intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tiểu luận công nghệ môi trường:Thuế ô nhiễm

Chia sẻ: Đỗ Thu Hà | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

385
lượt xem
80
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế là khoản thu cho ngân sách nhà nước, từ tất cả các tập thể công cộng hợp pháp, dùng để chi trả cho mọi hoạt động của nhà nước. Thuế môi trường nói chung hay thuế ô nhiễm môi trường nói riêng đều do nhà nước định ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tiểu luận công nghệ môi trường:Thuế ô nhiễm

 1. L/O/G/O Thuế ô nhiễm Nhóm 4-K54 Công nghệ môi trường
 2. Nhóm 4-K54 Công nghệ môi trường • Lê Thị Liên • Lê Thị Thùy Linh • Lê Thùy Linh • Hoàng Thị Ngọc Mai • Trần Thị Mai • Nguyễn Lục Tiểu Mai • Vũ Thị Thương Ngoan • Nguyễn Thị Nguyệt Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 3. Khái niệm 1 Mức thuế và cách xác định thuế Nội 2 dung Vai trò của thuế ô nhiễm 3 chính chính Hạn chế của thuế ô 4 nhiễm Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 4. 1.Khái niệm Thuế là khoản thu cho ngân sách nhà nước ,từ tất • cả các tập thể công cộng hợp pháp ,dùng để chi trả cho mọi hoạt động của nhà nước .Thuế môi trường nói chung hay thuế ô nhiễm môi trường nói riêng đều do nhà nước định ra, thu về cho ngân sách, dùng để chi chung, không chỉ chi riêng cho công tác bảo vệ môi trường. Thuế ô nhiễm là loại thuế chính phủ đánh vào • người gây ô nhiêm để buộc họ phải điều chỉnh mức ô nhiễm nhằm đạt được mức ô nhiêm tối ưu,trên nguyên tắc gây ô nhiễm thì phải đền bù thông qua thuế. • Thuế được đánh đồng trên từng sản phẩm. Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 5. • Một trong những loại thuế ô nhiễm còn được gọi là thuế Pigou, do nhà kinh tế học Pigou (1877- 1959) đ ề ra. Theo Pigou, đánh thuế ô nhiễm là là một công cụ , một biện pháp nhằm làm cho chi phí cá nhân bằng với chi phí xã hội. Đối tượng chịu thuế ô nhiễm : Thuế Pigou tuân theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền do đó ,người gây ra ô nhiễm cho dù là người sản xuất hoặc là người tiêu dùng đều phải chịu trách nhiệm trả tiền cho chi phí tác h ại h ơn là ph ải đ ể xã hội phải gánh chịu hầu hết chi phí này. Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 6. 2.Mức thuế và phương pháp xác định thuế • Nguyên tắc tính thuế Pigou là ai gây ô nhiễm người đó chịu thuế,thuế Pigou được tính trên từng đơn vị sản ph ẩm gây ô nhiễm. • Mức thuế ô nhiễm tính cho mỗi đơn vị sản ph ẩm gây ô nhiễm có giá trị bằng chi phí bên ngoài do đơn vị s ản phẩm gây ô nhiễm tại mức hoạt động tối ưu Q*. Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 7. Cách tính thuế Pigou Để thực hiện được vai trò điều chỉnh ô nhiễm,Pigou đã đưa ra mức tính: Mức thuế Pigou T* chính bằng MEC tại mức hoạt động Q*.Như vậy sau khi trừ đi thuế Pigou,đường lợi nhuận biên MNPB sẽ trở thành (MNPB-T*) là đường lợi nhuận biên mới. Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 8. Theo Pigou,với T*=MEC thì giá sản phẩm sẽ là P*.Với P*,hiệu quả xã hội là max.Vì: Hiệu quả xã hội NSB = TR – (TC + EC) NSBmax  dNSB/dQ = dTR/dQ – (dTC/dQ + dEC/dQ) =0 Khi QQ* thì : dTR/dQ = P* dTC/dQ = MCQ* dEC/dQ = MECQ* P* - MCQ* - MECQ* =0 P* = MCQ* + MECQ* Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 9. Như vậy giá sản phẩm P* phản ánh: chi phí sản xuất của doanh nghiệp và thiệt hại môi trường bên ngoài.Thi ệt h ại này do chính phủ thu để khắc phục ô nhiễm, gọi là thu ế ô nhiễm T*. Với P* = MC(Q*) + T* thì NSB max, P* được gọi là giá tối ưu. Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 10. Xét trên góc độ kinh tế , viêc đánh thuế ô nhiễm dựa trên quan điểm về quyền sở hữu về môi trường . Tức là : • Nếu đối tượng gây ô nhiễm không có quyền sở hữu về môi trường thì thuế ô nhiễm được coi là tiền phạt do sử dụng môi trường của đối tượng không có quyền sở hữu đó. • Nếu đối tượng gây ô nhiễm có quyễn sở hữu môi trường thì tất nhiên họ có quyền thải ,như thế tiền phạt của họ bao gồm : -thuế ô nhiễm đánh ở mức hoạt động Q* -thuế do hoạt động sản xuất từ Q* đến Qp Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 11. 3.Vai trò của thuế ô nhiễm Thuế ô nhiễm là một biện pháp can thiệp của • chính phủ nhằm điều chỉnh ô nhiễm về mức tối ưu,mặt khác còn giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. • Khoản phí thu được dùng cho kiểm soát nguồn ô nhiễm, những dự án làm sạch môi trường và phát triển năng lực thể chế. Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 12. Trên thế giới Để thuế ô nhiễm được ap dung trên quy mô rông lớn thì đoi ́ ̣ ̣ ̀ hoi môt hinh thức thoa hiêp quôc tế naò đo.Tuy nhiên,laị có ̉ ̣̀ ̉ ̣ ́ ́ nhiêu vân đề nay sinh: ̀ ́ ̉ • Bât cứ quôc gia nao cung muôn thây tât cả cac nước ́ ́ ̀ ̃ ́ ́ ́ ́ khac,ngoai trừ minh ký kêt 1 thoa ước như vây.đây là môt ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ đông cơ rât manh chông lai thoa ước. ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ • Về nguyên tăc,ngay cả khi đat dc 1 thoa ứơc,để đam bao ́ ̣ ̉ ̉ ̉ công băng,môi quôc gia vân có luât riêng.Vì vây để tât cả cac ̀ ̃ ́ ̃ ̣ ̣ ́ ́ quôc gia đông ý với nhau về 1 mức thuế ô nhiêm chung trên ́ ̀ ̃ từng đơn vị phat thai là rât khó khăn. ́ ̉ ́ -> Vấn đề̀ lớn nhât trong viêc tiên hanh ap dung thuế ô ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ nhiêm ở quy mô rông trên toan thế giới là có những quôc gia ̃ ̣ ̀ ́ dưt khoat ko chiu kí vaò bât cứ hiêp ước thuế ô nhiêm nao. ́ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ̀ Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 13. Trên thế giới Trên thế giới,năm 2001, tổng thu về thuế môi trường(không kể phí),là khoảng 2% GDP hay 6% tổng thu về thuế. Tính trên đầu người, quốc gia thấp nhất thu khoảng dưới 100 USD và cao nhất là khoảng 1.700 USD. Trong giai đoạn từ 1994-1998, thu về thuế môi trường đã tăng lên rất nhanh ở các nước như Áo, Đan Mạch, Anh, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ… phần lớn là vì mở rộng diện đánh thuế, tăng thuế suất và áp dụng nhiều loại thuế môi trường mới. - Ở Phần Lan, một nghiên cứu cho thấy, nếu không áp dụng thuế năng lượng, lượng CO2 thải ra sẽ cao hơn khoảng 4 triệu tấn (hay cao hơn 7%) lượng CO2 thải ra vào năm 1998. - Ở Đức, thuế đánh vào ô tô được quyết định bởi tỉ lệ xả thải của từng loại ô tô. Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 14. Việt Nam Ở Việt Nam,luật thuế bảo vệ môi trường mới được ban hành ngày 8/8/2011,do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt.Theo đố đối tượng chịu thuế ô nhiễm là các nhóm hàng : • xăng dầu :chịu mức thuế từ 1.000-4000 đồng/lít • dung dịch HCFC(hydro-chloro-fluoro-carbon) :t ừ 1.000-5.000 đ ồng/kg • túi ni lông :từ 1.000-5.000 đồng/kg • thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm hạn chế sử dụng :từ 500-5.000 đồng/kg. 14.730 tỉ đồng/năm là tổng số thu dự kiến trong một năm nếu thực hiện thu thuế BVMT theo biểu thuế mà Bộ Tài chính đưa ra. Đây là nguồn thu đáng kể để đầu tư cải tạo môi trường. Ngày 1/1/2012,luật thuế bảo vệ môi trường chính th ức được thi hành ở nước ta. Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 15. 4.Hạn chế của thuế ô nhiễm Thuế ô nhiễm tham gia vào thị trường để xác định giá tr ị của tài nguyên do môi trường cung cấp nên khi có sự khan hiếm do tài nguyên(do dịch vụ cung cấp thay đổi) thì thu ế có thay đổi. Nếu hàm thiệt hại và chi phí giảm nhẹ ô nhiễm được xác định thì thuế ô nhiễm trở nên tối ưu.Trên thực tế,thu ế là s ự chấp nhận,không phải quy tắc. Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 16. Hạn chế của thuế ô nhiễm Thuế ô nhiễm có những mặt hạn chế: • Thiếu sự đảm bảo công bằng của thuế Pigou Sự thiếu công bằng biểu thị ở chỗ có khi thuế vượt quá mức thuế ô nhiễm Pareto thích hợp,nhưng trong những trường hợp khác thì lại thấp hơn.Trạng thái Pareto là trạng thái tối ưu,mức thuế ô nhiễm trong trạng thái này cũng được coi là tối ưu;vì vậy trong thực tế khó xác định mức thuế gắn với mức thuế này. Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 17. Hạn chế của thuế ô nhiễm • Thiếu thông tin về hàm thiệt hại. Để tính thuế Pigou đúng,ít nhất chúng ta phải biết được đường chi phí ngoại ứng biên MEC,nhưng trong thực tế rất khó ước lượng được hàm thiệt hại MEC,vì vậy không tính được thuế Pigou tối ưu. • Trạng thái quản lí thay đổi. Vì những hạn chế trên nên thuế ô nhiễm không được sử dụng phổ biến. Nhóm 4-K54 CNMT www.themegallery.com
 18. L/O/G/O Thank You! Nhóm 4-K54 Công nghệ môi trường
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2