BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 2

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
126
lượt xem
14
download

BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo hiểm xã hội …....................... BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI (B 05b – BH) Quý...............Năm................. 1 – Các chỉ tiêu đối với BHXH Quận, Huyện S TT A Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính Mẫu số: B05 b-BH BHXH Quận, Huyện B Số đã thu kỳ trước chưa nộp về BHXH 1 Điều chỉnh số thu kỳ trước (nếu có) Thu BHXH bắt Thu BHXH tự buộc nguyện 2 3 Số đã thu trong kỳ Thu BHXH bắt Thu BHXH tự buộc nguyện 4 5 Số đã chuyển BHXH tỉnh trong kỳ 6 Số còn phải nộp BHXH tỉnh chuyển kỳ sau 7= 1±2±3+4+5-6 2 – Các chỉ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 2

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B05 b-BH …....................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI (B 05b – BH) Quý...............Năm................. 1 – Các chỉ tiêu đối với BHXH Quận, Huyện S BHXH Quận, Số đã thu kỳ Điều chỉnh số thu kỳ trước (nếu có) Số đã thu trong kỳ Số đã Số còn phải TT Huyện trước chưa Thu BHXH bắt Thu BHXH tự Thu BHXH bắt Thu BHXH tự chuyển nộp BHXH tỉnh nộp về BHXH buộc nguyện buộc nguyện BHXH tỉnh chuyển kỳ sau trong kỳ A B 1 2 3 4 5 6 7= 1±2±3+4+5-6 2 – Các chỉ tiêu đối với BHXH Tỉnh, Thành phố S Chỉ tiêu Số tiền TT Quý này Luỹ kế I Số thu kỳ trước chưa nộp về BHXH Việt nam II Điều chỉnh số thu kỳ trước ( nếu có ) 1 Thu BHXH bắt buộc 2 Thu BHXH tự nguyện III Số đã thu trong kỳ 1 Thu BHXH bắt buộc 2 Thu BHXH tự nguyện Trong đó cấp huyện thu 3 Thu BHXH bắt buộc 4 Thu BHXH tự nguyện IV Số đã nộp về BHXH Việt Nam trong kỳ V Số còn phải nộp về BHXH Việt Nam chuyển kỳ sau Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưởng phòng KH-TC Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản