intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Vật lý 12 bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Chia sẻ: Hoàng Hằng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
298
lượt xem
57
download

Bài giảng Vật lý 12 bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Vật lý 12 bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Vật lý 12 bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 12 bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

 1. TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN - HỌC SINH TÍCH CỰC MÔN VẬT LÝ 12 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
 2. Kiểm tra 1. Một vật dao động điều hoà thì đại lƣợng nào sau đây biến thiên điều hoà theo thời gian? A. Chu kỳ. SAI B.Tần số SAI C. Li độ. ĐÚNG D. Cơ năng. SAI
 3. Kiểm tra 2. Thế nào là dòng điện không đổi ? Là dòng điện có chiều và cƣờng độ không thay đổi theo thời gian. q I= t
 4. Quan sát một số hình ảnh thí nghiệm về nguyên tắc tạo ra dòng điện cảm ứng đã học ở lớp 11 Làm thế nào tạo ra đƣợc dòng điện xoay chiều ?
 5. 1- Cực bắc ở gần khung dây Quan sát hiện S tƣợng xảy ra? Nhận xét. NAM CHÂM N AM PE KẾ KHUNG DÂY
 6. 2- Nam châm cố định, vòng dây dẫn di chuyển Quan sát hiện tƣợng xảy ra? Nhận xét. S N §a vßng d©y dÉn l¹i gÇn nam ch©m
 7. 2- Nam châm cố định, vòng dây dẫn di chuyển S N §a vßng d©y dÉn ra xa nam ch©m
 8. CHƢƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Gồm các nội dung chính: 1. Các đặc trƣng của dòng điện xoay chiều. 2. Các mạch điện xoay chiều cơ bản. 3. Định luật Ôm đối với dòng điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. 4. Công suất của dòng điện xoay chiều. 5. Truyền tải điện năng; máy biến áp. 6. Máy phát điện xoay chiều. 7. Động cơ không đồng bộ ba pha.
 9. CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tiết 21- Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Hãy dự đoán xem hiện tƣợng sẽ xẩy Đ ra khi nam châm quay ? S N n Đây chính là nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
 10. CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tiết 21- Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: - Là dòng điện có cƣờng độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay côsin, với dạng tổng quát. i = chiều là gì ?t   ) I0 cos( Dòng điện xoay
 11. CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tiết 21- Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: i = Hãycos(tý  ) I0 cho biết nghĩa các đại lƣợng * i lµ c­êng ®étrongthêi. tøc phƣơng trình? * I 0  0 lµ c­êng ®é cùc ®¹i. 2  *  >0 lµ tÇn sè gãc, T = vµ f = .  2 *    t +  lµ pha cña i vµ  lµ pha ban ®Çu.
 12. CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tiết 21- Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: i = I0 cos(t   ) Vận dụng trả lời câu hỏi C2?
 13. CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tiết 21- Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: i = I0 cos(t   ) Vận dụng trả lời câu hỏi C3? 2. Đồ thị hình sin của i cắt trục tung tại những điểm có tọa 1. độ: thị hình sincủa thi i=Itrục hoành tại 2π T  φ   I có Đồ Khi t T i cắt   i  Io cos  những điểmo o  tọa độ: 8 T 8  T π T  T 3T T (    )  k 1  cos0o k  φ=- π  cos φ    8 4 4  2 8 2 4  π 2 Io Khi t=0  i=Io cos  -   Io  .  4 2 2
 14. CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tiết 21- Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: i = I0 cos(t   ) II. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU:
 15. CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tiết 21- Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: II. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: Đ Quan sát và nhận xét? S N n Đây chính là nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
 16. CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tiết 21- Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: II. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: Cho một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn hai đầu khép kín, quay xung quanh một trục cố định đồng phẳng với cuộn dây đặt trong một từ Hãy cho biết nguyên trƣờng đều B có phƣơng vuông góc với trục quay. tắc chung tạo ra dòng điện xoay chiều? B
 17. CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tiết 21- Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU:  II. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: Giả sử t = 0, góc   0 tại thời điểm t>0 từ thông qua cuộn dây  B có biểu thức nhƣ thế nào ? Trong cuộn dây có suất điện động ? n  = NBScos = NBScos t.  d e=- = NBSsin t. dt
 18. CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tiết 21- Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: II. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: NBS i= sin t R Nếu cuộn dây khép kín i lµ dßng ®iÖn xoay chiÒutrở R thì cƣờng có điện trong cuén d©y độ dòng điện cảm ứng cã tÇn sè gãc  vµ c­êng ®é cùc ®¹i tại thời điểm t tính nhƣ NBS thế nào? I0  R Vậy nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tƣợng cảm ứng điện từ: khi từ thông qua một vòng dây kín biến thiên điều hoà.
 19. CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tiết 21- Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tham khảo mô hình đơn giản của máy phát điện xoay chiều  B ) n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản