BÀI GIẢNG VỀ THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU

Chia sẻ: Khiếu Văn Bằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1
775
lượt xem
445
download

BÀI GIẢNG VỀ THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về thuế xuât nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG VỀ THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU

  1. THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU I. Khái niệm: Thuế xuất, nhập khẩu chủ yếu là một loại thuế gián thu, thuế xuất nhập khẩu đánh vào đối tượng là các hàng hóa được phép xuất nhập khẩu của một quốc gia. Đây là loại thuế có mối liên hệ trực tiếp đến hoạt động thương mại quốc tế. Thuế xuất, nhập khẩu được áp dụng tại các quốc gia nhằm hướng đến các mục tiêu sau: -Xây dựng hàng rào thuế quan nhằm bảo hộ sản xuất trong nước trước sự cạnh tranh của các hàng hóa nhập khẩu. Bảo hộ lợi thế cạnh tranh của hàng hóa nội địa chính là đặc điểm nổi bậc của thuế xuất nhập khẩu, trong đó thuế nhập khẩu đóng vai trò quyết định. Đồ thị phân tích (P)Giá Cung P . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . O A . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . .. .. . C H . . . . . . . . G.. . . .F. . .. . .. Qo. . . . .E. . . …… D Cầu (Q) Lượng Theo dõi trên đồ thị ta nhận thấy: Tại điểm cân bằng O, do chưa có sự cạnh thay của hàng ngoại nhập, mức giá của hàng hóa nội địa là Po và nhu cần tiêu dùng đối với loại hàng hóa này là HQo. Do sự chênh lệch về lợi thế phân bổ nguồn lực, sự tiến bộ trong khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý . . . Một số quốc gia khác có khả năng sản xuất cùng mặt hàng nói trên có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng với chi phí sản xuất thấp hơn và giá bán của sản phẩm này trên thị trường thế giới là H
  2. các nhà sản xuất nội địa phải tìm giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá bán từ Qo xuống H, chỉ một số rất ít nhà sản xuất có khả năng thực hiện điều này, phần lớn các nhà sản xuất nội địa sẽ phải phá sản do không đủ năng lực cạnh tranh. Trong một chừng mực nào đó, chúng ta có thể kết luận: mặt hàng ngoại nhập này với sự cạnh tranh tuyệt đối về giá đã bóp chết ngành sản suất nội địa. Nhà nước với vai trò người bảo hộ sản xuất nội địa sẽ dùng chính sách thuế nhập khẩu để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do hàng ngoại nhập gây ra cho nhà sản xuất nội địa. Một khoản thuế nhập khẩu T sẽ được áp đặt lên mặt hàng này. Mức thuế nhập khẩu T cao hay thấp tuỳ thuộc vào từng mặt hàng cũng như mức độ bảo hộ sản xuất nội địa của nhà nước đối với ngành nghề đó. Nhà nước có thể qui định mức mức thuế nhập khẩu rất cao, để ngăn cản hoàn toàn hàng ngoại nhập, bảo hộ tuyệt đối cho sản xuất nội địa. Cũng có khả năng mức thuế suất này giao động ở mức vừa phải, chỉ ngăn cản tương đối hàng hóa ngoại nhập, bảo hộ có giới hạn đối với sản xuất nội địa. Thuế nhập khẩu T có tác dụng làm tăng giá bán của hàng ngoại nhập từ H tăng lên A. Giá bán của hàng ngoại nhập tăng lên làm cho nhu cầu đối với hàng ngoại nhập giảm đi, ngược lại người tiêu dùng sẽ tìm đến hàng nội địa nhiều hơn. Do tăng giá, nhu cầu của mặt hàng này sẽ giảm xuống AC HG, nhu cầu tiêu dùng hàng ngoại nhập lại giảm xuống BC< GD. Nhà sản xuất nội địa có điều kiện mở rộng thị phần, mở rộng qui mô sản xuất và thiệt hại đối với ngành sản xuất mặt hàng này sẽ ít hơn trong trường hợp không có sự tác động của thuế nhập khẩu. - Kiểm soát và điều tiết hàng nhập khẩu, khuyến khích xuất khẩu để góp phần cân bằng thị trường nội địa, cân bằng cán cân thương mại và tiết kiệm ngoại tệ. - Thể hiện quyền lực chính trị, vị thế của các quốc gia trong các mối quan hệ thương mại song phương, đa phương. - Góp phần tạo khoản thu, cân đối Ngân Sách Nhà Nước. II. Nội dung cơ bản của Luật thuế Xuất, Nhập khẩu Việt Nam: 1. Đối tượng chịu thuế: Tất cả hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam và hàng hóa đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước đều thuộc diện chịu thuế xuất, nhập khẩu(trừ một số trường hợp đặc biệt không thuộc diện chịu thuế xuất, nhập khẩu). 2. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế: + Hàng vận chuyển quá cảnh, chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới. + Hàng hóa từ khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan xuất khẩu ra nước ngoài. 2
  3. + Hàng hóa đưa từ khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan này sang khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan khác trong lãnh thổ Việt Nam. +Hàng từ nước ngoài nhập vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan. +Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại +Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu 3. Đối tượng nộp thuế: - Tất cả tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế đều là đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu. - Trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác thì tổ chức nhận ủy thác chịu trách nhiệm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hộ cho tổ chức ủy thác xuất, nhập khẩu. - Các đại lý làm thủ tục hải quan được đối tượng nộp thuế ủy quyền nộp thuế - Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay thế cho đối tượng nộp thuế. - Trường hợp các tổ chức bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu cho các đối tượng phải nộp thuế. Nếu các đối tượng được bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thì các tổ chức bảo lãnh phải nộp thuế cho Nhà nước. 4. Căn cứ tính thuế: 4.1 Tổng số đơn vị hàng hóa thực tế xuất, nhập khẩu: Đây là căn cứ lượng hóa quan trọng đầu tiên trong qui trình tính thuế. Tổng số đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm căn cứ tính thuế là tổng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu. 4.2 Giá tính thuế:  Giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu: là giá bán cho khách hàng tại cửa khẩu xuất(giá FOB, giá DAF), không bao gồm chi phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I). 3
  4.  Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu: là giá mua thực tế phải trả hoặc đã trả tính đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên(là cảng đích ghi trên vận tải đơn hoặc ghi trên hợp đồng). + Giá tính thuế phải qui đổi ra đồng Việt Nam. Tỷ giá xác định căn cứ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố được đăng trên Báo Nhân dân hàng ngày hoặc đưa tin trên trang điện tử hàng ngày của Ngân hàng Nhà nuớc Việt nam. Trường hợp đối tượng nộp thuế muốn nộp thuế bằng ngoại tệ thì phải nộp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. 4.3 Thuế suất 4.3.1 Thuế suất theo tỷ lệ phần trăm: 4.3.1.1 Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu : Xác định căn cứ theo Biểu thuế Xuất khẩu do Bộ tài chính ban hành. Hầu hết là các mặt hàng chưa chế biến hoặc các nguyên liệu cần hạn chế xuất khẩu. 4.3.1.2 Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu : bao gồm thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt Thuế suất thông thường: áp dụng cho các hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ quốc gia hoặc khối quốc gia chưa thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại hoặc chưa thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam. Thuế suất thông thường = 1,5 lần thuế suất ưu đãi. Thuế suất ưu đãi : áp dụng cho các hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ quốc gia hoặc khối quốc gia thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Thuế suất ưu đãi được xác định căn cứ vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ tài chính ban hành. Thuế suất ưu đãi đặc biệt : áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia hoặc khối quốc gia cùng với Việt nam thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và các trường hợp ưu đãi đặc biệt khác. Thuế suất ưu đãi đặc biệt được xác định căn cứ theo biểu thuế nhập khẩu áp dụng cho các chương trình ưu đãi đặc biệt thuế nhập khẩu. 4.3.2 Thuế suất tuyệt đối: là mức thuế tuyệt đối qui định trên một đơn vị hàng. 4.4. Công thức tính thuế: 4.4.1 Hàng hóa áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm: 4
  5. Thuế xuất khẩu Số lượng Đơn Vị từng Đơn giá tính thuế Phải nộp = mặt hàng thực tế xuất khẩu x ( giá FOB, DAF ) x thuế suất x TG ghi trong Tờ khai hải quan Thuế nhập khẩu Số lượng Đơn Vị từng Phải nộp = mặt hàng thực tế nhập khẩu x đơn giá tính thuế x thuế suất x TG ghi trong Tờ khai hải quan 4.4.2 Hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối: Số thuế xuất, nhập Số lượng đơn vị từng mặt hàng Mức thuế tuyệt khẩu phải nộp = thực tế xuất khẩu, nhập khẩu x đối quy định ghi trong Tờ khai hải quan trên một đơn vị. 5. Miễn giảm thuế, hoàn thuế 5.1 Miễn, giảm thuế a. Hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để dự hội chợ triễn lãm. b. Hàng là tài sản di chuyển được miễn thuế trong định mức; hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam. c. Hàng hóa được hưởng tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao. d. Hàng vật tư, nguyên liệu, hàng mẫu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho hợp đồng gia công, sản phẩm gia công xuất trả cho chủ hàng, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công hoặc đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ, ling kiện, phụ tùng nhập khẩu để làm hàng hóa bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu. e. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư , dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA. f. Giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. g. Hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp BOT và nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, BTO, BT. h. Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí k. Tàu biển xuất khẩu, máy móc, trang thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuấr được m. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được. 5
  6. n. Hàng hóa nhập khẩu để sữ dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học công nghệ. o. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu để sản xuất của các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư do Chính phủ qui định. p. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu; trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong hàng hóa đó và thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ tài chính. q. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các nhà thầu nước ngoài nhập khẩu vào Việt nam theo phương thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi công công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA. CÁC TRƯỜNG HỢP SAU ĐƯỢC XÉT MIỄN THUẾ a. Hàng nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo b. Hàng biếu tặng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức cá nhân trong nước và ngược lại trong mức qui định. CÁC TRƯỜNG HỢP XÉT GIẢM THUẾ: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Cục Hải quan địa phương căn cứ vào số lượng hàng hóa bị mất mát và tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa đã được giám định chứng nhận để xem xét ra quyết định giảm thuế. 5. Kê khai, nộp thuế: Tổ chức, cá nhân mỗi lần có hàng hóa được phép xuất, nhập khẩu phải kê khai, nộp tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu và nộp thuế cho cơ quan thu thuế. Thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu là ngày đăng ký Tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu. Thời hạn nộp thuế xuất khẩu đối với hàng xuất khẩu là 30 ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan. 6
  7. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là hàng tiêu dùng do Bộ thương mại công bố thì phải nộp thuế xong trước khi nhận hàng. Trừ trường hợp sau: *Đối tượng nộp thuế được bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. *Hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. *Đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế là đối tượng chấp hành tốt pháp luật hải quan, không còn nợ thuế quá hạn, không còn nợ tiền phạt chậm nộp thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì thời hạn nộp thuế nhu sau: -Đối với vật tư, nhiên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì thời gian nộp thuế là 275 ngày kể từ khi đăng ký tờ khai hải quan -Đối với hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập là 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm xuất tái nhập hoặc tạm nhập tai xuất. -Đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu khác thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. *Đối với các đối tượng chưa chấp hành tốt pháp luật thuế thì thời hạn nộp thuế như sau: -Nếu được bảo lãnh tiền thuế phải nộp thì thực hiện nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không được quá thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt phát luật thuế. -Nếu không được bảo lãnh tiền thuế phải nộp thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. *Hàng hóa xuất, nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hóa, hàng hóa xuất, nhập khẩu của dân cư biên giới phải nộp xong thuế trước khi xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa. *Hàng hóa xuất, nhập khẩu bị tạm giữ điều tra thì thời hạn nộp thuế như những qui định trên tính từ ngày cơ quan quan có thẩm quyền cho phép giải tỏa hàng hóa tạm giữ. 7. Xử lý vi phạm: a. Chậm nộp thuế theo hạn qui định ngoài việc nộp đủ số thuế mỗi ngày phải nộp phạt 0,1% số tiền chậm nộp. b. Khai man trốn thuế phải nộp từ 1-5 lần số thuế trốn. c. Không nộp thuế, nộp phạt theo quyết định xử lý sẽ bị cưỡng chế thi hành như sau: -Trích tiền từ tài khoản tiền gửi của đơn vị để nộp ngân sách. -Giữ hàng hóa, tang vật để bảo đảm thu đủ thuế. -Kê biên tài sản, tịch thu tài sản. -Cơ quan hải quan không làm thủ tục xuất nhập khẩu cho lô hàng tiếp theo. 7
  8. d. Nếu phát hiện và kết luận có sự gian lận trốn thuế cơ quan thuế truy thu tiền thuế, tiền phạt trong thời hạn 5 năm trở về trước. Trường hợp nhầm lẫn trong kê khai cơ quan thuế phải truy thu hoặc hoàn thuế trong thời gian 1 năm trở về trước. e. Các trường hợp vi phạm khác tùy mức độ nặng nhẹ sẽ bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 8
Đồng bộ tài khoản