3 Nghèo Nhị Biến chỉ có 2 giá trị Giới tính: phân 1 Nam 2 Nữ 5/29/2014 15
 16. Ví dụ 2 (tt) • Loại biến số gì? – Tuổi – Giới tính – Chỉ số khối cơ thể BMI – Mức độ cao HA: độ I, độ II, độ III – Loại điều trị – Chế độ ăn uống 5/29/2014 16
 17. Tại sao phải quan tâm đến loại biến số? • Rất quan trọng trong việc quyết định các phân tích thống kê phù hợp. • Ví dụ: – Biến định lượng: • Mô tả bằng số trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn… – Biến định tính: • Mô tả bằng số tỷ lệ 5/29/2014 17
 18. Trình bày số liệu • Bước đầu tiên của phân tích là tổng kết số liệu  dễ hiểu số liệu hơn 30 25 20 Tần số 15 10 5 0 41 Nhóm tuổi 5/29/2014 18
 19. Trình bày số liệu • Trình bày: – Dạng bảng • Bảng phân phối tần số – Dạng biểu đồ, đồ thị • Biểu đồ cột rời • Biểu đồ hình bánh • Biểu đồ cột liền, đa giác tần số 5/29/2014 19
 20. Ví dụ 3 • NC trên 325 đối tượng, trong đó nam là 150 người, nữ là 175 người – Các giá trị 150, 175 được gọi là gì? – Các giá trị 150/325=46,15%,175/325=53,85% được gọi là gì? – Làm thế nào trình bày các số liệu đó? 5/29/2014 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2