intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Hà Tân Bình

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:43

180
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 giới thiệu về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung kiến thức về lĩnh vực này, với các bạn chuyên ngành Chính trị thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Hà Tân Bình

 1. CHƯƠNG I CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 2. I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh II. Quá trình hình thành và phát triển TT HCM III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
 3. I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TT HCM 1. Cơ sở khách quan hình  thành TT HCM a. Bối cảnh lịch sử hình  thành TTHCM Vua Gia Long Vua Minh  Vua Tự đức  Mạng (1847 – 1883)  Lịch sử Việt Nam cuối TK 19 đầu TK 20 -Cuối TK 19 XH phong kiến VN suy tàn, nông nghiệp trì trệ - Nhà Nguyễn thi hành ch sách bảo thủ, phản động.
 4.  Lịch sử VN cuối TK19 đầu TK20:  Khi thực dân Pháp xâm lược  Nhà Nguyễn bạc nhược phản kháng yếu ớt  nhân nhượng cầu hòa  đầu hàng nhục nhã 1884 Pháp tấn công Đà Nẳng 31-8-1858
 5. Cuộc kháng chiến của nhân dân  ta lâm vào tình thế rất khó khăn Nguyễn Thiện Thuật Tôn Thất Thuyết (1839- 1913) Đinh công Tráng Ba Đình  Bãi Sậy Phạm Bành Hương Khê Các cuộc khởi nghĩa tiêu  Vua Hàm Nghi Phan Đình Phùng biểu trong phong trào  1871­ 1943 (72 t)    Cao Thắng Cần Vương (1885 – 
 6. Phong trào Duy tân theo khuynh hướng                 DC TS đầu TK 20 Định mệnh ?
 7.      Chống thực dân, đế quốc trở thành     cuộc đấu tranh chung của nhân dân         lao động bị áp bức trên thế giới
 8. Đại chiến thế giới lần 1 đã làm cho CNTB thế giới suy yếu Tạo điều kiện cho CM XHCN Tháng Mười Nga thắng lợi THUỘC ĐỊA Nguyễn Aí Quốc tham dự ĐH V của  QTCS và cùng các đại biểu khác
 9.  Truyền thống yêu nước và ý chí bất khuất trong đấu  tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc VN  Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống         đoàn kết, tương thân tương ái  Truyền thống lạc quan yêu đời  Truyền thống cần cù, dũng cảm, ham học hỏi    mở rộng cửa đón tinh hoa văn hóa nhân loại
 10. I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HCM 1. Cơ sở khách quan hình thành TT HCM a.Bối cảnh l sử hình thành TT HCM: b. Những tiền đề tư tưởng­ lý luận: ­ G trị truyền thống DT: ­ Tinh hoa văn hóa nhân loại: ­  Chủ nghĩa Mác – Lê nin  TƯ TƯỞNG VĂN  HÓA PHƯƠNG ĐÔNG  TƯ TƯỞNG   Nho giáo VĂN HÓA   Phật giáo PHƯƠNG TÂY  Tôn Trung Sơn
 11.  Tư tưởng văn hóa phương đông:  Hạn chế:Đ ế ại diện cho hệ Nho giáo:        tư tưởng Phong Kiến;        coi khinh l động,         khinh phụ nữ,  Khổng Tử ­ Mạnh Tử        tư tưởng đẳng cấp  Tích cực:      Hành đạo giúp đời      lý tưởng về XH bình trị; Đề cao VH, lễ giáo, hiếu học      Chủ trương tu thân                          dưỡng tính HCM: l HCM ựa chọn y tố t cực Sử dụng những m đề cũ đưa  551­479 TCN 372 - 298 TCN      vào những nội dung mới 72 tuổi           phù hợp yêu cầu CM 74 tuổi
 12. Phật giáo: Tích cực: ­Tư tưởng vị tha, từ bi,   bác ái, thương người ­ Sống đạo đức, trong sạch,    giản dị, chăm lo điều thiện ­ Gắn bó với nhân dân,     dân tộc đề cao lao động,      chống lười biếng ­Tinh thần bình đẳng…  Giá trị đó in đậm trong  Phật Thích Ca                          TTHCM  (563­483TCN)
 13.    Tư tưởng dân chủ của Tôn Trung Sơn:  Chủ nghĩa tam dân: (1905)         Dân tộc độc lập, dân quyền tự do,                             dân sinh hạnh phúc.  C lĩnh cải cách của Tôn T Sơn 1924: ­ 3 Chính sách lớn: Thân Nga, liên cộng, phù trợ công nông ­ Khẩu hiệu: “ Phản đế phản phong, tiết chế đại TB” HCM: “ chủ nghĩa ấy thích hợp với Tôn Trung Sơn                       chủ nghĩa nước ta” (1866­1925)  
 14.  Tư tưởng và văn hóa phươngTây Từ nhỏ HCM đã sớm tiếp cận VH phương Tây: ­ Học tiểu học Pháp Việt, quốc học Huế ­ Đọc sách báo Pháp, tiếp xúc lính Pháp tiến bộ ­ Sớm biết khẩu hiệu: “Tự do –bình đẳng –bác ái” ­ Sớm biết những thành tựu KHKT phương Tây   Ý tưởng sang phương Tây tìm hiểu nền v minh nhân loạ Trong 10 năm bôn ba, Trong 10 năm bôn ba  HCM đến nhiều nước  TB, đọc nhiều t phẩm của các nhà khai sáng Tìm hiểu về nhà nước, Montesquieu        J.J Rousseau           Voltaire Tự do, bình đẳng, bác ái (1694­ 1755)         (1712­ 1778)        (1694­ 1778) T thu ph cách DC ph tây
 15. Tuyên ngôn độc  lập của Mỹ  1776 Người nhận xét:   “CM Pháp cũng nh    ư CM Mỹ, nghĩa là CMTB, CM không đến nơi, tiếng là Cộng hòa, DC, kỳ thực thì nó tước đoạt công nông ngoài thì áp bức thuộc địa”. Tuyên ng «n nh©n quyÒn vµ  d©n quyÒn c ña Ph¸p 1791
 16.  Chủ nghĩa Mác­Lênin : ­ Con đường tôi tới chủ nghĩa Lênin, Hồ Chí Minh toàn tập,  NXB CTQG, Hà Nội, 1996, T.10, tr.127 ­ 
 17. K.Max F.Engels V.I.Lenin Chủ nghĩa Mác­ lênin:   Là ngu :    ồn gốc có ý nghĩa  quyết định sự phát triển về chất trong TTHCM Thông qua thế giới quan, ph pháp luận của CNM­L   giúp HCM tổng kết kiến thức, kinh nghiệm      thực tiễn để tìm ra con đường cứu nước.
 18. •          Khả năng tư duy độc lập tự chủ sáng tạo; khả  năng phê phán trong nghiên cứu lý luận và hoạt động  thực tiễn. •         Sự khổ công học tập để nắm bắt tri thức nhân  loại, kinh nghiệm đấu tranh của PTCN, PTGPDT để  có thể tiếp cận với CNM­L. •         Có lý tưởng yêu nước, có nghị lực phi thường, có  sức cảm hóa đặc biệt, hết lòng yêu thương nhân dân,  sẵn sàng hy sinh vì ĐLDT, vì hạnh phúc nhân dân. 
 19. Tiếp tục bổ sung, ph triển tư tưởng Vờ ĐLDT và CNXH 1945 ­ 1969 Vượt qua thử thách, kiên  trì con đường đã chọn  cho cách mạng Việt  1930  ­ 1945 Nam Hình thành cơ bản  tư tưởng  về  1920 ­ 1930 CMVN Tìm đường cứu  nước GP dân  tộc 1911 ­ 1920 Hình thành  tư tưởng  Các giai đoạn trong quá trình yêu nước hình thành và phát triển tư Trước 1911 tưởng Hồ Chí Minh
 20. II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM: 1. Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chớ  hướng cứu nước (trước năm 1911) Người về thăm quê Sông Lam – Núi Hồng Hoàng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha QUÊ HƯƠNG NGHĨA TRỌNG TÌNH CAO NĂM MƯƠI NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2