intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tàng – thư viện tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
119
lượt xem
51
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tàng – thư viện tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước hết luận văn hệ thống lại lý thuyết về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trên cơ sở lý thuyết đó tác giả đem đối chiếu với thực tế hoạt động quản lý dự án Bảo tàng – Thư viện tỉnh Quảng Ninh, phân tích những điểm đã đạt được, những điểm còn hạn chế, những nội dung có thể khắc phục được để nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao chất lượng dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tàng – thư viện tỉnh Quảng Ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> NGÔ TRỌNG NGHĨA<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ<br /> DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẢO<br /> TÀNG – THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG NINH<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> TS.PHẠM THỊ THU HÀ<br /> <br /> Hà Nội – 2013<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để có thể hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ một cách hoàn chỉnh, bên<br /> cạnh sự nổ lực cố gắng của bản thân tôi còn có sự hướng dẫn nhiệt tình của<br /> quý Thầy Cô,cũng như sự động viên ủng hộ của gia đình, bạn bè và đồng<br /> nghiệp trong suốt thời gian học tập nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ.<br /> Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến TS.Phạm Thị Thu Hà, người đã<br /> hết lòng hướng dẫn và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn<br /> này. Xin gửi lời tri ân nhất của tôi đối với những điều mà Cô đã dành cho tôi.<br /> Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể quý Thầy Cô trong<br /> Khoa sau đại học của Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã tận tình truyền<br /> đạt những kiến thức quý báu cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho<br /> tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và cho đến khi thực hiện đề tài<br /> luận văn này.<br /> Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, những người đã không<br /> ngừng động viên, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt thời<br /> gian học tập và thực hiện luận văn.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn đến các anh chị và<br /> các bạn đồng nghiệp đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập,<br /> nghiên cứu và cung cấp những tư liệu cũng như những góp ý quý báu để tôi<br /> có thể hoàn thành luận văn.<br /> Xin chân thành cảm ơn.<br /> Hà Nội, tháng 9 năm 2013<br /> Người thực hiện Luận văn<br /> <br /> Ngô Trọng Nghĩa<br /> <br /> Ngô Trọng Nghĩa – CA110348<br /> <br /> -1-<br /> <br /> QTKD.HL 2011A<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu của bản thân<br /> tôi, các số liệu nêu trong Luận văn là trung thực. Những kiến nghị đề xuất<br /> trong Luận văn là của cá nhân không sao chép của bất kỳ tác giả nào.<br /> Ngô Trọng Nghĩa<br /> <br /> Ngô Trọng Nghĩa – CA110348<br /> <br /> -2-<br /> <br /> QTKD.HL 2011A<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN................................................................................................................ 1<br /> LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................... 2<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... 3<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................................................................. 7<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................................. 8<br /> LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................ 9<br /> 1. Lý do lựa chọn đề tài. .............................................................................................. 9<br /> 2. Mục đích nghiên cứu. .............................................................................................. 9<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu. ........................................................................................... 10<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu. ..................................................................................... 10<br /> 5. Đóng góp của luận văn. ......................................................................................... 10<br /> 6. Kết cấu luận văn. ................................................................................................... 10<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ<br /> ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .......................................................... 11<br /> 1.1.Dự án đầu tư. ......................................................................................................... 11<br /> 1.1.1. Khái niệm cơ bản về đầu tư. ............................................................................. 11<br /> 1.1.2. Khái niệm về dự án. .......................................................................................... 13<br /> 1.1.3. Sự cần thiết phải tiến hành đầu tư theo dự án. ................................................ 16<br /> 1.2.Dự án đầu tư xây dựng công trình. ...................................................................... 18<br /> 1.2.1. Khái niệm. ......................................................................................................... 18<br /> 1.2.2. Phân loại dự án đầu tư ..................................................................................... 19<br /> 1.2.3. Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. ................................. 21<br /> 1.3.Quản lý dự án đầu tư. ........................................................................................... 27<br /> 1.3.1. Khái niệm về quản lý dự án. ............................................................................. 27<br /> 1.3.2. Lập kế hoạch. .................................................................................................... 29<br /> 1.3.3. Điều phối và tổ chức.......................................................................................... 29<br /> <br /> Ngô Trọng Nghĩa – CA110348<br /> <br /> -3-<br /> <br /> QTKD.HL 2011A<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 1.3.4. Kiểm soát. .......................................................................................................... 29<br /> 1.3.5. Đặc điểm của quản lý dự án. ............................................................................ 29<br /> 1.3.6. Tác dụng của quản lý dự án đầu tư.................................................................. 30<br /> 1.4.Nội dung của quản lý dự án đầu tư. ..................................................................... 31<br /> 1.4.1. Quản lý vĩ mô đối với hoạt động dự án. ........................................................... 31<br /> 1.4.2. Quản lý vi mô đối với hoạt động dự án. ........................................................... 31<br /> 1.4.3. Lĩnh vực quản lý dự án. .................................................................................... 32<br /> 1.4.4. Quản lý theo chu kỳ dự án. ............................................................................... 33<br /> 1.5.Các hình thức quản lý dự án................................................................................. 34<br /> 1.5.1. Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. ................................................ 34<br /> 1.5.2. Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án............................................................. 35<br /> 1.5.3. Hình thức chìa khóa trao tay. ........................................................................... 35<br /> 1.5.4. Hình thức tự làm. .............................................................................................. 36<br /> 1.5.5. Những căn cứ để lựa chọn mô hình tổ chức quản lý dự án. ............................ 36<br /> 1.6.Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng<br /> công trình ............................................................................................................... 37<br /> 1.7.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công<br /> trình. ...................................................................................................................... 39<br /> 1.7.1 Yếu tố vĩ mô. ....................................................................................................... 39<br /> 1.7.2 Yếu tố vi mô. ....................................................................................................... 41<br /> 1.8.Định hướng nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng<br /> công trình. .............................................................................................................. 43<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG I .............................................................................................. 44<br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN<br /> ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG – THƯ VIỆN TỈNH<br /> QUẢNG NINH ...................................................................................................... 46<br /> 2.1.Giới thiệu tổng quan về chủ đầu tư. ..................................................................... 46<br /> 2.1.1. Giới thiệu chung. ............................................................................................... 46<br /> <br /> Ngô Trọng Nghĩa – CA110348<br /> <br /> -4-<br /> <br /> QTKD.HL 2011A<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản