Biểu mẫu " Nghị quyết đại hội đoàn TNCS"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.090
lượt xem
102
download

Biểu mẫu " Nghị quyết đại hội đoàn TNCS"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Nghị quyết đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi Đoàn KTCN - Vật lý 3 "

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Nghị quyết đại hội đoàn TNCS"

  1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG CHI ĐOÀN KTCN-VẬT LÝ 3 Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2007. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN KTCN - VẬT LÝ 3 TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG (Nhiệm kỳ 2007 - 2008) Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 – 2008, họp vào ngày …/…/2007 tại …………………... Trường CĐSP Bình Dương. Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương nhiệm kỳ 2006 -2007; phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2007 - 2008; bản kiểm điểm của BCH; các ý kiến thảo luận; các ý kiến chỉ đạo của GVCN và Đoàn cấp trên. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 - 2008 QUYẾT NGHỊ 1. Tán thành báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2006 - 2007; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2007 - 2008 do Đoàn Chủ tịch trình trước Đại hội; giao cho Ban Chấp hành Chi Đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2007 - 2008 căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành. 2. Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của : - Đ/c .......................................................................................................... - Đ/c .......................................................................................................... - Đ/c .......................................................................................................... - Đ/c .......................................................................................................... - Các ý kiến thảo luận của đại biểu để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện. 3. Đại hội đã bầu ra … đ/c đủ tiêu chuẩn vào BCH Chi Đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2007 - 2008. 1. Đ/c :…………………… 2. Đ/c :…………………… 3. Đ/c :…………………… 4. Đ/c :…………………… 1
  2. 4. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Chi Đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2007 - 2008 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình hành động thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên giai đoạn 2007 - 2008 đã được Đại hội thông qua. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 - 2008 trân trọng đề nghị Đoàn cấp trên, Các phòng khoa của Trường và quý thầy cô luôn dành sự quan tâm hỗ trợ cho công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của KTCN - Vật lý 3; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ĐVTN-HSSV của chi đoàn được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tiếp bước truyền thống, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn viên thanh niên chi đoàn KTCN - Vật lý 3 trường CĐSP Bình Dương phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đã đặt ra. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của chi đoàn dù ở cương vị công tác nào, hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, xung kích trong mọi hoạt động của Đoàn, tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo trong thời kỳ mới, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn trường với khẩu hiệu hành động : “Tuổi trẻ trường CĐSP Bình Dương thi đua học tập - rèn luyện, năng động - sáng tạo, xung phong - tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; góp sức với Đoàn trường thực hiện thành công sự nghiệp chính trị của Trường mà Đảng và Nhân dân đã giao. ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN KTCN - VẬT LÝ 3 TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG (Nhiệm kỳ 2007 - 2008) 2
  3. 3
Đồng bộ tài khoản