intTypePromotion=3

BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Chia sẻ: Van Dung Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
2.012
lượt xem
266
download

BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bài tập Giải tích Ngành: Sư phạm Vật lý và Vật lý học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG

  1. Bài tập: Giải tích 1 – Ngành: Sư phạm Vật lý và Vật lý học BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG Hãy xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau:   1 1 x dx dx   2.  dx 1. 3. x 2 x3 3 0 x x 1 0  1 1 x2 dx  5.  ln xdx  e 1 4. 6. dx x3  1 x 0 0 0   1 x3 dx dx    1  cos x dx 7. 8. 9. x 4  sin x x  2x  2 2 1 0 0    2 e x x 2  10   e cos xdx  x dx 10. 11. 12. dx 3 x5  6 x  8 x2 0 0 0  1 1 x4  3x  1 ex sin x   x dx  13. 14. 15. dx dx x5  2 x 2  3 x 0 0 0  1 1 x2  4x  4 dx  16.  3 17.  (1  x) 2/3 dx 18. dx   3 0x  x x 1 . x 1 3 2 0    ex 1 2 sin x  x  tan xdx dx 19. 20. 21. dx 1 e2 x  1 2 2 0 0   2 dx dx 22.   xe 3 x 23. 24. dx | x  1| x  x 2/3 4 0 0 0    2 ln x dx dx 25.    dx 26. 27. 1  x2 2 x ln x sin x 1 1 0    1  cos x 2 ln x.cos x  e 1  e  dx  x dx  2 x x dx 28. 29. 30. x2  1 1 0 0 GV bộ môn: Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Tổ bộ môn Toán – lý – Khoa Vật lý – ĐH Sư phạm TpHCM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản