Bài giảng Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC - THƯ GỬI BÀ

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
194
lượt xem
14
download

Bài giảng Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC - THƯ GỬI BÀ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rèn kỹ năn g đọc thành tiếng: Chú ý đọc đúng các từ dễ phát âm sai. Bước đầu b ộc ịô được tình cảm thân mật qua giọng đọc , th ích hợp với từng kiểu câu. - Rèn kỹ năng đọc – hiểu :Đọc thầm tương đối nhanh và nắm được những thông tin chính của b ức thư thăm hỏi. Hiểu được ý nghĩa của bài đọc. - Bước đầu có hiểu biết về thư và cách viết thư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC - THƯ GỬI BÀ

  1. TẬP ĐỌC THƯ GỬI BÀ ( Tiết PPCT: 30) I. MỤC ĐÍ CH,YÊU CẦU: - Rèn kỹ năn g đọc thành tiếng: Chú ý đọc đúng các từ dễ phát âm sai. Bước đầu b ộc ịô được tình cảm thân mật qua giọng đọc , th ích hợp với từng kiểu câu. - Rèn kỹ năng đọc – hiểu :Đọc thầm tương đối nhanh và nắm được những thông tin chính của b ức thư thăm hỏi. Hiểu được ý nghĩa của bài đọc. - Bước đầu có hiểu biết về thư và cách viết thư. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: GV : Tranh minh hoạ bài đ ọc, bả ng phụ viết đoạn văn cần hướn g dẫn luyện đọc. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. kiểm tra bài cũ: (5phút ) - HS: kể lại câu ch uyện - Kể lại câu ch uyện “Giọng quê - HS + GV: nhận xét, đánh giá hương” B. Bài mới 1. Giới thiệu bà i: (1phút) - GV: dù ng tranh để giới thiệu bài
  2. 2. Luyện đọc và tìm hiể u bài: - GV: đọc, hướng dẫn đọc đúng a) Luyện đọc: ( 12 phút ) - HS: đọc nối tiếp câu - Đọc từng câu - GV: nhận xét - Đọc từ khó: thân lúa, nhậ n gian, - HS: đọc từ khó đốm lửa. - GV: giải n ghĩa từ - Đọc đoạn - HS: đọc nối tiếp đoạn - HS + GV: nhận xét - HS: luyện đọc đoạn trên bảng phụ - Đọc đoạn theo nhó m b) Tìm hiể u bài: ( 10phút ) - HS: đọc thầm và trả lời câu hỏi Nội dụng: Tình cảm gắn bó vớ i quê - HS + GV: nhận xét, bổ sung hương, quý mế n bà của người cháu. - HS: nêu ND bà i 3.Luyện đọc lại: ( 10 phút ) - HS: đọc toàn bộ bức thư. - GV: hướng dẫn HS thi đọc nối tiếp từng đoạn theo nhóm. - HS + GV: nhận xét 4. Củng cố, dặn dò:(2phút) - HS: nhắc lạ i ND - GV: nhận xét tiết học - HS: luyện đọc ở nhà.
  3. CHÍNH TẢ : ( nghe – viết ) QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT ( Tiết PPCT: 19) I. MỤC ĐÍ CH , YÊU CẦU: - Rèn kỹ năng viết chính tả: Nghe – viết chính xác trình bày đúng bài Quê hươn g ruột thịt. Biết viết hoa chữ cái đầu câu và tên r iên g trong bài. Luyện viết tiến g có vần khó. - HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: GV: bảng phụ HS: bảng co n III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài c ũ:(3phút) - HS: viết bảng lớp các từ - Viết từ chứa tiếng có vần uôn, - HS + GV: Nhân xét uôn g. B. Bài mới - GV: nêu mục tiêu bà i học 1.Giới thiệu bài :(1phút) - GV: đọc đoạn viết 2.Hướng dẫn chính tả: (7phút) - HS: đọc - Tìm hiểu nội dung đoạn viết
  4. - HS: viết bản g con từ khó - Chữ cần viết đúng: nơi trái sai, - HS + GV: nhận xét da dẻ - GV: đọc 3. Viết bài :(18 phút) - HS: nghe viết - GV: quan sát , uốn nắn - HS: soát lỗ i 4. Chấm, chữa bài(4phút) - GV: chấm 5 bài, nhận xét - GV: nêu yêu cầu, hướng dẫn 5. Hướng dẫn làm bài tập - HS: lê n bảng thi làm bà i đún g a) Bai1: Tìm 3 từ chứa tiếng có vần nhanh. oay, oa i.( 5phút ) - HS + GV: nhân xét, đánh gía 6. Củng cố , dặn dò: (2p hút) - GV: nhận xét tiết học - HS: ôn bài ở nhà .
  5. CHÍNH TẢ : ( nghe – viết ) QUÊ HƯƠNG ( Tiết PPCT: 20) I. MỤC ĐÍ CH , YÊU CẦU: - Rèn kỹ năng viết chính tả: Nghe – viết chính xác, trình bày đún g 3 khổ thơ đầu bà i Quê hương. Biết viết hoa đúng chữ đầu tên bài, đầu dòng thơ. - HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: GV: bảng phụ HS: bảng co n III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: NỘI DUNG C ÁC H T HỨC T I Ế N HÀNH A. Kiểm tra bài c ũ:(3phút) - HS: viết bản g lớp các từ - Viết từ: quả xoà i, n ước xoá y - HS + GV: Nhân xét B. Bài mới 1.Giới thiệu bài :(1phút) - GV: nêu mục tiêu bài học 2.Hướng dẫn chính tả: (7phút) - GV: đọc đoạn viết - HS: đọc - Tìm hiểu nội dung đoạn viết
  6. - Chữ cần viết đúng: trèo hái, - HS: viết bảng con từ khó nghiêng che - HS + GV: nhận xét 3. Viết bài :(18 phút) - GV: đọc - HS: nghe viết - GV: quan sát , uốn nắn 4. Chấm, chữa bài(4phút) - HS: soát lỗi - GV: chấ m 5 bài, nhận xét 5. Hướng dẫn làm bài tập - GV: nêu yêu cầu, hướng dẫn a) Bai1: Điền vào chỗ trống et hay - HS: lên bảng thi làm bài đúng oet. nhanh. ( 5phút ) - HS + GV: nhân xét, đánh gía 6. Củng cố , dặn dò: (2p hút) - GV: nhận xét tiết học - HS: ôn bà i ở nhà .
Đồng bộ tài khoản