intTypePromotion=1

Bài thuyết trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thúy Vân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

3
3.049
lượt xem
529
download

Bài thuyết trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài thuyết trình: tư tưởng hồ chí minh về dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

 1. Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
 2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN , DO DÂN , VÌ DÂN
 3. a. Dân chủ là gì? Dân chủ “là chính phủ được thành lập bởi nhân dân trong đó quyền lực tối cao được trao cho nhân dân và được thực hiện bởi nhân dân hoặc bởi các đại diện được bầu ra từ một hệ thống bầu cử tự do”. Theo Abrham Lincoln, dân chủ là kỳ họp Quốc hội khóa I của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa được một chính phủ “của khai mạc tại Nhà Hát lớn dân, do dân và vì dân”.
 4. b. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: Dân chủ là quyền lực của nhân dân là khát vọng của con người , là một hệ giá trị phản ánh trình độ phát triển của cá nhân và cộng đồng xã hội,là một phạm trù lịch sử,phạm trù chính trị. V.I.Lênin
 5. c. Quan niệm Hồ CHÍ Minh về dân chủ Người thường nêu ra những câu hỏi và cũng tự mình trả lời dưới các hình thức khác nhau trong quan hệ với vân đề nhà nước. Ví dụ :“Dân chủ là như thế nào?” Người tự trả lời: “Là dân làm chủ” Hồ Chi Minh đặt ra và trả lời một cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu nhất về khái niệm dân chủ và vấn đề dân chủ như sau:
 6. . m ân là Dân l àc D hủ DÂN CHỦ chủ năn lực g t hế v trác à vị a củ nhi h n ệm dâ của dân Dân chủ là khát vọng muôn đời của con người.
 7. Khát vọng muôn đời của con người là gì?
 8. Cả hai vấn đề trên”dân HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG là chủ và dân làm chủ”,luôn luôn đi đôi với nhau,thể hiện vị trí,vai trò ,quyền và trách nhiệm của nhân dân đối với Nhà Nước. “Tập hợp bốn phương manh lệ Trên, dưới đồng lòng, cả nước chung sức, Tướng, sỹ một lòng phụ tử, Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân…”
 9. Chủ tịch HCM nói chuyện với đồng bào về những nhiệm vụ kháng chiến, cứu đói
 10. Bác Hồ nói chuyện với đồng bào, cán bộ, bộ đội tại Thuận Châu ngày 7 tháng 5 năm 1959
 11. quyền văn lĩnh làm chủ hoá - kinh của vực xã tế nhân chính hội dân trị
 12. 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân là người giữ vai trò quyết định trên tất cả các lĩnh vực: từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội
 13. là ể th m , T ô n và Quy th ền ch ch g b ã chủ làm XH u ủ ức qu i bản cá bầ m thân c đo - cử iễ n àn CT a Người dân có hủ n quyền ca m qu và là ,C g ền ng sốn c uy ươ h iệ ủ Quyền tập thể Q h ìn v làm ch Pmm Đ i là nơ
 14. Đúng như Hồ Chí Minh nói: "Mọi quyền hạn đều của dân". Cán bộ từ Trung ương đến cán bộ ở các cấp các ngành đều là "đầy tớ" của dân, do dân cử ra và do dân bãi miễn. Vì sao dân có quyền hạn to lớn như vậy?
 15. Vì: Dân là gốc của nước. Dân là người đã không tiếc máu xương để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nước không có dân thì không thành nước. Nước do dân xây dựng nên, do dân đem xương máu ra bảo vệ, do vậy dân là chủ của nước. Nhân dân đã cung cấp cho Đảng những người con ưu tú nhất. Nhân dân là lực lượng biến chủ trương, đường lối của Đảng thành hiện thực.
 16. Làm thế nào để dân thực hiện được quyền làm chủ của mình? bản thân người dân phải có ý chí vươn lên Đảng phải lãnh đạo xây dựng được một Nhà nước của dân, do dân, vì dân; với hệ thống luật pháp, lấy việc bảo vệ quyền lợi của dân làm mục tiêu hàng đầu, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
 17. 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong lĩnh vực chính trị là quyền được có một nhà nước thực sự dân quyền mọi đại chủ biểu cho của dân phải người Dân chủ được nhân dân trong lĩnh dân bầu ra, tham mọi công vưc chính dân đều gia vào trị được bình công đẳng trước việc nhà pháp luật... bảo đảm giữ vững định nước hướng XHCN, giữ vững nền tảng CN Mác - Lênin và TTHồ Chí Minh
 18. Nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội năm 1946
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2