Bài tập về phân tích trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.084
lượt xem
326
download

Bài tập về phân tích trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập về phân tích trong doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về phân tích trong doanh nghiệp

  1. Ví dụ: Có tài liệu chi phí vật liệu để sản xuất sản phẩm tại một doanh nghiệp như trong bảng sau: Chỉ tiêu Kế Thực Chênh hoạch hiện lệch TH-KH Số lượng SP (cái) 1.000 1.200 + 200 Mức tiêu hao VL (kg) 10 9,5 - 0,5 Đơn giá VL (1000đ) 50 55 + 5 Yêu cầu 1. Xác định đối tượng phân tích 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng Bài làm 1. Xác định đối tượng phân tích - Gọi Q: chi phí vật liệu o a: nhân tố kl SP o b: nhân tố mức tiêu hao VL o c: nhân tố dơn giá vật liệu - Ta có: Q1 = a1b1c1 = 627.000 Q0 = a0b0c0 = 500.000 - Và ∆Q = Q1 – Q0 = +127.000 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 2.1 Ảnh hưởng bởi nhân tố số lượng sản phẩm ∆a = a1b0c0 - a0b0c0 = +100.000 2.2 Ảnh hưởng bởi nhân tố mức tiêu hao VL ∆b = a1b1c0 - a1b0c0 = - 30.000 2.3 Ảnh hưởng bởi nhân tố đơn giá VL ∆c = a1b1c1 - a1b1c0 = +57.000 3. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng
  2. 3.1 Nhân tố làm tăng chi phí vật liệu:+ 157.000 - SL SP: 100.000 - ĐGVL: 57.000 3.2 Nhân tố làm giảm CPVL: -30.000 - MTHVL: 30.000 Cộng +127.000 Bài 2: Nhân tố Ký Đơn vị Kế hoạch Thực hiện hiệu tính KL Tiêu thụ x Tấn 200 250 Suất Lnhuận y 1000đ/tấn 40 38 Yêu cầu 1. Xác định đối tượng phân tích 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng Bài làm 1. Xác định đối tượng phân tích - Gọi F là lợ nhuận - Ta có F1 = x1.y1 = 250 x 38 = 9.500 F0 = x0.y0 = 200 x 40 = 8.000 - Vậy đối tượng phân tích là: ∆F = F1 - F0 = 9.500 – 8.000 = + 1.500 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 2.1 Ảnh hương bởi nhân tố số lượng sản phẩm (x) ∆x = x1.y0 - x0.y0 = +2.000 2.2 Ảnh hương bởi nhân tố suất lợi nhận (y) ∆y = x 1.y1 - x1.y0 = -500 3. ∆x + ∆y = ?
Đồng bộ tài khoản