intTypePromotion=1

Bài giảng Văn bản quản lý hành chính Việt Nam: Những yêu cầu ngôn ngữ của văn bản hành chính - TS. Lưu Kiếm Thanh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
127
lượt xem
27
download

Bài giảng Văn bản quản lý hành chính Việt Nam: Những yêu cầu ngôn ngữ của văn bản hành chính - TS. Lưu Kiếm Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Văn bản quản lý hành chính Việt Nam: Những yêu cầu ngôn ngữ của văn bản hành chính có nội dung trình bày các yêu cầu về văn phong, từ ngữ, cú pháp, chính tả của văn bản hành chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Văn bản quản lý hành chính Việt Nam: Những yêu cầu ngôn ngữ của văn bản hành chính - TS. Lưu Kiếm Thanh

 1. TS. Lưu Kiếm Thanh HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH CQ: 04-8357083; 04-7730849 NR: 04-8636227 DĐ: 0913045209 E­mail: luukiemthanh@yahoo.com 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 1
 2. Những yêu cầu ngôn ngữ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 1.Văn phong 2.Từ ngữ 3.Cú pháp 4.Chính tả 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 2
 3. 1. Văn phong Văn phong hành chính- công vụ Văn chương-nghệ thuật Chính luận-báo chí Khoa học Khẩu ngữ 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 3
 4. Văn phong hành chính-công vụ Chính xác Khách quan Trang trọng Phổ thông Khuôn mẫu ngan gon 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 4
 5. 2. Từ ngữ Đơn nghĩa Đúng văn phong Đúng ngữ pháp Tu từ 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 5
 6. 2. Từ ngữ Đơn nghĩa Nghĩa đen Nghĩa bóng Nghĩa biểu cảm Nghĩa sở dụng 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 6
 7. 2. Từ ngữ Đúng văn phong Từ phổ thông, địa phương Từ lóng, thông tục Từ nghề nghiệp Từ mượn, Hán-Việt Từ mới, từ cổ, từ lịch sử Từ láy Từ thi ca, từ sách vở, hội thoại Thuật ngữ Thành ngữ 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 7
 8. 3. Cú pháp Câu đúng ngữ pháp Câu đơn nghĩa Câu mơ hồ Câu trần thuật Câu chủ động-bị động 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 8
 9. 4. Chính tả Bảng chữ cái Dấu giọng Phụ âm đầu Viết hoa Dấu câu 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 9
 10. Bảng chữ cái Aa Hh Qq Ăă Ii Rr Ââ (J j) Ss QUYẾT ĐỊNH Bb Kk Tt BGD Cc Ll Uu SỐ 240/QĐ, 05-3-1984 Dd Mm Ưư Đđ Nn Vv Ee Oo (W w) Êê Ôô Xx (F f) Ơơ Yy Gg Pp (Z z) 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 10
 11. Dấu giọng • Không • Huyền • Sắc • Ngã • Hỏi • Nặng 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 11
 12. Phụ âm đầu • L/N • S/X • CH/TR • R/GI/D 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 12
 13. Viết hoa Bắt đầu câu Tên riêng … 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 13
 14. Viết hoa: Tên riêng Tên người Địa danh Tổ chức 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 14
 15. Tên riêng Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 15
 16. Tên riêng Tổng công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 16
 17. Dấu câu Dấu chấm Dấu hỏi chấm Dấu chấm phảy Dấu phảy Dấu hai chấm Dấu ngoặc đơn Dấu chấm lửng Dấu ngoặc kép Dấu chấm than Dấu gạch ngang 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 17
 18. Dấu câu Trâu cày không được giết. Trâu cày, không được giết. Trâu cày không được, giết. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản