intTypePromotion=1

Báo cáo công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Chia sẻ: Vu Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
70
lượt xem
8
download

Báo cáo công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển cung cấp cho người đọc những dấu mốc lịch sử về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trong từng giai đoạn cụ thể, các chỉ tiêu về quy mô dân số, tỉ lệ gia tăng dân số trong thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

 1. DẤU MỐC LỊCH SỬ VỀ CÔNG TÁC DS-KHHGĐ Ngày 26/12/1961 Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Quyết định số 216-CP về việc sinh đẻ có hướng dẫn, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam về công tác DS-KHHGĐVới Quyết định này, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á triển khai chương trình DS-KHHGĐ..
 2. DẤU MỐC LỊCH SỬ VỀ CÔNG TÁC DS-KHHGĐ Ngày 26/12/1961 Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Quyết định số 216-CP về việc sinh đẻ có hướng dẫn, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam về công tác DS- KHHGĐVới Quyết định này, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á triển khai chương trình DS-KHHGĐ..
 3. Giai đoạn 1961-1975 TFR của Việt Nam giảm từ 6,3 con (1961) xuống còn Thủ tướng Phạm Văn Đồng Trưởng Ban chỉ đạo 5,25 con (1975) Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở Châu Á đã chính thức ban hành văn bản mang tính pháp lý về công tác DS-KHHGĐ Bộ trưởng Bộ Y tế Vũ Văn Cẩn Phó Trưởng Ban chỉ đạo
 4. Giai đoạn 1976-1990 Lần đầu tiên, các chỉ tiêu về dân số được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Sinh đẻ có hướng dẫn
 5. Giai đoạn 1991-2000 N ĂM 1 9 9 1 Ông Mai Kỷ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ Ông Nguyễn Lực Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ Thủ tướng Võ Văn Kiệt
 6. Giai đoạn 1991-2000 Một số văn bản quan trọng được ban hành trong giai đoạn này “Công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình là một bộ phận Nghị định 193-HĐBT ngày 19/6/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về Kinh phí đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 1992-2000 (tỷ đồng) quan chức năng,trọng nhiệm vụ,của quyền chiến hạn, tổ chứclược và chế độtriển bộ máy phát làm đất nước, là một 450 410 việc của Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ; 400 trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu của nước ta, 350 287.7 300 250 Quyết định 315-CT ngày 24/8/1992 của Thủ tướng Chính phủ về một yếu tin, tốgiáo cơdụcbản đểtruyền cao chất lượng cuộc sống 200 là Chiến lược Thông và tuyên nângDS-KHHGĐ 150 100 27 của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội”; 50 0 1992 1995 2000 Nghị quyết 04-NQ/HNTW ngày 14/1/1993 Hội nghị lần thứ IV BCH Trung ương Đảng khóa VII về chính sách DS-KHHGĐ “Không một ngày Quyết định 270/TTg tổ chức 3/6/1993 và cátướng của Thủ nhân phủ đứng ngoài cuộc vận nào Chính phê duyệt Chiến lược DS-KHHGĐ đến năm 2000 động này”. Nghị định 42/CP ngày 21/6//1993 của Chính phủ về chức năng, (Trích Nghị quyết số 04-NQ-HNTW (khoá VII) về chính nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và lề lối làm việc của Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ...... sách DS-KHHGĐ)
 7. Giai đoạn 1991-2000 NĂM 1997 Năm 2000, Quy mô dân số Việt Năm Nam là 77,6 triệu người, thấp 2000, hơn 4,4 triệu Việt Nam TFR người solà với 2,3 con, thấp hơn 0,6 con so với mục tiêu đề ra. mục tiêu đề ra là 2,9 con. Trần Thị Chung Chiến Tốc độ gia tăng dân số Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ quá nhanh đã cơ bản được kiềm chế
 8. Giai đoạn 1991-2000 NĂM 1997 NĂM 1999 Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân Việt Nam được nhận giải thưởng về chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ Dân số của Liên Hợp Quốc năm 1999 ban Quốc gia DS-KHHGĐ
 9. Giai đoạn 2001-2007 N ĂM 2 0 0 2 Pháp lệnh Dân số được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành. Nghị quyết số 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Năm 2006, Việt Nam đạt mức sinh thay thế về đích sớm hơn 10 năm so với mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) đề ra. Lê Thị Thu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em
 10. Giai đoạn 2007-2011 N ĂM 2 0 0 7 Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, Chính phủ đã giải thể Uỷ ban DSGĐTE, đưa lĩnh vực DS-KHHGĐ về ngành Y tế. Mỗi khi có thay đổi về tổ chức, khó có thể tránh khỏi sự xáo động về mặt tư tưởng, nhận thức và những “chuyệch choạc” trong những bước đi ban đầu.
 11. Giai đoạn 2007-2011 N ĂM 2 0 0 7 TS. Nguyễn Quốc Triệu Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã khẩn cấp thành lập 5 đoàn công tác do các Thứ trưởng làm trưởng đoàn đi các tỉnh/TP trong cả nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và truyền đạt những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DS- KHHGĐ tới các đồng chí lãnh đạo các ĐP.
 12. Giai đoạn 2007-2011 N ĂM 2 0 0 7 Kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị Thông báo số 160-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg, Công điện số 695/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ,...
 13. Giai đoạn 2001-2010 Năm 2010 Năm 2010 Góp phần cùng toàn ngành Y tế Năm 2009 Hoàn hoàn thành 4/4 chỉ tiêu Quốc Công tác thành vượt hội giao và DS-KHHGĐ mức chỉ 15/15 chỉ tiêu đã hoàn tiêu Quốc Chính phủ giao cho ngành y tế thành chỉ hội giao tiêu giảm sinh
 14. Giai đoạn 2001-2010 Các chỉ tiêu về quy mô dân số, tỉ lệ gia tăng dân số đều đạt và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Chiến lược dân số giai đoạn 2001-2010 đề ra.
 15. Bộ trưởng Bộ Y tế Giai đoạn Mới N Ă M 2 0 11 NHIỀU VĂN BẢN QUAN TRỌNG CÓ TINH CHIẾN LƯỢC ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2012-2015 Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Đề án can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2011-2020 đã được trình PGS.TS. NGUYỄN THỊ KIM TIẾN Chính phủ Bộ trưởng Bộ Y tế
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2