intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

Chia sẻ: Lý Như Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

297
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lí của âm thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lí của âm trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

 1. Âm. Nguồn âm 1. Âm 2. Nguồn âm 3. Âm thanh Hạ âm I. Siêu âm 4. Sự truyền âm ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM Các đặc trưng vật lí của âm 1. Tần số âm 2. Cường độ âm và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động
 2. Âm. Nguồn âm 1. Âm 2. Nguồn âm 3. Âm thanh Hạ âm Siêu âm 4. Sự truyền âm I. Các đặc trưng vật lí của âm 1. Tần số âm KIỂM TRA BÀI CŨ 2. Cường độ âm và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động
 3. Âm. Nguồn âm 1. Âm Tiếng đàn bầu Tiếng sáo Tiếng muỗi bay Tiếng sấm sét 2. Nguồn âm 3. Âm thanh Hạ âm Siêu âm 4. Sự truyền âm I. Các đặc trưng Đàm Vĩnh Hưng Ngô Quốc Linh vật lí của âm 1. Tần số âm 2. Cường độ âm và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động
 4. Âm. Nguồn âm 1. Âm 2. Nguồn âm 3. Âm thanh Hạ âm I. Siêu âm 4. Sự truyền âm ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM Các đặc trưng vật lí của âm 1. Tần số âm 2. Cường độ âm và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động
 5. I. ÂM. NGUỒN ÂM 1. Âm là gì? Âm. Nguồn âm 1. Âm  Âm (sóng âm) là những sóng cơ truyền 2. Nguồn âm trong các môi trường khí, lỏng, rắn. 3. Âm thanh Hạ âm Siêu âm 4. Sự truyền âm I. Các đặc trưng vật lí của âm 1. Tần số âm 2. Cường độ âm và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động Nguồn âm
 6. I. ÂM. NGUỒN ÂM 1. Âm là gì? ChoNguồn dụ Âm. ví âm 2. Nguồn âm là gì? về1.một số Âm 2. Nguồn âm nguồn âm  Nguồn âm là vật dao động phát ra âm. 3. Âm thanh ? Hạ âm  Tần số âm phát ra bằng tần số dao động của nguồn. Siêu âm 4. Sự truyền âm I. Các đặc trưng vật lí của âm 1. Tần số âm 2. Cường độ âm và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động Nguồn âm
 7. I. ÂM. NGUỒN ÂM 1. Âm là gì? Tại Nguồn âm Âm. sao 2. Nguồn âm là gì? tai có thể 1. Âm 2. Nguồn âm nghe thanh  Nguồn âm là vật dao động phát ra âm. 3. Âm được âm Hạ âm  Tần số âm phát ra bằng tần số dao động thanh ? Siêu âm của nguồn. 4. Sự truyền âm I. Các đặc trưng vật lí của âm 1. Tần số âm 2. Cường độ âm và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động Nguồn âm
 8. I. ÂM. NGUỒN ÂM 1. Âm là gì? Vật Nguồn âm Âm. dao 2. Nguồn âm là gì? động có 1. Âm 2. Nguồn âm thể Âm thanh phát  Nguồn âm là vật dao động phát ra âm. 3. raHạ âm những  Tần số âm phát ra bằng tần số dao động loại âm Siêu âm của nguồn. nàoSự? Tai I. 4. truyền âm Các đặc trưng người có vật lí của âm thểTần số âm 1. nghe thấy âmâm 2. Cường độ nào ?cường và mức Âm độ âm đó Đồ thị đặc 3. có dao động điểm gì ? Nguồn âm
 9. I. ÂM. NGUỒN ÂM 1. Âm là gì? Vật Nguồn âm Âm. dao 2. Nguồn âm là gì? động có 1. Âm 2. Nguồn âm thể Âm thanh 3. phát f < 16 Hz : tai người không nghe raHạ âm những được loại âm Siêu âm nàoSự? Tai I. 4. truyền âm Các đặc trưng người có vật lí của âm thểTần số âm 1. nghe thấy âmâm 2. Cường độ nào ?cường và mức Âm độ âm đó Đồ thị đặc f > 16 Hz : tai người nghe được 3. có dao động điểm gì ? Nguồn âm
 10. I. ÂM. NGUỒN ÂM 1. Âm là gì? Điền tên Âm. Nguồn âm 2. Nguồn âm là gì? gọiÂm 1. thích 3. Âm nghe được. Hạ âm. Siêu âm 2. Nguồn âm hợp về 3. Âm thanh Hạ loại các âm âm ?âm Siêu 4. Sự truyền âm I. Âm nghe được Các đặc trưng vật lí của âm Hạ âm Siêu âm ………... (Âm thanh) …………………… ………... 1. Tần số âm 2. Cường độ âm và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động 16Hz 20.000Hz Nguồn âm
 11. I. ÂM. NGUỒN ÂM 1. Âm là gì? Định âm Âm. Nguồn 2. Nguồn âm là gì? nghĩa lại 1. Âm 3. Âm nghe được. Hạ âm. Siêu âm 2. Nguồn âm về3.âm thanh (âm Âm thanh Hạ âm  Âm nghe được (âm thanh): có tần số từ 16  ngheâmSiêu 20.000 Hz. 4. Sự truyền âm được), hạ I. Các đặc trưng  Hạ âm : âm có tần số dưới 16 Hz. âm,lísiêu vật của âm âm.?số âm  Siêu âm : âm có tần số trên 20.000 Hz. 1. Tần 2. Cường độ âm và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động Nguồn âm
 12. Âm truyền I. ÂM. NGUỒN ÂM được 1. Âm là gì? trong các Âm. Nguồn âm 1. Âm 2. Nguồn âm là gì? môi 2. Nguồn âm 3. Âm nghe được. Hạ âm. Siêu âm trường3. Âm thanh 4. Sự truyền âm. nào? Hạ âm Không Siêu âm a. Môi trường truyền âm 4. Sự truyền âm truyền I. Các đặc trưng  Âm truyền được trong các môi trường rắn, được âm vật lí của lỏng, khí; không truyền được trong chân trongsốcác 1. Tần âm không. môi độ âm 2. Cường và mức cường trường  Âm hầu như không truyền qua được các độ âm nào? Vì động 3. Đồ thị dao chất xốp như bông, len… chất cách âm  sao em ốp vào tường, cửa nhà hát, phòng ghi âm… biêt ? Nguồn âm
 13. I. ÂM. NGUỒN ÂM 1. Âm là gì? NêuNguồndụ ví âm Âm. 2. Nguồn âm là gì? chứng tỏ 1. Âm truyền âm Nguồn âm 2. 3. Âm nghe được. Hạ âm. Siêu âm 3. Âm thanh cóHạ âm độ tốc 4. Sự truyền âm. hữu âm Siêu hạn? a. Môi trường truyền âm 4. Sự truyền âm I. Các đặc trưng b. Tốc độ truyền âm vật lí của âm  Trong mỗi môi trường, âm truyền với một 1. Tần số âm 2. Cường độ âm tốc độ xác định, hữu hạn. và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động Nguồn âm
 14. Bảng 10.1 : Tốc độ truyền âm trong các môi trường So sánh Âm. Nguồn âm Chất v(m/s) tốc Âm1. độ truyền âm 2. Nguồn âm Không khí ở 0oC 331 3. Âm thanh trong ba môi âm Hạ âm Siêu Không khí ở 25oC 346 trường âm 4. Sự truyền I. Hiđrô ở 0oC 1280 rắn,đặc trưng Các lỏng, vật lí của âm khíTần số âm 1. ? Nước, nước biển ở 15oC 1500 2. Cường độ âm và mức cường Sắt 5850 độ âm 3. Đồ thị dao động Nhôm 6260
 15. I. ÂM. NGUỒN ÂM 1. Âm là gì? So sánh Âm. Nguồn âm 2. Nguồn âm là gì? tốc Âm1. độ truyền âm 2. Nguồn âm 3. Âm nghe được. Hạ âm. Siêu âm 3. Âm thanh trong ba Hạ âm 4. Sự truyền âm. môi âmSiêu a. Môi trường truyền âm trường âm I. 4. Sự truyền b. Tốc độ truyền âm rắn,đặc trưng Các lỏng, vật lí của âm  Trong mỗi môi trường, âm truyền với một khíTần số âm ? 1. tốc độ xác định, hữu hạn. 2. Cường độ âm và mức cường  vRắn > vLỏng > vKhí. độ âm 3. Đồ thị dao động Nguồn âm
 16. I. ÂM. NGUỒN ÂM 1. Âm là gì? TốcNguồn âmđộ Âm. 2. Nguồn âm là gì? truyền âm 1. Âm phụNguồn âm 2. thuộc 3. Âm nghe được. Hạ âm. Siêu âm vào âm 3. Âm thanh Hạ 4. Sự truyền âm. những yếu a. Môi trường truyền âm Siêu âm tố4.nào ? âm I. Sự truyền b. Tốc độ truyền âm Các đặc trưng vật lí của âm  Trong mỗi môi trường, âm truyền với một 1. Tần số âm tốc độ xác định, hữu hạn. 2. Cường độ âm và mức cường  vRắn > vLỏng > vKhí. độ âm 3. Đồ thị dao động  Tốc độ truyền âm chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tính đàn hồi và khối lượng riêng của môi trường . Nguồn âm
 17. I. ÂM. NGUỒN ÂM II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM HãyNguồn âm Âm. phân  Nhạc âm: những âm có tần số xác định. biệtÂm 1. nhạc âm Nguồn tạp 2. và âm 3. Âm thanh âm ? Hạ âm  Tạp âm: những âm có tần số không xác Siêu âm định. 4. Sự truyền âm I. Các đặc trưng vật lí của âm 1. Tần số âm 2. Cường độ âm và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động Nguồn âm
 18. I. ÂM. NGUỒN ÂM II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM Âm. Nguồn âm 1. Tần số âm. 1. Âm 2. Nguồn âm  Tần số âm là một trong những đặc trưng 3. Âm thanh vật lí quan trọng nhất của âm.. Hạ âm Siêu âm 4. Sự truyền âm I. Các đặc trưng vật lí của âm 1. Tần số âm 2. Cường độ âm và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động Nguồn âm
 19. I. ÂM. NGUỒN ÂM II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM Sóng âm Âm. Nguồn âm 1. Tần số âm. 1. Âm mang âm 2. Cường độ âm và mức cường độ âm. 2. Nguồn năng 3. Âm thanh lượngHạ âm Siêu âm không?âm I. 4. Sự truyền Biểu trưng Các đặc vật lí của âm hiện?âm 1. Tần số 2. Cường độ âm và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động Nguồn âm
 20. I. ÂM. NGUỒN ÂM II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM Định âm Âm. Nguồn 1. Tần số âm. nghĩa 1. Âm 2. Cường độ âm và mức cường độ âm. cường âm 2. Nguồn độ là đại 3. Âm thanh a. Cường độ âm (I) tại một điểm: âm ? Đơn Hạ âm vị Siêu âm ? lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm I. 4. Sự truyền âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, Các đặc trưng vuông góc với phương truyền sóng trong một vật lí của âm 1. Tần số âm đơn vị thời gian. 2. Cường độ âm  Đơn vị: W/m2 và mức cường độ âm 3. Đồ thị dao động Mở rộng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2