intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học 11 bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

Chia sẻ: Lê Bảo Kiều | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

174
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gồm các bài giảng được thiết kế theo chương trình Tin học 11 bài Thư viện chương trình con chuẩn dành cho giáo viên và các bạn HS sử dụng làm tài liệu tham khảo. Bài giảng được trình bày bởi những slide sinh động, sử dụng nhiều hiệu ứng giúp bài học trở nên hấp dẫn hơn. Dựa vào nội dung bài học, quý thầy cô giúp học sinh hiểu nội dung và mục tiêu của bài học, qua đó quý thầy cô tiết kiệm được thời gian chuẩn bị bài giảng. Mong rằng bài giảng Tin học 11 bài Thư viện chương trình con chuẩn sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học 11 bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

 1. BÀI GIẢNG TIN HỌC 11 BÀI 19 THƯ VIỆN (UNIT) CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN Đặng Hữu Hoàng
 2. 1. UNIT CRT (THƯ VIỆN CRT) Nghiên cứu sách giáo khoa, em hiểu như thế nào là Unit CRT  Chứa các thủ tục liên quan đến việc quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính. Nghiên cứu sách giáo khoa, kể tên các chương trình con trong Unit CRT  Thủ tục CLRSCR.  Thủ tục TEXTCOLOR  Thủ tục TEXTBACKGROUND  Thủ tục GOTOXY
 3. THỦ TỤC CLRSCR Cấu trúc khai báo thủ tục Clrscr trong Pascal? CLRSCR; Ví dụ: clrscr; Chức năng của thủ tục Clrscr trong Pascal? Xóa màn hình
 4. THỦ TỤC TEXTCOLOR Cấu trúc khai báo thủ tục Textcolor trong Pascal? TEXTCOLOR(Color); Color: hằng hoặc biến có giá trị nguyên không âm để xác định màu Ví dụ: Textcolor(4); Chức năng của thủ tục Textcolor trong Pascal? Đặt màu cho chữ trên màn hình
 5. THỦ TỤC TEXTBACKGROUND Cấu trúc khai báo thủ tục Textbackground trong Pascal? TEXTBACKGROUND(Color); Color: hằng hoặc biến có giá trị nguyên không âm để xác định màu Ví dụ: Textbackground(0); Chức năng của thủ tục Textbackground trong Pascal? Đặt màu cho nền của màn hình
 6. THỦ TỤC GOTOXY Cấu trúc khai báo thủ tục Gotoxy trong Pascal? GOTOXY(x,y) 1 ≤ x ≤ 80 Phạm vi giá trị tham số: 1 ≤ y ≤ 25 Ví dụ: Gotoxy(10,20); Chức năng của thủ tục Gotoxy trong Pascal? Đưa con trỏ đến vị trí cột x dòng y của màn hình văn bản.
 7. UNIT GRAPH (THƯ VIỆN GRAPH) Nghiên cứu sách giáo khoa, em hiểu như thế nào là Unit Graph  Chứa các hàm, thủ tục liên quan đến chế độ đồ họa của các loại màn hình khác nhau và cho phép thực hiện các thao tác đồ họa cơ bản.  Chương trình điều khiển đồ hoạ nằm trong file có phần mở rộng là BGI.  Toạ độ màn hình đồ hoạ được đánh số từ 0, cột được tính từ trái sang phải và dòng được tính từ trên xuống dưới.
 8. KHỞI TẠO CHẾ ĐỘ ĐỒ HOẠ Nghiên cứu sách giáo khoa, em hiểu như thế nào là khởi tạo chế độ đồ hoạ  Một chương trình bao giờ cũng mở đầu bằng việc khởi tạo chế độ đồ hoạ.  Các hàm, thủ tục của unit graph chỉ hoạt động khi chế độ đồ hoạ đã được thiết lập.  Khi kết thúc làm việc với chế độ đồ hoạ thì cần quay về chế độ văn bản.
 9. THỦ TỤC THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ ĐỒ HOẠ Cấu trúc khai báo thủ tục thiết lập chế độ đồ hoạ trong Pascal? PROCEDURE INITGRAPH(var driver, mode:integer; path:string); _driver: Số hiệu của trình điều khiển BGI _mode: Số hiệu của độ phân giải _path: đường dẫn đến các file BGI Thông thường nên sử dụng cách thiết lập chế độ đồ hoạ tự động với biến driver được gán giá trị 0
 10. THỦ TỤC KẾT THÚC CHẾ ĐỘ ĐỒ HOẠ Cấu trúc khai báo thủ tục kết thúc làm việc với chế độ đồ hoạ trong Pascal? CLOSEGRAPH;
 11. THỦ TỤC ĐẶT MÀU CHO NÉT VẼ Cấu trúc khai báo thủ tục đặt màu cho nét vẽ trong Pascal? PROCEDURE SETCOLOR(color:word); color: màu của nét vẽ
 12. THỦ TỤC VẼ ĐIỂM Cấu trúc khai báo thủ tục vẽ điểm trong Pascal? PROCEDURE PUTPIXEL(x, y:integer; color:word); _x, y: Toạ độ của điểm _color: màu của điểm
 13. THỦ TỤC VẼ ĐOẠN THẲNG Cấu trúc khai báo thủ tục vẽ đoạn thẳng nối hai điểm trong Pascal? PROCEDURE LINE(x1, y1, x2, y2:integer); x1, y1: Toạ độ điểm đầu x2, y2: Toạ độ điểm cuối
 14. THỦ TỤC VẼ ĐOẠN THẲNG Cấu trúc khai báo thủ tục vẽ đoạn thẳng nối điểm hiện tại với điểm có toạ độ (x, y) trong Pascal? PROCEDURE LINETO(x, y:integer);
 15. THỦ TỤC VẼ ĐOẠN THẲNG Cấu trúc khai báo thủ tục vẽ đoạn thẳng nối điểm hiện tại với điểm có toạ độ bằng toạ độ hiện tại cộng với gia số (dx, dy) trong Pascal? PROCEDURE LINEREL(dx, dy:integer);
 16. HÀM LIÊN QUAN ĐẾN VỊ TRÍ CON TRỎ Cấu trúc khai báo hàm xác định giá trị lớn nhất của toạ độ màn hình X và Y trong Pascal? Function GetMaxX:integer; Function GetMaxY:integer;
 17. THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN VỊ TRÍ CON TRỎ Cấu trúc khai báo thủ tục chuyển con trỏ tới toạ độ (x,y) trong Pascal? PROCEDURE MOVETO(x, y:integer);
 18. THỦ TỤC VẼ ĐƯỜNG TRÒN Cấu trúc khai báo thủ tục vẽ đường tròn có tâm tại (x,y), bán kính r trong Pascal? PROCEDURE CIRCLE(x, y:integer; r:word);
 19. THỦ TỤC VẼ CUNG CỦA ELIP Cấu trúc khai báo thủ tục vẽ cung của elip có tâm tại điểm (x,y), các bán kính trục Xr, Yr trong Pascal? PROCEDURE ELLIPSE(x,y:integer; StAngle, EndAngle, Xr, Yr:word); StAngle: Góc khởi đầu EndAngle: Góc kết thúc
 20. THỦ TỤC VẼ HÌNH CHỮ NHẬT Cấu trúc khai báo thủ tục hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục toạ độ trong Pascal? PROCEDURE RECTANGLE(x1, y1, x2, y2:integer); x1, y1: Toạ độ của đỉnh trái trên x2, y2: Toạ độ của đỉnh phải dưới
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2