intTypePromotion=1

Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 7: Quan hệ thừa kế trong Tư pháp quốc tế Việt Nam

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
114
lượt xem
11
download

Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 7: Quan hệ thừa kế trong Tư pháp quốc tế Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 7: Quan hệ thừa kế trong Tư pháp quốc tế Việt Nam giới thiệu đến các bạn những nội dung về Xung đột thẩm quyền xét xử, xung đột pháp luật áp dụng, công nhận và cho thi hành bản án, phán quyết của Tòa án nước ngoài,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 7: Quan hệ thừa kế trong Tư pháp quốc tế Việt Nam

  1. Chương 7: Quan hệ thừa kế  trong Tư pháp quốc tế Việt  Nam
  2. Khái niệm • Thừa kế là tổng hợp các quy phạm pháp luật  điều chỉnh sự truyền lại tài sản của người đã  chết cho người khác theo di chúc hoặc theo  quy định của pháp luật • Các quan hệ thừa kế thuộc đối tượng điều  chỉnh của TPQT là các quan hệ thừa kế có  yếu tố nước ngoài  Khái niệm quan hệ thừa kế có yếu tố nước  ngoài: Đ663.2 BLDS 2015
  3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUAN  HỆ THỪA KẾ TRONG TPQT • Xung đột thẩm quyền xét xử • Xung đột pháp luật áp dụng  • Công nhận và cho thi hành bản án, phán  quyết của Tòa án nước ngoài
  4. Giải quyết xung đột pháp luật áp  dụng • Thừa kế theo di chúc  Năng lực lập, thay đổi, hủy bỏ nội dung di  chúc: Lex patriae (Đ681.1 BLDS)
  5. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC DI CHÚC Đ681.2 Hình thức của di chúc được xác định theo pháp luật của nước nơi lập di chúc. Hình thức của di chúc cũng được công nhận tại VN nếu phù hợp với pháp luật của một trong các nước sau đây: - Nước nơi người lập di chúc cư trú tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm người lập di chúc chết - Nước nơi người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm người lập di chúc chết - Nước nơi có bất động sản nếu di sản thừa kế là bất động sản
  6. Giải quyết xung đột pháp luật áp  dụng • Thừa kế theo pháp luật  Di sản là động sản: Lex patriae (Đ680.1  BLDS)  Di sản là bất động sản: Lex rei sitae ( Đ680.  2 BLDS)  Định danh tài sản: Lex rei sitae (Đ677 BLDS)
  7. CHÚ Ý • Trường hợp người để lại di sản là người  không  quốc tịch hoặc người nhiều quốc tịch:  Điều 672 BLDS 2015
  8. BLDS 2015 • Bỏ quy định về di sản không có người thừa kế
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2