Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
38
lượt xem
2
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới với các nội dung chính được trình bày như sau: Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - ĐH Thương Mại

_T TM H D CHƯƠNG VII U M TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương Mại 1 I. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HCM VỀ VĂN HÓA D _T TM H II. TTHCM VỀ ĐẠO ĐỨC U M III. TTHCM VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI KẾT LUẬN 2 I. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HCM VỀ VĂN HÓA 1. Định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới a. Định nghĩa văn hóa H D U M _T TM “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo, phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với những biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”. 3 a. Định nghĩa văn hóa Nguồn gốc của văn hóa _T TM H D Ý nghĩa Định nghĩa thể hiện U M Mục tiêu và động lực của văn hóa Cấu trúc của văn hóa 4 Xây dựng tâm lý Xây dựng luân lý _T TM H D b. Quan điểm về xây dựng một nền văn hoá mới Xây dựng xã hội U M Xây dựng chính trị Xây dựng kinh tế 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản