intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Chương 9

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

520
lượt xem
78
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Chương 9 trình bày Chủ nghĩa Xã hội hiện thực và triển vọng bao gồm các nội dung chính như Chủ nghĩa Xã hội hiện thực, sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình Chủ nghĩa xã hội XôViết và nguyên nhân của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Chương 9

 1. CHƯƠNG 9 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG 25.6.2014 1
 2. I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC II. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ 2
 3. I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC 1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới 2. Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó 3
 4. 1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới a. Cách mạng Tháng Mười Nga b. Mô hình CNXH đầu tiên trên thế giới 4
 5. a. Cách mạng Tháng Mười Nga - Ngày 7.11.1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga (Lênin) giành chính quyền và xây dựng nhà nước Xô viết. - Thắng lợi vĩ đại nhất của GCCN - Mở đầu cho thời đại mới trong lịch sử: thời đại quá độ từ TBCN lên XHCN trên phạm vi toàn thế giới 5
 6. b. Mô hình CNXH đầu tiên trên thế giới - Bối cảnh ra đời: + Nền kinh tế lạc hậu bị tàn phá do chiến tranh + Nội chiến + Chiến tranh của 14 nước đế quốc bao vây, cấm vận - 3.1921 thực thi chính sách kinh tế mới 6
 7. 2. Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó a. Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước XHCN b. Những thành tưu của CNXH hiện thực 7
 8. a. Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước XHCN - Các nước Liên Xô - Cộng hòa dân chủ Đức - Hungari - Rumani - Tiệp Khắc - Anbani - Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam (sau thêm Cuba) 8
 9. b. Những thành tưu của CNXH hiện thực - Đưa NDLĐ lên làm chủ xã hội, thúc đẩy trào lưu đấu tranh cho quyền tự do dân chủ trên toàn thế giới - Tiềm lực kinh tế phát triển mạnh mẽ, xây dựng cơ sở vật chất của CNXH trên qui mô lớn với trình độ hiện đại, đời sống nhân dân được nâng cao. - Ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống chính trị thế giới, mở ra kỷ nguyên độc lập và thời đại quá độ trên phạm vi toàn thế giới 9 - Đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hủy diệt, bảo vệ
 10. II. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CNXH XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ 1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH XôViết 2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH XôViết 10
 11. 1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH XôViết - Những năm 70 của thế kỷ XIX, công xã Paris thất bại, quốc tế I tan rã (1876), thành lập quốc tế II (1889) - Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, CNTB chuyển sang CNĐQ - CMT10 Nga thắng lợi, quốc tế III được thành lập - Cuối những năm 60 của thế kỷ XX, Liên Xô và Đông Âu khủng hoảng - 9.1991, chế độ XHCN ở Liên Xô và 6 nước Đông Âu sụp đổ, sau đó đến Mông Cổ, 11 Anbani, Nam Tư
 12. 2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH XôViết a. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự khủng hoảng và sự sụp đổ của mô hình CNXH XôViết b. Nguyên nhân chủ yếu, trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của mô hình CNXH XôViết 12
 13. a. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự khủng hoảng và sự sụp đổ của mô hình CNXH XôViết - Chính sách kế hoạch hóa tập trung cao độ, thực hiện chế độ bao cấp tràn lan, triệt tiêu tính chủ động, sáng tạo của NLĐ - Chậm đổi mới cơ chế kinh tế, hệ thống quản lý 13
 14. b. Nguyên nhân chủ yếu, trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của mô hình CNXH XôViết - Đường lối hữu khuynh, cơ hội và xét lại - CNĐQ can thiệp toàn diện, thực hiện “diễn biến hòa bình” trong nội bộ Liên Xô và các nước Đông Âu 14
 15. III. TRIỂN VỌNG CỦA CNXH 1. CNTB – không phải là tương lai của xã hội loài người 2. CNXH – tương lai của xã hội loài người 15
 16. 1. CNTB – không phải là tương lai của xã hội loài người a. Bản chất của CNTB không thay đổi b. Các yếu tố XHCN đã xuất hiện trong lòng XHTB 16
 17. 2. CNXH – tương lai của xã hội loài người a. Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của CNXH b. Các nước XHCN còn lại tiến hành cải cách, đổi mới và ngày càng đạt được những thành tưu to lớn c. Đã xuất hiện những nhân tố mới của xu hướng đi lên CNXH ở một số quốc gia trong thế giới đương đại 17
 18. b. Các nước XHCN còn lại tiến hành cải cách, đổi mới và ngày càng đạt được những thành tưu to lớn - Từ bỏ mô hình kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang mô hình kinh tế thị trường - Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN theo hướng xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với cam kết quốc tế - Xây dựng các tổ chức phi chính phủ đa dạng - Hội nhập quốc tế sâu rộng - Đảm bảo sự cầm quyền và lãnh đạo của 18 Đảng CS
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2