intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xác định định mức dự toán công trình

Chia sẻ: Nguyentrung Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

73
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xác định định mức dự toán công trình trình bày hệ thống định mức xây dựng, phương pháp lập định mức dự toán xây dựng công trình và hệ thống các văn bản pháp lý hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác định định mức dự toán công trình

ThS.Ks Lương văn Cảnh<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH<br /> ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH<br /> <br /> Giảng viên: Ths.Ks Lương văn Cảnh<br /> TEL: 091.380.3800 EMAIL: luongvancanh@hcm.vnn.vn<br /> <br /> www.dutoan.vn<br /> www.dutoan.vn/forums/<br /> 1<br /> <br /> Hệ thống định mức xây dựng<br /> <br /> q Định mức kinh tế kỹ thuật<br /> <br /> ThS.Ks Lương văn Cảnh<br /> <br /> •Định mức kinh tế - kỹ thuật là mức hao phí cần thiết về vật liệu,<br /> nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng<br /> công tác xây dựng.<br /> •Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: định mức dự toán xây<br /> dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí<br /> nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng và các định mức<br /> xây dựng khác<br /> <br /> q Định mức tỷ lệ %<br /> <br /> •Định mức chi phí tỷ lệ dùng để xác định chi phí của một số loại<br /> công việc trong hoạt động xây dựng bao gồm: định mức chi phí<br /> quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí chung, thu<br /> nhập chịu thuế tính trước, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và<br /> điều hành thi công và một số định mức chi phí tỷ lệ khác<br /> 2<br /> <br /> Hệ thống định mức xây dựng<br /> <br /> v Định mức cơ sở (thi công)<br /> <br /> ThS.Ks Lương văn Cảnh<br /> <br /> § Định mức vật tư: mức hao phí từng loại vật liệu để cấu thành một<br /> đơn vị khối lượng công tác xây dựng hoặc 1 loại cấu kiện hay kết<br /> cấu xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn XD.<br /> Định mức vật tư được lập trên cơ sở các quy chuẩn xây dựng, quy<br /> phạm thiết kế, thi công, nghiệm thu và kết quả áp dụng tiến bộ<br /> khoa học kỹ thuật, công nghệ xây dựng, công nghệ vật liệu xây<br /> dựng<br /> § Định mức lao động: : hao phí lao động trực tiếp của cấp bậc thợ<br /> để thực hiện từng công việc cụ thể của công tác xây dựng, dựng<br /> đặt,... trong điều kiện làm việc bình thường<br /> § Định mức năng suất máy thi công: số lượng sản phẩm do máy,<br /> thiết bị chính thi công hoàn thành trong một đơn vị thời gian (giờ<br /> máy, ca máy ...).<br /> 3<br /> <br /> Hệ thống định mức xây dựng<br /> <br /> v Định mức cơ sở (thi công)<br /> <br /> ThS.Ks Lương văn Cảnh<br /> <br /> Ví dụ:<br /> Định mức hao phí của 1m3 vữa bê tông thường, xi măng PCB 30<br /> Độ sụt 2-4 cm, Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hệ thống định mức xây dựng<br /> <br /> ThS.Ks Lương văn Cảnh<br /> <br /> v Định mức dự toán xây dựng: Bộ Xây dựng công bố+các<br /> <br /> Bộ (có xây dựng chuyên ngành), UBND các tỉnh công bố<br /> Cơ sở để lập đơn giá xây dựng công trình<br /> § Mức hao phí vật liệu: là số lượng vật liệu chính, vật liệu<br /> phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân<br /> chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị<br /> khối lượng công tác xây dựng.<br /> § Mức hao phí lao động: là số ngày công lao động của<br /> công nhân trực tiếp và phục vụ theo cấp bậc thực hiện và<br /> hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng<br /> § Mức hao phí máy thi công: là số ca sử dụng máy và thiết<br /> bị thi công chính và phụ để hoàn thành một đơn vị khối<br /> lượng công tác xây dựng<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2