intTypePromotion=1
ADSENSE

BÁO CÁO KHOA HỌC : LUYỆN TẬP TÍNH GÀ TRỐNG ĂN RIÊNG ĐÊ NÂNG CAO TỶ LỆ CÓ PHÔI VÀ ẤP NỞ Ở ĐÀN GÀ GIỐNG BỐ MẸ ROSS 308 TẠI XÍ NGHIỆP GÀ GIỐNG TAM ĐẢO

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

120
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề đảm bảo chế độ ăn khác nhau cho gà trống khi nuôi chung cùng gà mái quy trình nuôi dưỡng gà giống sinh sản thường chỉ định dùng các hệ thống máng ăn khác nhau trong cùng một chuồng nuôi (Horn Peter, 1981). Trong suốt giai đoạn khai thác trứng giống, gà trống trong đàn thường được cho ăn theo định lượng và chất lượng thức ăn riêng. Các máng ăn của gà trống thường treo cao, nhằm tránh gà mái ăn thức ăn của gà trống. Máng ăn của gà mái có chụp bảo vệ riêng, không để gà trống có thể chui...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO KHOA HỌC : LUYỆN TẬP TÍNH GÀ TRỐNG ĂN RIÊNG ĐÊ NÂNG CAO TỶ LỆ CÓ PHÔI VÀ ẤP NỞ Ở ĐÀN GÀ GIỐNG BỐ MẸ ROSS 308 TẠI XÍ NGHIỆP GÀ GIỐNG TAM ĐẢO

  1. NGUYỄN MINH QUANG –Luyện tập tính gà trống ăn riêng để nâng cao... LUYỆN TẬP TÍNH GÀ TRỐNG ĂN RIÊNG ĐÊ NÂNG CAO TỶ LỆ CÓ PHÔI VÀ ẤP NỞ Ở ĐÀN GÀ GIỐNG BỐ MẸ ROSS 308 TẠI XÍ NGHIỆP GÀ GIỐNG TAM ĐẢO Nguyễn Minh Quang1*, Trần Quang Diên và Nguyễn Văn Xuân *Tác giả liên hệ: Nguyễn Minh Quang. Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Trung ương Tel: (04) 36.861.138; Email: vnfeed@fmail.vnn.vn) ABSTRACT Apply the method rearing males to get a trained character going into pen for feed sex separately with a purpose to increase the rates of fertility and hatchability of Ross 308 parent stock in the Tam Dao breeding chicken Farm The method rearing males to get a trained character going into pen for feed sex separately were applied to Rc2 Ross 308 parent stock beginning with 2.566 layers and 326 males. Another control Rc1 stock were reared with a traditional method beginning with 2.394 layers and 326 males. From 45 to 54 week of age total 10 batches of eggs from two stocks exactly 54.150 and 56.700 pices were collected to hatch for controling and comparing. During testing time the average rates of female/ male of Rc1 and Rc2 were 7,70 and 7,73, the average rates of lay were 61,76% and 61,73%. The males firmly fed with their fitting diet and developed in taget body weight. The results were increasing the rate of fertility with 9,5% of hatchability with 6,92% and 10,62% of first class chickens better than a traditional method. Otherwise spaired a count of money for buying the grid roofs for a layer pan feeders and the investment of cleanning and conserving them. Key words: Ross chicken, parent stock, method of rearing males, rates of male/female, fertility,hatchability, ĐẶT VẤN ĐỀ Đề đảm bảo chế độ ăn khác nhau cho gà trống khi nuôi chung cùng gà mái quy trình nuôi dưỡng gà giống sinh sản thường chỉ định dùng các hệ thống máng ăn khác nhau trong cùng một chuồng nuôi (Horn Peter, 1981). Trong suốt giai đoạn khai thác trứng giống, gà trống trong đàn t hường đ ược cho ăn theo định lượng và chất lượng thức ăn riêng. Các máng ăn của gà trống thường treo cao, nhằm tránh gà mái ăn thức ăn của gà trống. Máng ăn của gà mái có chụp b ảo vệ riêng, không đ ể gà trống có thể chui đầu vào ăn thức ăn của gà mái đ ược. Trong thực tế nuôi d ưỡng các đàn gà bố mẹ Ross 308 ở Tam Đảo, các chụp máng ăn P50 của gà mái qua thời gian sử dụng bị han rỉ, một số các mố i hàn b ị bong, các khe hở giữa các nan bị dãn cách, hoặc hàn không đúng k ỹ thuật, dẫn tới việc gà trống ăn vụng đ ược thức ăn của gà mái. Do vậy, trọng lượng cơ thể gà trống luôn vượt quá mức thể trọng quy định, đa phần gà trống quá to b éo, dẫn tới khả năng đạp mái kém, tỷ lệ trứng đậu phôi không cao và kết quả ấp nở thấp. Những năm gần đây một số tác giả Việt Nam đã đề cập đến việc nghiên cứu tập tính và ứng dụng tập tính của vật nuôi để tăng khả năng sản xuất và hiệu quả nuôi dưỡng (Đỗ Thị Thanh Vân và cs, 2005, Vũ Chí Cương, 2006, Đàm Văn Tiện và Phan Vũ Hải, 2007). Để tìm giải pháp đảm bảo cho gà trống ăn đúng khẩu phần quy định, không ăn vụng được thức ăn của gà mái, giữ cho trọng lượng cơ thể theo quy chuẩn của giống, có sức khoẻ tốt, nâng cao khả năng thụ tinh và khả năng ấp nở của trứng giống. Ngo ài ra, luyện tập tính gà trống ăn riêng trong quây còn tiết kiệm được phần chi phí đầu tư các chụp máng ăn của gà mái. Do vậy, chúng tôi tiến hành thí nghiệm ’’Luyện tập tính gà trống ăn riêng đ ể nâng cao tỷ lệ có phôi và ấp nở ở đàn gà giống Bố mẹ Ross 308 tại Xí nghiệp gà giống Tam Đảo ’’ VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU Đối tượng và thời gian và địa điểm nghiên cứu Đối tượng: Đàn gà giống bố mẹ Ross 308 từ tuần tuổi thứ 20 đ ược bố trí nuôi tách riêng thành 1
  2. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 19-Tháng 8-2009 hai chu ồng. Chuồng 1 (đàn Rc1): nuôi theo phương pháp truyền thống d ùng máng ăn gà mái có chụp máng ăn bảo vệ và có máng ăn riêng cho gà trống đ ược treo cao. Chuồng thứ hai (đàn Rc2) đ ược nuôi theo phương pháp rèn luyện tập tính đuổi nhốt gà trống ăn riêng trong quây. T ỷ lệ trống/mái ban đầu của hai đ àn được phân bổ đều theo tỷ lệ là 1/8. Số lượng gà thí nghiệm của đàn Rc1 có số lượng mái đẻ đầu kỳ là 2.394 mái và 320 trống, đ àn Rc2 là 2.566 mái và 326 trống. Thời gian: Lấy trứng ấp từ 01/06/08 đến 30/09/2008. Khi gà 45 -54 tuần tuổi. Địa điểm: Tại Xí nghiệp gà Tam Đảo - Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi TW. Phương pháp nghiên cứu Trong mỗi ô chuồng nuôi gà đẻ theo phương pháp rèn luyện tập tính đuổi nhốt gà trống ăn riêng, một khoảng diện tích bằng 10% diện tích của ô chuồng đ ược quây lại bắng khung lưới mắt cáo cao từ 1,5 - 2 m. Quây có bố trí cửa ra vào, trong quây treo đủ số lượng máng ăn P50 cho toàn bộ số gà trống trong ô chuồng đó. Đầu giờ sáng mỗi ngày, trước khi cho gà ăn, công nhân lùa bắt tất cả gà trống vào trong quây và đóng cửa lại. Sau khi định lượng khẩu phần và lượng TĂ trong ngày cho gà trống và gà mái xong thì tiến hành cho các ô gà trống và ô gà mái ăn riêng vào cùng một thời điểm. Sau khi ăn kiểm tra TĂ trong máng của gà trống và gà mái đ ã hết, ta mở cửa quây và đuổ i gà trống ra khỏi quây để hoà nhập lại cùng đàn. Thời điểm ghép trống/mái là sau 1tháng rèn luyện tập tính đuổi nhốt ăn riêng, gà trống luyện thành phản xạ có điều kiện theo thói quen. Sau này, vào mỗi buổi sáng đầu giờ, khi mở cửa quây gà trống sẽ tự động vào trong quây để ăn, công nhân không phải vất vả đuổi gà trống vào quây như những ngày đầu. Các lô trứng ấp thí nghiệm tiến hành lấy trong mười tuần, mỗi tuần mỗi đ àn song song lấy một lô trứng ấp đối chứng đ ể so sánh, mỗi lô trứng ấp của hai đàn được đưa vào ấp trong cùng một máy ấp và cùng một giờ. Tiến hành kiểm tra sinh vật của các lô trứng ấp lúc 11 ngày tu ổi để xác định tỷ lệ trứng không p hôi, chết phôi từ đó xác định tỷ lệ phôi. Các chỉ tiêu theo dõi Đánh giá kết quả ấp nở: tỷ lệ gà nở loại 1, lo ại 2 và tỷ lệ nở của các lô trứng của hai đàn. Theo dõi tỷ lệ đẻ và t ỷ lệ trống/mái của hai đàn trong thời gian lấy trứng ấp. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của hai phương pháp chăn nuôi gà trong thí nghiệm trên. Xử lý số liệu Số liệu đ ược xử lý trên máy tính bằng Excel và Minitab.13 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết quả kiểm tra sinh vật của các lô trứng ấp lúc 11 ngày tuổi Kết quả thể hiện ở Bảng 1. Với đàn Rc1, tổng số lượng trứng vào ấp của 10 lô là 54.150 quả. Trong đó, trứng không phôi là 9 .677quả, chiếm 17,87%, trứng chết phôi 1.981quả, chiếm 3,66%. Tổng số trứng cả 2 loại trên là 11.658 quả, chiếm 21,53%. Do vậy, tỷ lệ trứng có p hôi đ ạt 78,47%. 2
  3. NGUYỄN MINH QUANG –Luyện tập tính gà trống ăn riêng để nâng cao... Với đàn Rc2 , tổng số lượng trứng vào ấp của 10 lô là 56.700quả. Trong đó , không phôi là 5.565 qu ả chiếm 9,81%, trứng chết phôi là 1.257qu ả, chiếm 2,22%. Tổng số trứng bị loại là 6.822 quả, chiếm 12,03%, do vậy, tỷ lệ trứng có phôi đạt 87,97%. Như vậy, so với đàn Rc2 thì đ àn Rc1 có tỷ lệ trứng không phôi cao hơn 8,06%, trứng chết p hôi là 1 ,44% và t ỷ lệ trứng có p hôi ngược lại thấp hơn 9,5%. Sự chênh lệnh về t ỷ lệ trứng có p hôi giữa hai đàn là 9,5% là có ý nghĩa đáng kể (P
  4. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 19-Tháng 8-2009 đó, tỷ lệ nở gà lo ại 1 cao hơn là 10,62% và ngược lại gà lo ại 2 thấp hơn 3,8%. Sự chênh lệnh về tổng tỷ lệ nở gà loại 1 và lo ại 2 giữa hai đ àn 6,92% là sai khác có ý nghĩa (P
  5. NGUYỄN MINH QUANG –Luyện tập tính gà trống ăn riêng để nâng cao... Tương tự, ở đàn Rc2 tỷ lệ này là 7 ,7 - 7 ,9 con và tỷ lệ mái/trống bình quân/kỳ là 7,7con. So sánh tỷ lệ mái/trống của 2 đàn là tương đương nhau (7,7) không có sự sai khác đáng kể. Từ kết quả trên ta thấy, cả 2 đàn Rc1 và Rc2 trong thí nghiệm có t ỷ lệ gà mái/trống là 7,70 và 7,73 con là tương đương, tỷ lệ đẻ là 61,76% và 61,73% là chênh nhau không đáng kể (p
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=120

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2