intTypePromotion=3

Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng: Quy chế quản lý rừng

Chia sẻ: Nguyễn Tý | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:25

0
123
lượt xem
21
download

Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng: Quy chế quản lý rừng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng với đề tài "Quy chế quản lý rừng" trình bày các nội dung sau: các qui định chung, quản lý rừng đặc dụng, quản lý rừng phòng hộ, quản lý rừng sản xuất, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong báo cáo này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng: Quy chế quản lý rừng

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG BÁO CÁO ĐỀ TÀI: QUY CHẾ QUẢN LÝ RỪNG GVHD: TS.NGÔ AN NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 5 THỨ 7
 2. DANH SÁCH NHÓM: HỌ VÀ TÊN MSSV 1. VƯƠNG QUỐC HÙNG CƯỜNG 11157090 2. LÊ THỊ THỜI 11157061 3. HỒ THỊ ẢNH NGUYỆT 11157415 4. NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG 11157256 5. HOÀNG THỊ HUỆ 11157145 6. NGUYỄN THỊ QUÝ MY 11149491 7. HOÀNG THỊ YẾN 11149448
 3. NỘI DUNG I CÁC QUY ĐỊNH CHUNG II QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG III QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ IV QUẢN LÝ RỪNG SẢN XUẤT V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 4. I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Điều 2: Đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Nguyên tắc tổ chức quản lý rừng Điều 5: Tổ chức quản lý rừng Điều 6: Phân cấp về mức độ phòng hộ xung yếu của rừng và đất lâm nghiệp
 5. I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 7: Phân chia xác định ranh giới rừng Điều 8: Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng Điều 9: Quy hoạch ,kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;thống kê, kiểm kê,theo dõi diễn biến tài nguyên rừng,lập hồ sơ quản lý rừng Điều 10: Cải tạo rừng tự nhiên Điều 11: Thanh lý rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vố ngân sách nhà nước Điều 12 : Săn bắn ,bẫy, bắt động vật rừng
 6. II.QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG MỤC 1 MỤC 2 Bảo vệ, Tổ chức phát triển quản lý và sử rừng đặc dụng dụng rừng đặc dụng
 7. Mục 1: Tổ chức quản lý rừng đặc dụng Phân loại rừng đặc dụng Quản lý các hợp phần Khu rừng bảo tồn Khu bảo Khu bảo nghiên Vườn tài tồn thiên vệ cảnh cứu,thực quốc gia nguyên nhiên quan nghiệm sinh vật khoa học biển và đất ngập
 8. Mục 1: Tổ chức quản lý rừng đặc dụng Vườn quốc gia Cát Tiên Khu bảo tồn thiên nhiên Yokdon
 9. Mục 1: Tổ chức quản lý rừng đặc dụng Điều 16:Tổ chức bộ máy của ban quản lý rừng đặc dụng Những khu rừng đặc dụng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập thì tổ chức bộ máy của ban quản lý khu rừng do cơ quan thành lập ban quản lý quyết định. Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu rừng đặc dụng thống nhất trong toàn quốc.
 10. Mục 2: Bảo vệ,phát triển và sử dụng rừng đặc dụng
 11. III. QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ Mụ c 1 M ục 2 Bảo vệ, phát Tổ chức quản triển và sử lý rừng phòng dụng rừng hộ phòng hộ
 12. Mục 1: Tổ chức quản lý rừng phòng hộ Phân loại rừng phòng hộ Rừng Rừng Rừng Rừng phòng phòng phòng phòng hộ hộ chắn hộ chắn hộ bảo đầu gió,chắn sóng lấn vệ môi nguồn cát bay biển trường
 13. Rừng phòng hộ đầu nguồn ở Rừng phòng hộ ven biển ở Tiền Quảng Trị Giang
 14. Rừng chắn cát ở xã Điền Môn
 15. Điều 27: Tổ chức bộ máy quản lý rừng phòng hộ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về tổ chức bộ máy,biên chế Ban quản lý khu rừng phòng hộ thuộc tỉnh,thành phố;Bộ quốc phòng ,Bộ Công an quyết định về tổ chức bộ máy đối với các khu rừng phòng hộ do mình quản lý. Biên chế ban quản lý khu rừng phòng hộ ít nhất có từ 7-9 người.
 16. Mục 2: Bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng phòng hộ
 17. Mục 1: Tổ chức quản lý rừng sản xuất Phân loại rừng sản xuất Rừng giống: Rừng trồng: Ø Rừng giống Rừng tự nhiên: ü Rừng trồng được ü Rừng tự nhiên bằng vốn chuyển hóa và Rừng được ngân sách từ rừng tự phục hồi bằng nhà nước nhiên hoặc biện pháp ü Rừng trồng rừng trồng khoanh nuôi bằng vốn Ø Rừng trồng xúc tiến tái chủ tự đầu và vườn sinh tự nhiên tư giống
 18. Rừng tự nhiên Rừng tràm ở Long An
 19. Điều 35: Tổ chức quản lý rừng sản xuất: Chủ rừng được nhà nước giao rừng ,cho thuê rừng sản xuất tự tổ chức,quản lý,sử dụng rừng được giao ,được thuê theo Quy chế này và theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản