Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ- MẪU CBTT-04"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

470
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ theo mẫu MẪU CBTT-04 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007 /TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ- MẪU CBTT-04"

  1. MẪU CBTT-04 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007 /TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán - Trung tâm Giao dịch Chứng khoán - Tổ chức niêm yết 1. Tên người thực hiện giao dịch:...................................................................... 2. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức):............................................................................................................................. 3. Điện thoại liên hệ: ................................ Fax: ............................................... 4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết :........................................................ 5. Mã chứng khoán giao dịch: .......................................................................... 6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:.................. 7. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: ......................................... 8. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan:.......................................................... 9. Chức vụ hoặc công việc của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết (nếu có): .................................................................................................... 10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: ..................... 11. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua/bán) ............................................... 12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: ................. 13. Mục đích thực hiện giao dịch: ................................................................... 14. Thời gian thực hiện giao dịch: ................................................................... ..... Ngày ... tháng... năm... Người báo cáo (Ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2