Bài giảng Văn bản quản lý hành chính Việt Nam: Kỹ thuật soạn thảo văn bản Đảng - TS. Lưu Kiếm Thanh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
147
lượt xem
55
download

Bài giảng Văn bản quản lý hành chính Việt Nam: Kỹ thuật soạn thảo văn bản Đảng - TS. Lưu Kiếm Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Văn bản quản lý hành chính Việt Nam: Kỹ thuật soạn thảo văn bản Đảng trình bày các kỹ thuật soạn thảo văn bản Đảng. Để hiểu được các kỹ thuật đó sinh viên cần nắm vững các kiến thức tổng quan, nội dung & ngôn ngữ, thể thức & kỹ thuật trình bày, soạn thảo văn bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Văn bản quản lý hành chính Việt Nam: Kỹ thuật soạn thảo văn bản Đảng - TS. Lưu Kiếm Thanh

 1. KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA ĐẢNG TS. Lưu Kiếm Thanh HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CQ: 04-8357083 DĐ: 0913045209 E­mail: luukiemthanh@yahoo.com 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 1
 2. I. TỔNG QUAN II. NỘI DUNG & NGÔN NGỮ III. THỂ THỨC & KỸ THUẬT TRÌNH BÀY IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 2
 3. I. TỔNG QUAN 1. Văn bản quy định 2. Khái niệm 3. Hệ thống phân loại 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 3
 4. 1. Văn bản quy định 1. Quyết định 31-QĐ/TW 01-10-1997 của BCT TƯĐ ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng 2. Quyết định số 91-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa IX) 16-02-2004 bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng 3. Hướng dẫn số 11-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 4
 5. 2. Khái niệm Điều 1. Quyết định 31-QĐ/TW Văn bản của Đảng là loại hình tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ viết để ghi lại hoạt động của các tổ chức đảng, do các cấp uỷ Đảng, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Đảng ban hành theo quy định của Điều lệ Đảng và của Trung ương. 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 5
 6. 2. Khái niệm Điều 1. Quyết định 31-QĐ/TW Hệ thống văn bản của Đảng gồm toàn bộ các loại văn bản của Đảng được sử dụng trong hoạt động của hệ thống tổ chức Đảng từ trung ương đến cơ sở. 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 6
 7. 2. Khái niệm Điều 2. Quyết định 31-QĐ/TW Các cấp uỷ, tổ chức, cơ quan đảng ban hành văn bản phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các văn bản phải được viết bằng tiếng Việt, phù hợp về thể loại và đúng thể thức. 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 7
 8. 3. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CÁC TIÊU CHÍ VĂN PHONG TRÍCH YẾU THỜI GIAN HIỆU LỰC VĂN THƯ TÁC GIẢ V.V… 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 8
 9. 1. Cương lĩnh 13. Thông cáo chính trị 14. Tuyên bố 2. Điều lệ Đảng 15. Lời kêu gọi 3. Chiến lược 16. Báo cáo 4. Nghị quyết 17. Kế hoạch 5. Quyết định 18. Quy hoạch 6. Chỉ thị 19. Chương trình 7. Kết luận 20. Đề án 8. Quy chế 21. Tờ trình 9. Quy định 22. Công văn 10. Thông tri 23. Biên bản 11. Hướng dẫn 24. Giấy tờ hành 12. Thông báo chính 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 9
 10. 13. Thông cáo 14. Tuyên bố 15. Lời kêu gọi 16. Báo cáo 17. Kế hoạch 1. Giấy giới thiệu 18. Quy hoạch 2. Giấy chứng nhận 19. Chương trình (giấy xác nhận, thẻ 20. Đề án chứng nhận) 21. Tờ trình 3. Giấy đi đường 22. Công văn 4. Giấy nghỉ phép 23. Biên bản 5. Phiếu gửi 24. Giấy tờ hành 07/23/14 chính DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 10
 11. 1. Cương lĩnh 13. Thông cáo chính trị 14. Tuyên bố 2. Điều lệ Đảng 15. Lời kêu gọi 3. Chiến lược 16. Báo cáo 4. Nghị quyết 17. Kế hoạch 5. Quyết định 18. Quy hoạch 6. Chỉ thị 19. Chương trình 7. Kết luận 20. Đề án 8. Quy chế 21. Tờ trình 9. Quy định 22. Công văn 10. Thông tri 23. Biên bản 11. Hướng dẫn 24. Giấy tờ hành 12. Thông báo chính 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 11
 12. 1. Cương lĩnh chính trị 2. Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu 3. Chiến lược 4. Nghị quyết toàn quốc 8. Quy chế 12. Thông báo 13. Thông cáo 14. Tuyên bố 15. Lời kêu gọi 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 12
 13. 3. Chiến lược 4. Nghị quyết Ban chấp 5. Quyết định 7. Kết luận hành TƯ 8. Quy chế 9. Quy định 12. Thông báo 13. Thông cáo 14. Tuyên bố 15. Lời kêu gọi 16. Báo cáo 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 13
 14. 3. Chiến lược 4. Nghị quyết 5. Quyết định Bộ chính trị 6. Chỉ thị 7. Kết luận 8. Quy chế 9. Quy định 12. Thông báo 13. Thông cáo 14. Tuyên bố 15. Lời kêu gọi 16. Báo cáo 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 14
 15. 7. Kết luận 10. Thông tri Thường vụ 11. Hướng dẫn 12. Thông báo Bộ chính trị 16. Báo cáo 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 15
 16. Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp cơ sở Th. Đảng mưu đoàn ĐH BCH TV ĐH BCH TV ĐH BCH TV c.ủy bcs NQ 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● QĐ 5 ● ● ● ● ● ● ● ● CT 6 ● ● ● KL 7 ● ● ● ● ● ● ● ● QC 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● QĐ 9 ● ● ● ● ● ● ● ● TTr 10 ● ● HD 11 ● ● ● TB 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● BC 16 07/23/14 ● ● ● ● DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC ● ● ● ●16
 17. ĐUQSTƯ, ĐUCATƯ, ĐU khối CQTƯ, ĐB trực thuộc TƯ - cấp tỉnh ĐU trực thuộc tỉnh - cấp huyện ĐU trực thuộc huyện - cấp cơ sở 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 17
 18. Cấp uỷ, tổ chức, cơ quan Đảng - Các văn bản khác 1. Cương lĩnh 13. Thông cáo chính trị 14. Tuyên bố 2. Điều lệ Đảng 15. Lời kêu gọi 3. Chiến lược 16. Báo cáo 4. Nghị quyết 17. Kế hoạch 5. Quyết định 18. Quy hoạch 6. Chỉ thị 19. Chương trình 7. Kết luận 20. Đề án 8. Quy chế 21. Tờ trình 9. Quy định 22. Công văn 10. Thông tri 23. Biên bản 11. Hướng dẫn 24. Giấy tờ hành 12. Thông báo chính 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 18
 19. Văn bản quản lý nhà nước Điều4, Nghị định 110/2004/NĐ-CP VĂN BẢN HÌNH THÀNH  TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC VĂN BẢN VĂN BẢN VĂN BẢN VĂN BẢN HÀNH CHUYÊN ĐOÀN QPPL CHÍNH NGÀNH THỂ 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 19
 20. II. NỘI DUNG VÀ NGÔN NGỮ 1. Nội dung 2. Ngôn ngữ 07/23/14 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản