Báo cáo kết quả công tác

Chia sẻ: TÚ DƯƠNG NGỌC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
393
lượt xem
88
download

Báo cáo kết quả công tác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng báo cáo kết quả công tác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kết quả công tác

  1. Mã tài liệu: HC – 12 – BM05 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ Phiên bản: Ver 1.0 CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Ngày ban hành: 15/02/08 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC Người đi công tác:............................................Bộ phận:........................................................................... Thời gian:.........................................................Nơi đến:........................................................................... Nội dung chính công tác:.......................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. 1. Các công việc đã thực hiện được Stt Nội dung công việc Thời gian Mức kết quả 2. Các công việc chưa thực hiện được, lý do Stt Nội dung chưa thực hiện Lý do 3. Đề nghị ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 4. Ý kiến nhận xét của quản lý ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Người lập Quản lý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản