intTypePromotion=1

Bài thuyết trình Kinh tế phát triển: Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến vấn đề xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội thời kỳ 2001 - 2007

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
82
lượt xem
4
download

Bài thuyết trình Kinh tế phát triển: Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến vấn đề xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội thời kỳ 2001 - 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình Kinh tế phát triển: Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến vấn đề xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội thời kỳ 2001 - 2007 nêu lên mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội; ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến vấn đề xóa đói, giảm nghèo và công bằng xã hội; giải pháp cho vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Kinh tế phát triển: Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến vấn đề xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội thời kỳ 2001 - 2007

THẢO LUẬN<br /> KINH TẾ PHÁT TRIỂN<br /> NHÓM 3 – CH16G<br /> Trưởng nhóm<br /> Các thành viên<br /> <br /> : Phạm Thị Bảo Oanh<br /> : Vũ Ngọc Quang<br /> Phạm Thanh Nga<br /> Lê Thị Minh Ngọc<br /> Nguyễn Ngọc Bích<br /> Nguyễn Ngọc Mạnh<br /> Nguyễn Thu Phương<br /> Nguyễn Thị Hồng Nhung<br /> <br /> Đề tài:<br /> ẢNH HƯỞNG CỦA<br /> TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM<br /> ĐẾN VẤN ĐỀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO<br /> VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI<br /> THỜI KỲ 2001 - 2007<br /> <br /> KẾT CẤU ĐỀ TÀI<br /> • Chương 1: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế,<br /> xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội<br /> • Chương 2: Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến<br /> vấn đề xoá đói, giảm nghèo và công bằng xã hội<br /> • Chương 3: Giải pháp góp phần thúc đẩy tăng<br /> trưởng kinh tế và đảm bảo chất lượng xoá đói<br /> giảm nghèo, công bằng xã hội tại Việt Nam<br /> <br /> CHƯƠNG 1 - MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG<br /> TRƯỞNG KINH TẾ, XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO<br /> VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI<br /> 1. Tăng trưởng kinh tế<br /> 2. Xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội<br /> 3. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm<br /> nghèo và công bằng xã hội<br /> <br /> 1. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ<br /> <br /> 1.1. Khái niệm về tăng trưởng kinh tế:<br /> Là sự tăng thêm (hay gia tăng) về quy mô sản lượng của<br /> nền kinh tế trong một thời kì nhất định, đó là kết quả của tất<br /> cả các hoạt động sản xuất dịch vụ của nền kinh tế tạo ra.<br /> <br /> 1.2. Các chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng kinh tế:<br /> - Tổng sản phẩm quốc nội<br /> - Tổng thu nhập quốc dân<br /> - Thu nhập quốc dân<br /> - Tổng giá trị sản xuất<br /> - Tổng nhập được quyền chi<br /> <br /> : GDP<br /> : GNI<br /> : NI<br /> : GO<br /> : GDI<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản