Báo cáo Đầu tư dự án Trung tâm đua ngựa thể thao vui chơi giải trí Cần Thơ

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
17
lượt xem
5
download

Báo cáo Đầu tư dự án Trung tâm đua ngựa thể thao vui chơi giải trí Cần Thơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án này với mục tiêu xây dựng một trường đua ngựa hiện đại bậc nhất Đông Nam Á hiện nay, đồng thời trường đua đáp ứng được các tiêu chuẩn Quốc tế, để có thể tổ chức các giải đua ngựa danh tiếng, hướng đến xây dựng một trường đua có thể tổ chức được các môn đua ngựa thuộc hệ thống thi đấu của Seagame, Olympic.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Đầu tư dự án Trung tâm đua ngựa thể thao vui chơi giải trí Cần Thơ

Dự án Trung tâm đua ngựa thể thao vui chơi giải trí Cần Thơ.<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> BÁO CÁO ĐẦU TƯ<br /> <br /> DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐUA NGỰA THỂ<br /> THAO VUI CHƠI GIẢI TRÍ CẦN THƠ<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> <br /> Tổng Giám đốc<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> DỰ ÁN VIỆT<br /> P. Tổng Giám đốc<br /> <br /> SANG PYUNG JUNG<br /> <br /> NGUYỄN BÌNH MINH<br /> <br /> CÔNG TY CHR CẦN THƠ<br /> <br /> Tháng 06/2018<br /> Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt<br /> <br /> 1<br /> <br /> Dự án Trung tâm đua ngựa thể thao vui chơi giải trí Cần Thơ.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 5<br /> I. Giới thiệu về chủ đầu tư............................................................................. 5<br /> II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án...................................................................... 5<br /> III. Sự cần thiết xây dựng dự án. ................................................................... 5<br /> IV. Các căn cứ pháp lý. ................................................................................. 6<br /> V. Mục tiêu dự án.......................................................................................... 7<br /> V.1. Mục tiêu chung. ..................................................................................... 7<br /> V.2. Mục tiêu cụ thể. ..................................................................................... 7<br /> CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN ......................... 9<br /> I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. ..................................... 9<br /> I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án................................................ 9<br /> I.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm<br /> 2030. ............................................................................................................ 21<br /> II. Quy mô đầu tư của dự án. ...................................................................... 28<br /> II.1. Đánh giá nhu cầu thị trường. ............................................................... 28<br /> II.2. Quy mô đầu tư của dự án..................................................................... 29<br /> III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. ..................................... 30<br /> III.1. Địa điểm xây dựng. ............................................................................ 30<br /> III.2. Hình thức đầu tư. ................................................................................ 31<br /> IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. ........ 31<br /> IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. ......................................................... 31<br /> IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án... 31<br /> CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG<br /> TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ .................... 33<br /> I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. .................................... 33<br /> II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. .............................. 33<br /> II.1 Trường đua ngựa. ................................................................................. 33<br /> Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt<br /> <br /> 2<br /> <br /> Dự án Trung tâm đua ngựa thể thao vui chơi giải trí Cần Thơ.<br /> <br /> II.2 Công viên nước..................................................................................... 37<br /> II.3. Các khu cá cược trực tuyến ................................................................. 39<br /> II.4. Công viên giải trí ................................................................................. 40<br /> II.5. Khu khách sạn, căn hộ, chung cư. ....................................................... 41<br /> II.6. Khu triển lãm, bảo tàng ....................................................................... 42<br /> II.7. Khu trung tâm thương mại .................................................................. 42<br /> II.8. Khu dịch vụ công cộng ........................................................................ 42<br /> II.9. Khu biểu diễn văn hóa nghệ thuật ....................................................... 43<br /> CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................... 44<br /> I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ<br /> tầng. ..................................................................................................................... 44<br /> II. Các phương án xây dựng công trình. ..................................................... 44<br /> III. Phương án tổ chức thực hiện................................................................. 45<br /> IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án..... 45<br /> IV.1. Phân đoạn và tiến độ thực hiện. ......................................................... 45<br /> IV.2. Hình thức quản lý dự án..................................................................... 46<br /> CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG<br /> CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG ..................... 47<br /> I. Đánh giá tác động môi trường. ................................................................ 47<br /> I.1 Giới thiệu chung: ................................................................................... 47<br /> I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .................................... 47<br /> I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án ................................ 48<br /> I.4. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng ........................................... 48<br /> II. Tác động của dự án tới môi trường. ....................................................... 48<br /> II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm ......................................................................... 48<br /> II.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường ...................................................... 50<br /> II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường. .. 51<br /> II.4. Kết luận: ............................................................................................. 53<br /> CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ<br /> HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN .................................................................................. 54<br /> Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt<br /> 3<br /> <br /> Dự án Trung tâm đua ngựa thể thao vui chơi giải trí Cần Thơ.<br /> <br /> I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án. .............................................. 54<br /> II. Nguồn vốn và Tiến độ thực hiện của dự án. .......................................... 58<br /> III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. ....................................... 63<br /> III.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. ................................................ 63<br /> III.2. Các thông số tài chính của dự án. ...................................................... 64<br /> III.2.1. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn. ..................... 64<br /> III.2.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu. .............. 64<br /> III.2.3. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV). ....................... 65<br /> III.2.4. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). ................................ 65<br /> KẾT LUẬN ......................................................................................................... 66<br /> I. Kết luận. ................................................................................................... 66<br /> II. Đề xuất và kiến nghị. .............................................................................. 66<br /> PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ......... 67<br /> 1. Bảng tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện của dự án. ....... 67<br /> 2. Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. ............................................... 74<br /> 3. Bảng phân tích doanh thu và dòng tiền của dự án .................................. 86<br /> 4. Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn. ......................................... 95<br /> 5. Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. ................. 95<br /> 6. Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần của dự án................................ 97<br /> 7. Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dự án. ........................ 97<br /> <br /> Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt<br /> <br /> 4<br /> <br /> Dự án Trung tâm đua ngựa thể thao vui chơi giải trí Cần Thơ.<br /> <br /> CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU<br /> I. Giới thiệu về chủ đầu tư.<br /> 1. CÔNG TY CHR CẦN THƠ<br /> Địa chỉ trụ sở: 69/24 Lộ Vành Đai Phi Trường, Phường An Thới, Quận Bình<br /> Thủy, Tp.Cần Thơ<br /> MST: 1801562186<br /> Đại diện: Ông SANG PYUNG JUNG<br /> <br /> Chức vụ: Tổng Giám đốc<br /> <br /> 2. CÔNG TY TNHH CHR HONGKONG<br /> Địa chỉ: FC C9, 20/F MAI LUEN IND, BI.DG. 32-31 Kung Yip St, Kwai<br /> Chung, New Territories Hongkong<br /> MST: 68053423<br /> 3. CÔNG TY TNHH SIBC INTERNATIONAL<br /> Địa chỉ: 82 F, Regus RM# 8213, ICC, 1Austine Road, Kowloon, Hongkong<br /> MST: 1777677<br /> 4. CÔNG TY<br /> INTERNATIONAL<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> HONG<br /> <br /> KONG<br /> <br /> ZHONGLIAN<br /> <br /> DENON<br /> <br /> Địa chỉ: F 2404, Block A, Danbo Bai Lu B/D, Shenhu East Road, Shenzhen<br /> city, China.<br /> MST: 1859602<br /> II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.<br /> Tên dự án: Trung tâm đua ngựa thể thao vui chơi giải trí Cần Thơ<br /> Địa điểm: Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.<br /> Tổng mức đầu tư của dự án<br /> : 11.346.141.653.000 đồng (Mười một<br /> nghìn ba trăm bốn mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm năm<br /> mươi ba nghìn đồng).<br /> Trong đó:<br />  Vốn tự có (huy động)<br /> <br /> : 11.346.141.653.000 đồng.<br /> <br />  Vốn vay tín dụng: 0 đồng<br /> III. Sự cần thiết xây dựng dự án.<br /> Đua ngựa là môn thể thao lâu đời nhất thế giới. Olympic cổ đại của Hy Lạp<br /> (năm 684 trước Công nguyên) đã có môn đua ngựa. Đấy cũng là môn thịnh hành<br /> tại đế chế La Mã.<br /> Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản