intTypePromotion=3

Báo cáo tiểu luận công nghệ chế biến rau quả: Tìm hiểu công nghệ sản xuất nectar xoài

Chia sẻ: Cẩm Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
72
lượt xem
13
download

Báo cáo tiểu luận công nghệ chế biến rau quả: Tìm hiểu công nghệ sản xuất nectar xoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tiểu luận công nghệ chế biến rau quả trình bày nội dung qua 4 chương: Mở đầu, tổng quan, quy trình sản xuất, phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tiểu luận công nghệ chế biến rau quả: Tìm hiểu công nghệ sản xuất nectar xoài

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM<br /> <br /> BÁO CÁO TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RAU QUẢ<br /> Đề tài:<br /> <br /> TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT<br /> NECTAR XOÀI<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Cúc<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Thị Cẩm Nguyên<br /> <br /> 2005140359<br /> <br /> Nguyễn Thị Vân<br /> <br /> 2005150135<br /> <br /> Nguyễn Xuân Vũ<br /> <br /> 2005150075<br /> <br /> Hứa Mỹ Nhiên<br /> <br /> 2005150254<br /> <br /> TP, HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH ............................................................................................. iv<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................ v<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................... vi<br /> CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.................................................................................................. 1<br /> 1.1<br /> <br /> Đặt vấn đề ......................................................................................................... 1<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Mục tiêu đề tài................................................................................................... 1<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Ý nghĩa đề tài .................................................................................................... 2<br /> <br /> CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN .......................................................................................... 3<br /> 2.1<br /> <br /> Tổng quan về sản phẩm .................................................................................... 3<br /> <br /> 2.1.1<br /> <br /> Giới thiệu về nectar .................................................................................... 3<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Phân loại .................................................................................................... 3<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> Giới thiệu về nectar xoài ............................................................................ 3<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Tổng quan về nguyên liệu ................................................................................. 7<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Giới thiệu về nguyên liệu xoài.................................................................... 7<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Đường saccharose .................................................................................... 11<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Acid citric ................................................................................................. 12<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Nước ......................................................................................................... 13<br /> <br /> 2.2.5<br /> <br /> Acid arcobic ............................................................................................. 13<br /> <br /> 2.2.6<br /> <br /> CMC ......................................................................................................... 15<br /> <br /> CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT ..................................................................... 16<br /> 3.1<br /> <br /> Sơ đồ quy trình công nghệ .............................................................................. 16<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Thuyết minh quy trình .................................................................................... 16<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Nguyên liệu .............................................................................................. 16<br /> ii<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Phân loại, lựa chọn nguyên liệu ............................................................... 17<br /> <br /> 3.2.3<br /> <br /> Rửa ........................................................................................................... 18<br /> <br /> 3.2.4<br /> <br /> Chần ......................................................................................................... 19<br /> <br /> 3.2.5<br /> <br /> Cắt, gọt ..................................................................................................... 20<br /> <br /> 3.2.6<br /> <br /> Chà ........................................................................................................... 21<br /> <br /> 3.2.7<br /> <br /> Phối chế .................................................................................................... 22<br /> <br /> 3.2.8<br /> <br /> Đồng hóa .................................................................................................. 22<br /> <br /> 3.2.9<br /> <br /> Rót hộp ..................................................................................................... 23<br /> <br /> 3.2.10 Bài khí ...................................................................................................... 24<br /> 3.2.11 Ghép mí .................................................................................................... 24<br /> 3.2.12 Thanh trùng .............................................................................................. 24<br /> 3.2.13 Làm nguội ................................................................................................ 26<br /> 3.2.14 Bảo ôn ...................................................................................................... 26<br /> 3.2.15 Sản phẩm .................................................................................................. 27<br /> CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM .............. 29<br /> 4.1<br /> <br /> Xác định lượng chất rắn hòa tan bằng phương pháp khúc xạ theo TCVN<br /> <br /> 7771:2007 ................................................................................................................. 29<br /> 4.2<br /> <br /> Phương pháp xác định hàm lượng acid tổng số theo TCVN 4589-1988 ........ 31<br /> <br /> 4.3<br /> <br /> Xác định hàm lượng đường tổng số theo TCVN 4594-1988 ......................... 32<br /> <br /> KẾT LUẬN .................................................................................................................. 35<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 36<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH<br /> <br /> Hình 2. 1 nectar xoài, ổi ................................................................................................. 3<br /> Hình 2. 2 nectar xoài....................................................................................................... 4<br /> Hình 2. 3 các loại xoài khác nhau ................................................................................... 8<br /> <br /> Hình 3. 1 thiết bị phân loại ........................................................................................... 18<br /> Hình 3. 2 thiết bị ngâm, rửa xối .................................................................................... 19<br /> Hình 3. 3 thiết bị chần, hấp kiểu trục xoắn ................................................................... 20<br /> Hình 3. 4 máy chà cánh đập ......................................................................................... 21<br /> Hình 3. 5 thiết bị đồng hóa ........................................................................................... 23<br /> Hình 3. 6 hệ thống thanh trùng ..................................................................................... 25<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2. 1 Chỉ tiêu hóa lí của sản phẩm nectar (TCVN 6299:1997)............................... 5<br /> Bảng 2. 2 chỉ tiêu VSV theo TCVN 6299:1997 ............................................................. 5<br /> Bảng 2. 3 chỉ tiêu cảm quan của sản phẩm (TCVN 4024-1985).................................... 6<br /> Bảng 2. 4 Thành phần hóa học của xoài tính trong 100g ăn được (Nevo<br /> Foundation,1996). ........................................................................................................... 8<br /> Bảng 2. 5 Các chỉ tiêu chất lượng đường ghi trên bao bì ............................................. 11<br /> Bảng 2. 6 Chỉ tiêu chất lượng của acid citric ............................................................... 12<br /> Bảng 2. 7 Các chỉ tiêu yêu cầu của nước(TCVN 7968:2008 (CODEX STAN 2121999))............................................................................................................................ 13<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản