intTypePromotion=1

Bài giảng Vật lý 12 bài 24: Tán sắc ánh sáng

Chia sẻ: Nguyễn Văn Bài | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
261
lượt xem
45
download

Bài giảng Vật lý 12 bài 24: Tán sắc ánh sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập những bài giảng Tán sắc ánh sáng đặc sắc nhất môn Vật lý lớp 12 là tư liệu bổ ích phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy của các bạn. Chương 5 sóng và ánh sáng môn vật lý lớp 12 là một chương cực kỳ quan trọng, trong bài mở đầu cho chương này bài tán sắc ánh sáng là bài học căn bản nhất, nhằm giúp học sinh tiếp thu tốt bài học này, chúng tôi đã hệ thống lại những tài liệu liên quan có trong bộ sưu tập 11 bài giảng đặc sắc nhất môn vật lý lớp 12 về tán sắc ánh sáng đây sẽ tư liệu bổ ích dành tặng cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 12 bài 24: Tán sắc ánh sáng

 1. TỔ CHUYÊN MÔN KHTN Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THANH BÌNH
 2. Đây là hiện tƣợng gì ? ĐÁP ÁN ĐÚNG: A. GIAO THOA B. KHÚC XẠ C. PHẢN XẠ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00
 3. Đây là hiện tƣợng gì ? ĐÁP ÁN ĐÚNG: A. GIAO THOA B. KHÚC XẠ C. PHẢN XẠ 05 07 03 04 00 09 06 10 08 01 02
 4. Chiếu một tia sáng đơn sắc qua lăng kính thì tia ló có đặc điểm gì?Gúc D gọi là gỡ? Tia ló bị lệch về phía đáy lăng kính D: góc lệch, D càng lớn thì tia ló càng lệch về đáy nhiều A I D J S R B C
 5. Tại sao có cầu vồng xuất hiện? Tại sao cầu vồng lại có 7 màu?
 6. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG Quan sát hình ảnh và nhận xét về màu sắc ? Cầu vồng
 7. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) 1. Thí nghiệm: Khe Màn Gƣơng Lăng kính 2. Kết quả thí nghiệm: Chiếu vào khe F chùm ánh sáng trắng đến lăng kính
 8. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) 1. Thí nghiệm: Màn Nhận Nhậnxétxét phƣơng củasáng chùm tia chùm tialó sáng ló ralăng ra khỏi khỏikính? lăng kính? Gƣơng Lăng kính 2. Kết quả thí nghiệm: BịBịtách lệchravềthành nhiều phía đáy chùm lăng tia kính.
 9. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) 1. Thí nghiệm: Màn Tia nào lệch về đáy nhiều nhất? Tia nào lệch về đáy ít nhất? Gƣơng Lăng kính 2. Kết quả thí nghiệm: Hãy liệt kê màu của những chùm sáng quan sát đƣợc ? Tia tím , tia đỏ
 10. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) 1. Thí nghiệm: Màn Từtán Sự thísắc nghiệm có nhận ánh sáng xét là gì? gì về hiện tƣợng xảy ra? Gƣơng Lăng kính 2. Kết quả thí nghiệm: Sự tán - -Nhận sắcÁnh xét: ánhsáng sáng: là sựlệch trắng phânvềtách phíamột đáychùm ánh và lăng kính sángthành tách phức dải tạpmàu. thànhHiện các chùm tƣợng sáng đơnlàsắc. này gọi sự tán sắc ánh sáng.
 11. Một số hình ảnh minh hoạ
 12. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) 1. Thí nghiệm: Màn Gƣơng Lăng kính 2. Kết quả thí nghiệm: - Dải màu từ đỏ đến tím gọi là quang phổ của ánh sáng Mặt Trời hay quang phổ Mặt Trời -Ánh sáng Mặt Trời là ánh sáng trắng
 13. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) II. THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN Có phải thủy tinh đã đổi màu của ánh sáng trắng hay không ?
 14. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) II. THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN 1. Thí nghiệm: P2 Vệt màu F P1 M1 vàng M2 2. Kết quả thí nghiệm: Nhận xét vệt màu thu Tách chùm ánh sáng vàng chiếu đến lăng kính P2. đƣợc trên màn M2 ? Quan sát thí nghiệm.
 15. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) II. THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN 1. Thí nghiệm: Vệt P2 màu F P1 M1 lục M2 2. Kết quả thí nghiệm: Nhận xét vệt màu thu Tách chùm ánh sáng lục chiếu đến lăng kính P2. đƣợc trên màn M2 ? Quan sát thí nghiệm.
 16. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) II. THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN 1. Thí nghiệm: Ánh Nhậnsáng xétđơn gì vềsắc cáclàchùm gì? Vệt Có bị ánhtán sắc thu sáng quađƣợc? lăng kính P2 ? màu F P1 M1 lục M2 2. Kết quả thí nghiệm: Vậy: xét: Nhận Ánh Chùm sáng đơn ánhsắc là ánh sáng sáng vàng, lụccó là một chùmmàu nhất sáng định đơnvà không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. sắc.
 17. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) II. THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN III. GIẢI THÍCH HIỆN TƢỢNG TÁN SẮC - Ánh sáng trắng không phải là ánh sáng đơn sắc, mà là Ta biết nếu là ánh sáng đơn sắc thì sau khi qua lăng hỗn hợp của nhiều Ánh ánh sáng sáng đơn trắng cósắc có ánh phải màu biến thiên liên kính sẽ không bị tách màu. Thế nhƣng khi cho ánh tục từ đỏ đến tím. sángsáng sáng trắng (ánh đơn Mặt sắc hay không? Trời, ánh sáng đèn điện dây tóc, đèn măng sông…) qua lăng kính chúng bị tách thành một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Chúng không phải là ánh sáng đơn sắc. Mà là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
 18. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) II. THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN III. GIẢI THÍCH HIỆN TƢỢNG TÁN SẮC Góc Công lệch thức củaxác tiađịnh sánggóc qualệch lăng kính chùmphụ tia thuộc sáng qua nhƣlăng thế nào kínhvào khi chiếtgóc suất chiết củaquang lăng kính? A nhỏ? D=(n -1)A n càng lớn thì D càng lớn
 19. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) II. THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN III. GIẢI THÍCH HIỆN TƢỢNG TÁN SẮC Khi chiếu ánh sáng trắng đến lăng kính thì phân tách thành dải màu, đỏ lệch ít nhất, màu tím lệch nhiều nhất về đáy Chứng tỏ điều gì? Chiết suất của thuỷ tinh đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau, đối với màu đỏ là nhỏ nhất và màu tím là lớn nhất. - Kết luận: Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành chùm sáng đơn sắc.
 20. Tiết 41-Bài 24. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) II. THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN. III. GIẢI THÍCH HIỆN TƢỢNG TÁN SẮC. IV. ỨNG DỤNG. Đọc sách và nêu các ứng dụng của hiện tƣợng tán sắc? Cầu vồng bảy sắc. Máy quang phổ lăng kính…
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2